ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΒΕΝΙΝΓΚΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1997 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ 

  Από 4 έως 13 Οκτωβρίου, έγινε στον Αγιο Νικόλαο διεθνές Σεβενίνγκεν τουρνουά
που διοργάνωσε ο "ΑΟ Λατώ", με διαιτητή τον Τάκη Πανταβό. Ηταν μία εξαιρετική
διοργάνωση γιά το τοπικό σκάκι, αφού έδωσε την ευκαιρία στους σκακιστές του
συλλόγου να μετρήσουν τις δυνάμεις τους με σχυρούς ξένους σκακιστές και να
διεκδικήσουν νόρμες. Tελικό σκορ 35.5-14.5 υπέρ της ξένης "ομάδας",αλλά οι
**************************************************************** Ελληνες ικανο-
*ΑΑ* ΣΕΒΕΝΙΝΓΚΕΝ ΙΜ'97 *Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7*Β1 Β2 Β3 Β4 Β5* Β * ποίησαν με την
**************************************************************** απόδοσή  τους
*Α1* Νίχλος Α.     *  M GRC 2000  *00 0= 11 0= 00*3.0* και αποκόμισαν
*Α2* Παππάς Κ.     *  M GRC 2085  *1= =0 11 01 0=*5.5* πολύτιμες  ε-
*Α3* Γεωργιακάκης Ι.  *  M GRC 2170  *0= 00 11 01 =0*4.0* μπειρίες  γιά
*Α4* Βλαχάκης Ν.    *  M GRC 2130  *00 00 0* 00 00*0.0* το μέλλον. Τέ-
*Α5* Βάϊτνερ Χ.    *  M GRC 2000  *** 0* 1* 0= 00*1.5* τοιου  είδους
*Α6* Δεσποτάκης Β.   *  M GRC 2000  *0= 0* 0* ** ***0.5* διοργανώσεις ,
*Α7* Γραμμέλης Α.   *  M GRC 2000  *** ** 0* ** ***0.0* τις θεωρώ ση-
**************************************************************** μαντικές  γιά
*Β1* Μαξίμοβιτς Μπ.  *11 0= 1= 11 ** 1= ***IM YUG 2365 *7.5* την άνοδο του
*Β2* Αντρέγιεβιτς Μ.  *1= =1 11 11 1* 1* ***IM YUG 2345 *9.0* σκακιστικού ε-
*Β3* Μπαϊντουρισβίλι Ζ.*00 00 00 1* 0* 1* 1** M GEO 2000 *3.0* πιπέδου  και
*Β4* Μαξίμοβιτς Σ.   *1= 10 10 11 1= ** ***IM YUG 2300 *7.0* μακάρι να γί-
*Β5* Ζαχάριεβ Ζ.    *11 1= =1 11 11 ** ***IM BUL 2410 *9.0* νουν παράδειγ-
**************************************************************** μα προς μίμηση
Τέλος,  θα  πρέπει  να  επισημάνουμε  την  πολύ  καλή  φιλοξενία  που
δέχτηκαν  οι  συμμετέχοντες  στο  ξενοδοχείο  "Σγουρός".  Ολοι  οι
σκακιστές  και  ιδιαίτερα  οι  ξένοι,  θα  θυμούνται  τη  ζεστή  και
φιλική  αντιμετώπιση  του  προσωπικού  και  ξενοδοχείου,  καθώς  και
τους Γ. Σπαθαράκη και Κ. Κακλή που συνεβάλαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο.