ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΤΡΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΣΟ

Στο ΔΣ της ΕΣΟ της 07.02.1998, συζητήθηκε το αίτημα του Βασίλη Κοτρωνιά για ένταξή του στη δύναμη της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Ο Β. Κοτρωνιάς, αν και είχε προσκληθεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, δεν προσήλθε, ενώ με την από 05.02.1998 νεότερη επιστολή του ήταν σαφής ότι επέμενε στο αίτημά του.

Μετά από συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε την αποδέσμευσή του από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και την ενημέρωση της FIDE για τη συγκατάθεση της Ομοσπονδίας στο αίτημά του, ώστε από 01.07.1998 να εμφανίζεται στους διεθνείς πίνακες ΕΛΟ υπό τη σημαία της Κύπρου. Από 01.01.1998 δεν   συμπεριλαμβάνεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ομοσπονδίας και στερείται του δικαιώματος των οδοιπορικών σίτισης και ενημέρωσης των κορυφαίων σκακιστών.

Επίσης, έγινε δεκτό το αίτημα του συλλόγου του για τη συμμετοχή του Β. Κοτρωνιά στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Α' εθνικής της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και αποφασίστηκε η κατάργηση του δελτίου του με τη λήξη του πρωταθλήματος, δηλ. από 27.04.1998 (Διοικητικός Κανονισμός άρθρο 1.59 ιβ).