1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1997 "ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" 
ΤΟΥ ΣΤΡ. ΓΡΙΒΑ 
******************************************* Ο  φετινός  χορός  των  διεθνών
* ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΠΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1997 * τουρνουά στην Ελλάδα, έκλεισε στην
* ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 88 ΣΥΜ. - ΕΛΒ.9 ΓΥΡΩΝ * Θεσσαλονίκη, στην οποία γιά πρώτη
******************************************* φορά,  το  καθιερωμένο  τουρνουά
*01*Μιλαντίνοβιτς Ι. * GM GRC 2500 * 7.5 * "Λευκός Πύργος", έγινε διεθνές! 88
*02*Γκεοργκίεβ Κρ.  * GM BUL 2530 * 7.0 * συμμετέχοντες από 6 χώρες (Βουλγα-
*03*Πάβλοβιτς Μ.   * GM YUG 2485 * 7.0 * ρία, Γιουγκοσλαβία, Αλβανία, Γεωρ-
*04*Γκελασβίλι Τ.   * FM GEO 2440 * 7.0 * γία, Γερμανία και Ελλάδα). έδωσαν
*05*Αγκνος Δ.     * GM GRC 2515 * 7.0 * το παρόν, σε ένα τουρνουά που έφερε
*06*Ντερβίσι Ε.    * FM ALB 2395 * 6.5 * τη σφραγίδα ενός Βύρωνα Τσορμπατζό-
*07*Βελίκοβ Π.    * GM BUL 2480 * 6.5 * γλου, δηλαδή την εγγύηση της επιτυ-
*08*Νικολαϊδης Ι.   * GM GRC 2520 * 6.5 * χίας.  Εξαιρετικό  ήταν και  το
*09*Τσέλα Α.     * IM ALB 2475 * 6.5 * μπουλετίν  των αγώνων, το οποίο
*10*Ράϊκοβιτς Ντ.   * GM YUG 2465 * 6.0 * επιμελήθηκαν  οι Γ. Τάντσης, Σ.
*11*Παπαϊωάννου Ι.  * IM GRC 2480 * 6.0 * Ψωμιάδης,  Κ.  Κέφαλος  και  Θ.
*12*Μπανίκας Χ.    * IM GRC 2450 * 6.0 * Τσορμπατζόγλου. Γιά την ιστορία, θα
*13*Γκόγκας Δ.    * M GRC 2145 * 6.0 * πρέπει  να  αναφέρουμε  ότι  το
*14*Τάντσης Γ.    * M GRC 2165 * 6.0 * τουρνουά έγινε 8-16 Νοεμβρίου και
*15*Μήτιγκας Σ.    * M GRC 2000 * 6.0 * ανάμεσα στους συμμετέχοντες υπήρχαν
*16*Μαστροβασίλης Δ. * M GRC 2215 * 5.5 * 7 GM, 4 IM, 2 FM και 27 σκακιστές
*17*Μπούσιος Χ.    * M GRC 2195 * 5.5 * με διεθνές ΕΛΟ. Ο Ιγκορ Μιλαντίνο-
*18*Γκορίτσας Χ.   * M GRC 2165 * 5.5 * βιτς κέρδισε το 4ο τουρνουά του,
*19*Ψωμιάδης Σ.    * M GRC 2200 * 5.5 * στο 2ο εξάμηνο του 1997 (!!), πραγ-
*20*Καραπάντσι Κ.   * M ALB 2000 * 5.5 * ματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Ο
******************************************* Ιγκορ έδειξε ότι έχει ξεπεράσει τα
όποια  προβλήματα  του  παρελθόντος και αγωνίζεται πιό άνετα  και  πιό
αποτελεσματικά. Ας του ευχηθούμε να έχει ανάλογη απόδοση και στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα, όπου μαζί με τον Βασίλη Κοτρωνιά, εκπροσωπούν τη χώρα μας. Από τους
"7ρηδες"  οι  Γκεοργκίεβ, Πάβλοβιτς και Γκελασβίλι, πρέπει  να  έμειναν
ευχαριστημένοι, αφού και χρήματα και ΕΛΟ κέρδισαν, ενώ ο Δημήτρης Αγκνος έχασε
κάμποσο! Ατυχός ήταν ο Ντερβίσι, που είχε 6/7 και τελείωσε με 0.5/2. Βελίκοβ,
Νικολαϊδης και Τσέλα μπορούσαν να πάνε και καλύτερα, ενώ οι νεαροί Μπανίκας
και Παπαϊωάννου δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, σύμφωνα με την κλάση τους. 

