ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
FIDE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1997

ΤΟΥ ΣΤΡ. ΓΡΙΒΑ

  Από 9 έως 29 Δεκεμβρίου, έγινε στο Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας η προκριματική
φάση γιά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών της FIDE. Ηταν ένα τουρνουά διπλών
συναντήσεων, όπου οι δύο πρώτες θα παίξουν ματς μπαράζ γιά την ανάδειξη της
τυχερής που θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ζούζα
Πόλγκαρ. Η Αλίσα Γκαλιάμοβα και η Ξιέ Ζουν είναι οι σκακίστριες που κέρδισαν το
παραπάνω δικαίωμα. Η Γκαλιάμοβα ήταν σταθερή και οδήγησε από την αρχή το
τουρνουά, ενώ η Ξιέ χρειάστηκε ένα πολύ γερό φίνις. Στα τελευταία μέτρα "έπεσε"
η πρώην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Μάγια Τσιμπουρντανίτζε, ενώ η Γιοσελιάνι
θα  μπορούσε  και  να προκριθεί. Τους αγώνες  στιγμάτισε  η  αποχώρηση
της Κέτινο Καχιάνι, μετά από τον 10ο γύρο και έτσι στον "2ο γύρο" έχασε
μόνο από την Πία Κράμλινγκ και οι άλλες παρτίδες της ήταν χωρίς αγώνα.
*******************************************************************************
*ΑΑ* ΠΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1997 *ΚΑT. 9 2458* 11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 * Β *ΑΠΟΔ*
*******************************************************************************
*01* Γκαλιάμοβα Α.   *GM RUS 2445* ** 0= =1 10 11 1= =1 =1 11 11 *13.5*2646*
*02* Ξιέ Ζ.       *GM PRC 2495* 1= ** 0= =1 =0 =1 11 == 11 11 *12.5*2594*
*03* Τσιμπουρντανίτζε Μ.*GM GEO 2525* =0 1= ** == == 1= =0 == 11 11 *11.0*2517*
*04* Γιοσελιάνι Ν.   *GM GEO 2520* 01 =0 == ** =1 1= 0= 10 11 11 *11.0*2518*
*05* Πένγκ Ζ.      *GM NLD 2400* 00 =1 == =0 ** =0 =1 == =1 =1 * 9.0*2446*
*06* Μάριτς Α.     *GM YUG 2460* 0= =0 0= 0= =1 ** == =1 1= =1 * 9.0*2439*
*07* Αραχάμια Κ.    *GM GEO 2430* =0 00 =1 1= =0 == ** 00 11 11 * 9.0*2442*
*08* Κράμλινγκ Π.    *GM SVE 2520* =0 == == 01 == =0 11 ** 00 =1 * 8.5*2430*
*09* Γκουριέλι Ν.    *GM GEO 2370* 00 00 00 00 =0 0= 00 11 ** 11 * 5.0*2268*
*10* Καχιάνι Κ.     *GM GER 2415* 00 00 00 00 =0 =0 00 =0 00 ** * 1.5*2161*
*******************************************************************************
Ξιέ Ζ. - Τσιμπουρντανίτζε Μ. (Αμυνα Κάρο Καν) 1.ε4 γ6 2.δ4 δ5 3.ε5 Αζ5 4.Ιζ3 ε6
5.Αε2 γ5 6.Αε3 γδ4 7.Ιδ4 Ιε7 8.γ4 Ιβγ6 9.Ιγ3 Ιδ4 10.Αδ4 δγ4 11.Βα4 Ιγ6 12.Πδ1
Αδ3 13.Αδ3 γδ3 14.Αε3 Αβ4 15.O-O Αγ3 16.βγ3 Βδ5 17.Αδ4 O-O 18.Πζε1 β5 19.Ββ3
Πζδ8 20.Πδ3 Ββ3 21.αβ3 α5 22.ζ4 α4 23.βα4 βα4 24.Πα1 α3 25.Πδ2 η5 26.η3 Πα4
27.ζη5 Ιε5 28.Ρζ2 Ιγ4 29.Πε2 Πδ5 30.Αζ6 θ6 31.θ4 Ιδ2 32.Αε7 Ιε4 33.Ρη2 Ιγ3
34.Πε3 Ιβ5 35.Αα3 θη5 36.θη5 Πη5 37.Αβ2 Πα1 38.Αα1 Πδ5 39.Αε5 Ρθ7 40.Ρζ3 Ρη6
41.Ρε4 ζ6 42.Αζ4 Πγ5 43.Πε1 ε5 44.Αε3 Πγ3 45.η4 Ιδ6 46.Ρδ5 Πδ3 47.Ρε6 Ιε4 48.
Ρε7 Ιη5 49.Αγ5 Πη3 50.Αδ6 Πη4 51.Πζ1 Ιθ7 52.Ρε6 Πδ4 53.Πζ2 Ιη5 54.Ρε7 Πδ6 0-1

