10ο ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ 1998
  Από 24 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου, ο Ιγκορ Μιλαντίνοβιτς και η Αννα Μαρία
Μπότσαρη έλαβαν μέρος στο κλειστό τουρνουά του Μοντεκατίνι Τέρμε (Ιταλία). Ο
Ιγκορ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε με διαφορά την 1η θέση.
Η Αννα Μαρία δεν έπιασε το αναμενόμενό της, χάνοντας 12.6 βαθμούς ΕΛΟ.
*******************************************************************************
*ΑΑ* ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ '98 * ΚΑT. 3 2303 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 * Β * ΑΠΟΔ * ΕΛΟ *
*******************************************************************************
*01* Μιλαντίνοβιτς Ι.* GM GRC 2565 * * = 1 1 = 1 1 1 1 1 1 *9.0* 2643 * + 5.2 *
*02* Εφίμοβ Ι.    * GM ITA 2525 * = * = 1 1 = 1 0 1 1 1 *7.5* 2474 * - 5.9 *
*03* Καποτσιούτι Μ. * FM ITA 2310 * 0 = * 1 1 = 0 1 1 1 1 *7.0* 2451 * +28.4 *
*04* Ντρέϊ Α.    * FM ITA 2320 * 0 0 0 * 0 1 1 1 = 1 1 *5.5* 2337 * + 3.4 *
*05* Μπότσαρη ΑΜ   * GM GRC 2325 * = 0 0 1 * = = = = = = *4.5* 2265 * -12.6 *
*06* Ιότι Π.     * FM ITA 2325 * 0 = = 0 = * = 1 = 0 1 *4.5* 2265 * -12.6 *
*07* Βετζόζι Π.   * FM ITA 2275 * 0 0 1 0 = = * = = = 1 *4.5* 2270 * - 0.9 *
*08* Τζενότσιο Ντ.  * M ITA 2155 * 0 1 0 0 = 0 = * 0 1 1 *4.0* 2246 * +18.1 *
*09* Γουάκμαν Σ.   * FM USA 2180 * 0 0 0 = = = = 1 * = = *4.0* 2243 * +13.7 *
*10* Μποτσέτι Κ.   * M SWZ 2150 * 0 0 0 0 = 1 = 0 = * 1 *3.5* 2208 * +11.6 *
*11* Μπέγγι Π.    * M ITA 2205 * 0 0 0 0 = 0 0 0 = 0 * *1.0* 1947 * -37.4 *
*******************************************************************************
Καποτσιούτι Μ. - Μιλαντίνοβιτς Ι. (Αγγλική Παρτίδα) 1.Ιζ3 δ5 2.γ4 δ4 3.η3
η6  4.Αη2 Αη7 5.δ3 ε5 6.Ια3 Ιε7 7.Ιγ2 α5 8.O-O O-O 9.β3 Ια6 10.Πβ1
γ6 11.ε3 δε3 12.ζε3 Ιβ4 13.Ιβ4 αβ4 14.δ4 εδ4 15. εδ4 Αη4 16.Αη5 Πα2
17.Βε1  ζ6  18.Αδ2  Πε8 19.Πα1 Πα1 20.Βα1 ζ5 21.Ρθ1 Αζ3  22.Αζ3  Αδ4
23.Βγ1 Αγ5 24.Αε3 Αε3 25.Βε3 Ιγ8 26.Βζ4 Βδ6 27.Βδ6 Ιδ6 28.Πδ1 Ιζ7 0-1

Μπότσαρη ΑΜ - Ντρέϊ Α. (Νιμτζοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Αβ4
4.η3  γ5  5.Ιζ3  β6 6.Αη2 Αβ7 7.O-O γδ4 8.Βδ4 Ιγ6 9.Βδ3  O-O  10.β3
Πγ8  11.Αβ2  Αε7  12.Παδ1 Ιβ4 13.Ββ1 δ6 14.ε4 Βγ7 15.ε5  δε5  16.Ιβ5
Βγ5  17.α3  ε4  18.αβ4 Βθ5 19.Ιε5 Πγδ8 20.Ια7 ε3 21.Πδ8  Πδ8  22.Αβ7
ε2 23.Αζ3 εζ1Β 24.Βζ1 Βη5 25.Ιαγ6 Πε8 26.Ιε7 Πε7 27.Βδ3 Πε8 28.θ4 1-0

Μιλαντίνοβιτς Ι. - Μποτσέτι Κ. (Ινδική του Βασιλιά) 1.δ4 Ιζ6 2.Ιζ3 η6 3.γ4
Αη7  4.Ιγ3 O-O 5.ε4 δ6 6.Αε2 ε5 7.O-O Ιγ6 8.δ5 Ιε7 9.Ιε1 Ιδ7 10.ζ3
α6  11.Αε3  ζ5 12.η4 Ιζ6 13.Ιδ3 Ρθ8 14.Ρη2 β5 15.γ5 Πβ8  16.β4  Αβ7
17.γ6  Ιγ6  18.δγ6  Αγ6 19.Ιζ2 Αβ7 20.Ββ3 δ5 21.Αγ5 ζε4  22.Αζ8  Αζ8
23.Παδ1  ε3  24.Ιζε4  γ6 25.α3 Ιε8 26.ζ4 εζ4 27.Πζ4 Αη7  28.Ιγ5  Αγ8
29.Ιδ5 γδ5 30.Πδ5 Βε7 31.Πε4 Βζ8 32.Βε3 Ιζ6 33.Πζ4 Πβ7 34.Πε5 Βδ6 35.Πε8 1-0