Αγκνος Δ. - Μαστροβασίλης Δ. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 ε6 3.δ4 γδ4
4.Ιδ4 Ιγ6 5.Ιγ3 Βγ7 6.η3 α6 7.Αη2 Ιζ6 8.O-O δ6 9.θ3 Αε7 10.Αε3 O-O 11.Βε2
Ιδ7 12.Παδ1 Ιδ4 13.Αδ4 β5 14.ε5 Πβ8 15.εδ6 Αδ6 16.Ιε4 Αε7 17.β3 Αβ7
18.Αβ2 Αε4 19.Αε4 Αζ6 20.Αγ1 Ιγ5 21.Αη2 Πβδ8 22.γ4 β4 23.Αε3 α5 24.Βθ5
Αε7 25.Πδ8 Πδ8 26.Πδ1 η6 27.Πδ8 Βδ8 28.Βε5 Βδ1 29.Ρθ2 Βδ6 30.Ββ2 ζ6
31.θ4 Ρζ7 32.Βε2 Ιδ3 33.Βζ3 Ιε5 34.Βζ4 Βδ1 35.Ρθ3 θ5 36.γ5 Ιη4 37.γ6 Βη1 0-1

Γκελασβίλι Τ. - Μιλαντίνοβιτς Ι. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.β3 δ6 3.Αβ2
Ιζ6 4.Αβ5 Ιβδ7 5.Βε2 α6 6.Αδ7 Αδ7 7.ζ4 Αγ6 8.δ3 η6 9.Ιζ3 Αη7 10.γ4
O-O  11.O-O  β5 12.Ιγ3 βγ4 13.βγ4 Πβ8 14.Παβ1 Βα5 15.Βδ2 Πβ7  16.Αα1
Πζβ8 17.Πβ7 Πβ7 18.ε5 Ιε8 19.Βε1 ε6 20.Βζ2 Πδ7 21.Ιε4 Βα3 22.Βε2 δε5
23.ζε5  Βδ3  24.Βδ3 Πδ3 25.Ιγ5 Πα3 26.Πζ2 Αθ6 27.Αδ4 Ιη7 28.Πβ2  Ιζ5
29.Αζ2 Πγ3 30.Πβ6 Αζ3 31.ηζ3 Πγ4 32.Πβ8 Ρη7 33.Πβ7 Πγ1 34.Ρη2 Αε3 35.Ιε4
Πγ2 36.α4 Πα2 37.Πβ3 Αζ2 38.Ιζ2 Πα4 39.Ιε4 Πα5 40.ζ4 Πα4 41.Ιη5 Πζ4 0-1

