ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 1997
 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 1997
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ 
  Από 21 έως 31 Οκτωβρίου, έγινε στη Βουδαπέστη το Πρωτάθλημα Ουγγαρίας γιά το
1997. Συμμετείχαν, μετά από αυστηρή επιλογή, οι 6 πιό ισχυροί σκακιστές της
Ουγγαρίας, που στη συνέχεια έμειναν μόνο 5, μετά από την αποχώρηση του Λάγιος
Πόρτις. Χορηγός του πρωταθλήματος ήταν η εταιρία Hungaropharma (Medicament
Commercial Company) και το ξενοδοχείο Hilton Budapest, με συνολικά έπαθλα
20.250 δολάρια! Πρωταθλητής γιά δεύτερη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε ο Ζόλταν
Αλμασι, σε ένα τουρνουά που είχε μόνο τρείς παρτίδες που δεν έληξαν με
ισοπαλία, σε σύνολο 20!! Και ο Τσέρνιν είναι "γνωστός", ο μαχητής Σαξ όμως;
*******************************************************************************
*ΑΑ* ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 1997 * ΚΑΤ.15 2610 * 111 222 333 444 555 * Β * ΑΠΟΔ * ΕΛΟ *
*******************************************************************************
*01* Αλμασι Ζ.    * GM HUN 2615 * *** = = = 1 = = 1 = * 5.0 * 2701 * + 9.3 *
*02* Τσέρνιν Α.   * GM HUN 2640 * = = *** = = = = = = * 4.0 * 2610 * - 4.3 *
*03* Λέκο Π.     * GM HUN 2635 * = 0 = = *** 1 = = = * 4.0 * 2610 * - 3.6 *
*04* Πίντερ Γ.    * GM HUN 2590 * = = = = 0 = *** = = * 3.5 * 2565 * - 2.1 *
*05* Σαξ Γκ.     * GM HUN 2570 * 0 = = = = = = = *** * 3.5 * 2565 * + 0.7 *
*******************************************************************************
Λέκο Π. - Αλμασι Ζ. (Ισπανική Παρτίδα) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 Ιζ6 4.O-O Ιε4
5.δ4 Ιδ6 6.Αγ6 δγ6 7.δε5 Ιζ5 8.Βδ8 Ρδ8 9.Ιγ3 Ρε8 10.Πδ1 Ιε7 11.Ιδ4 Ιη6 12.Ιε4
Αε7 13.Πε1 γ5 14.Ιβ3 β6 15.Ιζ6 Ρζ8 16.Ιδ5 Αδ8 17.Ιδ2 γ6 18.Ιε3 Ιε5 19.Ιεγ4 Ιη6
20.Ιζ3 Αγ7 21.Ιγε5 ζ6 22.Ιη6 θη6 23.θ3 Ρζ7 24.Αε3 η5 25.Ιθ2 Αζ5 26.γ3 Παε8
27.Ιη4 Αε6 28.ζ3 Ρη6 29.Αζ2 Αζ4 30.Ιε3 Πε7 31.α4 Πθε8 32.Ιζ1 Αβ3 33.Πε7 Πε7
34.α5 Πε2 35.αβ6 αβ6 36.Πα6 Αγ7 37.Αη3 Αδ8 38.Αδ6 Πε6 39.Αη3 Αγ4 40.Πα8
Αε7 41.Πα1 ζ5 42.Πε1 Πε1 43.Αε1 Αδ3 44.Αζ2 Αδ6 45.Αε3 Ρζ6 46.Ιδ2 Αη3
47.Ιζ1 Αγ7 48.Ιδ2 γ4 49.η4 γ5 50.ηζ5 Ρζ5 51.Ρζ2 Αζ4 52.Αζ4 Ρζ4 53.β3 β5 0-1