Ξιέ Ζ. - Αραχάμια Κ. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 ε6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3
δ6 6.Αε2 Αε7 7.O-O Ιγ6 8.Ρθ1 α6 9.α4 O-O 10.ζ4 Βγ7 11.Αε3 Πε8 12.Αζ3 Πβ8 13.η4
Ιδ4 14.Αδ4 ε5 15.ζε5 δε5 16.Αα7 Πα8 17.η5 Πδ8 18.Βε2 Ιε8 19.Αε3 Αε6 20.Βζ2
Πδγ8 21.Αη4 Ιδ6 22.Αε6 ζε6 23.η6 θη6 24.Βη2 Πζ8 25.Βη6 Αζ6 26.Βη4 Παε8
27.Πζ3 Βγ4 28.Πη1 Πε7 29.Πθ3 β5 30.Βη6 β4 31.Πθ6 βγ3 32.Βθ7 Ρζ7 33.Πζ6 1-0

Πένγκ Ζ. - Γκαλιάμοβα Α.(Σλαβική Αμυνα) 1.Ιζ3 δ5 2.δ4 Ιζ6 3.γ4 γ6 4.Ιγ3 ε6 5.ε3
Ιβδ7 6.Βγ2 β6 7.Αδ2 Αβ7 8.γδ5 εδ5 9.Αδ3 Αε7 10.O-O O-O 11.Ιε5 Ιε5 12.δε5
Ιη4 13.Αθ7 Ρθ8 14.Βδ1 Αγ8 15.Αγ2 η6 16.Ιε2 Ιε5 17.Αγ3 Αζ6 18.Ιζ4 Ρη7
19.Βε2 α5 20.Πζδ1 Αα6 21.Βε1 Πθ8 22.ε4 δ4 23.Αδ4 Ιζ3 24.ηζ3 Αδ4 25.Ιη2
Πθ3 26.Βδ2 γ5 27.Βζ4 Αε2 28.Πε1 Πζ3 29.Πε2 Πζ4 30.Ιζ4 Βη5 31.Ιη2 Πθ8 0-1

Γκουριέλι Ν. - Τσιμπουρντανίτζε Μ. (Αμυνα Κάρο Καν) 1.ε4 γ6 2.δ4 δ5 3.εδ5 γδ5
4.γ4 Ιζ6 5.Ιγ3 ε6 6.Ιζ3 Αβ4 7.Αδ3 δγ4 8.Αγ4 O-O 9.O-O β6 10.Αη5 Αβ7 11.Πε1 Ιγ6
12.α3 Αε7 13.Βδ3 Πγ8 14.Παδ1 η6 15.Αθ6 Πε8 16.Ιη5 Αζ8 17.Βθ3 Αθ6 18.Βθ6 Ιδ4 19.
Αβ5 Πζ8 20.Αα6 Αα6 21.Ιγε4 Πε8 22.Ιζ6 Βζ6 23.Βθ7 Ρζ8 24.Βθ4 Ρε7 25.Πδ4 Πγ5 0-1

Γιοσελιάνι Ν. - Γκαλιάμοβα Α. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4
4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 Ιγ6 6.Αη5 ε6 7.Βδ2 α6 8.O-O-O Αδ7 9.ζ3 Βγ7 10.Ρβ1 Αε7
11.θ4 θ6 12.Αε3 θ5 13.Αη5 Ιε5 14.ζ4 Ιεη4 15.η3 β5 16.Πε1 O-O 17.Αθ3 Πζε8
18.Πθζ1  Παγ8  19.α3 Ββ6 20.Αη4 θη4 21.Ιβ3 α5 22.Αζ6 Αζ6  23.ε5  Αε7
24.ζ5  εζ5  25.Ιδ5  Βα6 26.Ιε7 Πε7 27.εδ6 Πε4 28.Πε4 ζε4  29.Βζ4  ζ5
30.θ5 Πγ6 31.θ6 Πδ6 32.Βη5 Πθ6 33.Βδ8 Ρθ7 34.Βδ7 β4 35.Βζ5 Ρθ8 36.Πδ1 1-0