Μιλαντίνοβιτς Ι. - Ράϊκοβιτς Ντ. (Ολλανδική Αμυνα) 1.δ4 ε6 2.γ4 Αβ4 3.Ιγ3 ζ5
4.η3 Ιζ6 5.Αη2 O-O 6.Ιζ3 Ιε4 7.Βδ3 δ5 8.O-O γ6 9.Ιε5 Ιδ7 10.Ιδ7 Αδ7 11.Ιε4 ζε4
12.Ββ3 Ββ6 13.γ5 Ββ5 14.Βγ2 Αα5 15.Αζ4 β6 16.Αδ6 Πζ6 17.ζ3 εζ3 18.Αζ3
βγ5 19.δγ5 Αε8 20.Αη4 Αη6 21.Ββ3 Πε8 22.Ββ5 γβ5 23.α4 β4 24.Αε5 Πζ1
25.Πζ1 Αζ5 26.Αζ5 εζ5 27.Αδ6 η6 28.Ρζ2 Ρζ7 29.Πδ1 Ρε6 30.Πδ3 Ρδ7 31.Πδ5
Ργ6  32.Πδ4 β3 33.Ρζ3 Πε6 34.θ4 Αε1 35.ε3 α5 36.Πδ3 Πε4 37.Πβ3  Πα4
38.Πβ6  Ρδ5  39.Αζ8 Αβ4 40.Πδ6 Ργ5 41.Πη6 Ργ4 42.Πγ6 Ρβ3 43.Αη7  Πα1
44.Πθ6 Πζ1 45.Ρη2 Πγ1 46.Πθ7 Πγ2 47.Ρθ3 Πγ7 48.θ5 α4 49.θ6 Αζ8 50.Αζ8 1-0

Βελίκοβ Π. - Γκεοργκίεβ Κρ. (Ινδική του Βασιλιά) 1.Ιζ3 Ιζ6 2.γ4 η6 3.δ4 Αη7
4.η3 O-O 5.Αη2 δ6 6.O-O γ6 7.β3 ε5 8.Ιγ3 ε4 9.Ιη5 δ5 10.Ιθ3 Πε8 11.Ιζ4 η5
12.Ιθ3 θ6 13.γδ5 Ιδ5 14.Αβ2 Ιγ3 15.Αγ3 γ5 16.ε3 Ιγ6 17.ζ3 γδ4 18.εδ4 ε3 0-1

Μαστροβασίλης Δ. - Παπαϊωάννου Ι. (Αμυνα Κάρο Καν) 1.ε4 γ6 2.δ4 δ5 3.ε5 Αζ5
4.θ4 θ6 5.η4 Αδ7 6.θ5 γ5 7.γ3 Ιγ6 8.Αθ3 ε6 9.ζ4 γδ4 10.γδ4 Αβ4 11.Ρζ1 ζ6 12.Ιζ3
Ββ6 13.Ρη2 O-O-O 14.α3 Αζ8 15.β4 α5 16.Ιγ3 αβ4 17.αβ4 Αβ4 18.Ια4 Ββ5 19.Αδ2 Βδ3
20.Αβ4 Ιβ4 21.Βε1 Βγ2 22.Ρη3 Ιδ3 23.Βγ3 Βγ3 24.Ιγ3 Ιε7 25.Πθβ1 ζε5 26.ζε5 η5
27.Αζ1 Ιζ4 28.Πα7 Αγ6 29.Αβ5 Πθ7 30.Αγ6 Ιγ6 31.Πα8 Ργ7 32.Ιβ5 Ρδ7 33.Πα2 Πβ8
34.Ιδ6 β5 35.Πβ5 Πβ5 36.Ιβ5 Πθ8 37.Πα6 Πβ8 38.Ια7 Ιε2 39.Ρζ2 Ιεδ4 40.Ιδ4
Ιδ4 41.Πδ6 Ργ7 42.Ρε3 Πβ4 43.Ρδ3 Πα4 44.Ρε3 Ρβ8 45.Ιγ6 Ιγ6 46.Πγ6 Πε4 0-1

Νικολαϊδης  Ι. - Μπούσιος Χ. (Γκαμπί της Βασίλισσας) 1.δ4 δ5 2.γ4 ε6
3.Ιζ3 α6 4.ε3 Ιζ6 5.β3 γ5 6.Αδ3 Ιγ6 7.Αβ2 γδ4 8.εδ4 Αβ4 9.Ιβδ2 Ιε4
10.O-O  Ιδ2  11.Ιδ2 Βα5 12.Ιζ3 δγ4 13.βγ4 Αα3 14.Αα3 Βα3 15.Πε1  Βδ6
16.δ5 Ιε7 17.Ιη5 θ6 18.Βθ5 η6 19.Βθ4 εδ5 20.γδ5 Βδ5 21.Ιζ7 η5 22.Ββ4 1-0