ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1998

               Στις 31.01.1998,έγι-               
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ νε στον Ασπρόπυργο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ 
 (Πουλ 7 Γύρων - 8 Συμ.) σχολικό πρωτάθλημα, (Πουλ 7 Γύρων - 8 Συμ.) 
               σε κατηγορίες κάτω               
 01 Κυρτσοπούλου Β.   6.5 των 12, 14 και 18 01 Ζεμπίλης Χ.     7.0 
 02 Παπαδόπουλος Ι.   6.0 ετών. Στη συνέχεια, 02 Ζεμπίλης Η.     6.0 
 03 Βαβάς Α.      5.0 στις 01.02.1998 έγι- 03 Παπαδόπουλος Μ.   5.0 
               νε το Α' Εφηβικό Πρ.               
               Ασπροπύργου, με χρό-               
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 14 ΕΤΩΝ νο σκέψης 15' ανά Α' ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
 (Ελβ. 7 Γύρων - 12 Συμ.) παίκτη. Και οι δύο (Πουλ 9 Γύρων - 10 Συμ.) 
               εκδηλώσεις σημείωσαν               
 01 Παπαδοπούλου Β.   7.0 επιτυχία, χάρις και 01 Ζεμπίλης Χ.     8.5 
 02 Παπαδόπουλος Χ.   6.0 στις προσπάθειες του 02 Παπαδοπούλου Β.   8.0 
 03 Μιχαηλίδης Γ.    4.5 Διαιτητή των Αγώνων, 03 Ζεμπίλης Η.     7.5 
 ΔΜ  Ανδρέα Κοφίδη.