ΜΙΑ  ΠΑΡΤΙΔΑ   ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ "ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ"

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ  ΓΡΙΒΑ

  Ο δραστήριος σύλλογος του "ΓΑΣ Κιλκίς", με επικεφαλής τον ακούραστο εργάτη
του σκακιού εδώ και 50 χρόνια, τον Λευτέρη Ναβροζίδη, διοργανώνει πολλές
εκδηλώσεις και προωθεί το σκάκι στην πόλη με ποικίλλους τρόπους. Πρόσφατα
διοργανώθηκε και το εσωτερικό πρωτάθλημα του συλλόγου, απ' όπου προέκυψε και η
εξής θέση, μεταξύ των Λευτέρη Ναβροζίδη (λευκά) και Νίκου Μαγγιά (μαύρα):
Λ*Ρη1/Βδ3/Πα7/Πε1/Ιε4/γ3/ε4/ζ2/η2/θ3
  Μ* Ρη8/Βδ5/Πγ8/Πε8/Αη7/β5/γ6/ζ5/η4/θ5. 


Ο λευκός  έπαιξε την εξαιρετική κίνηση 1.Βε3! και ο μαύρος  εγκατέλειψε!