2ο ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΒΟΥΛΑΣ 1997


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

******************************************* Από  1  έως 7  Σεπτεμβρίου,  ο
* 2ο  ΟΠΕΝ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΒΟΥΛΑΣ  1997 * νεοσύστατος,  αλλά  ήδη  αρκετά
* ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 76 ΣΥΜ. - ΕΛΒ.7 ΓΥΡΩΝ * δραστήριος "Ομιλος Φίλων Βουνού &
******************************************* Θάλλασας", διοργάνωσε το 2ο όπεν
*01*Μανακάντζε Ν.   * FM GEO 2350 * 6.0 * τουρνουά του, στο οποίο συμμετείχαν
*02*Γρίβας Ε.     * GM GRC 2465 * 6.0 * 76  σκακιστές & σκακίστριες! Τα
*03*Καπνίσης Σ.    * M GRC 2225 * 5.5 * χρηματικά  έπαθλα (310.000 δρχ.)
*04*Αβαγιανός Σ.   * M GRC 2000 * 5.5 * ήταν  ιδιαίτερα συμπαθητικά  γιά
*05*Χετσιουριάνι Μπ. * M GEO 2305 * 5.5 * τέτοια είδους τουρνουά και τράβηξαν
*06*Παναγιωτόπουλος Ο.* M GRC 2000 * 5.0 * εκτός από τους Ελληνες, Αρμένιους,
*07*Καραγιάννης Α.  * FM GRC 2265 * 5.0 * Γεωργιανούς και Αλβανούς! Τελικός
*08*Θεοδωρακόπουλος Γ.* M GRC 2010 * 5.0 * νικητής ήταν ο Γεωργιανός Μανακάτζε
*09*Φουρναράκος Γ.  * M GRC 2000 * 5.0 * που ισοβάθμισε στην 1η θέση με τον
*10*Νίνι Π.      * M ALB 2000 * 5.0 * υπογράφοντα. Οι αγώνες έγιναν στο
******************************************* Πνευματικό  Κέντρο  Βούλας  και
συγχαρητήρια πρέπει να δωθούν στην κα. Μαρία Στουμπιάδη και στους κ.κ. Παναγή
Σκλαβούνο, Κ. Χατούπη, Φ. Βενίρη και Π. Κωνσταντινίδη γιά την άψογη διοργάνωση.

Σκαλκώτας Ν. - Ανδρουλάκης Θ. (Ινδική της Βασίλισσας)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 β6 4.α3 Αβ7 5.Ιγ3 Αε7 6.δ5 εδ5 7.γδ5 O-O 8.η3 δ6 9.Αη2 Ιβδ7 10.Ιδ4 Βγ8 11.O-O θ6 12.Πε1 Ιε5 13.ζ4 Ιη6 14.ε4 Πε8 15.θ3 α6 16.Αε3 β5 17.Αζ2 Αζ8 18.Πγ1 Βδ7 19.Πγ2 Παγ8 20.Πγε2 Ρθ8 21.Ββ3 Πβ8 22.ε5 δε5 23.ζε5 Ιθ7 24.θ4 Αγ5 25.Βγ2 Ιε7 26.ε6 ζε6 27.Πε6 Ιζ8 28.Π6ε2 Ιεη6 29.Πε8 Πε8 30.Πε8 Βε8 31.Ιγβ5 Αδ4 32.Ιδ4 Βδ7 33.Βζ5 Ρη8 34.Ιε6 Αγ8 35.θ5 Ιε6 36.δε6 Βε6 37.Βε6 Αε6 38.θη6 Αζ5 39.Αδ5 Ρζ8 40.Αγ5 Ρε8 41.Αζ7 1-0

Μαναγκάτζε Ν. - Λογοθέτης Γ. (Ρωσική Παρτίδα)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.δ3 Ιγ6 4.γ3 δ5 5.Βγ2 Αγ5 6.θ3 Αε6 7.Αε2 θ6 8.β4 Αδ6 9.α3 δε4 10.δε4 Βδ7 11.Αβ2 O-O 12.Ιβδ2 α6 13.Πδ1 β5 14.γ4 βγ4 15.Ιγ4 Αγ4 16.Αγ4 Βε8 17.O-O Ιβ8 18.Ιθ4 Βγ6 19.Πζε1 α5 20.Ιζ5 αβ4 21.Πδ6 1-0

Σκαλκώτας Ν. - Στείρη Α. (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.Αβ5 Ιδ7 4.O-O Ιζ6 5.Πε1 α6 6.Αζ1 ε6 7.γ3 Αε7 8.δ4 γδ4 9.γδ4 O-O 10.Ιγ3 β5 11.ε5 δε5 12.δε5 Ιε8 13.Ιε4 Αβ7 14.Αζ4 Ιγ5 15.Ιγ5 Αγ5 16.Αδ3 θ6 17.Βε2 Ββ6 18.Παγ1 Ιγ7 19.Αβ1 Ιδ5 20.Αη3 Παγ8 21.θ4 Ιε7 22.θ5 Πζδ8 23.Αθ4 Αζ3 24.Βζ3 Πγ7 25.Πγδ1 Πγδ7 26.Πδ7 Πδ7 27.Βε4 Ιζ5 28.Βα8 Αζ8 29.Πγ1 Πγ7 30.Πγ7 Βγ7 31.Αζ5 εζ5 32.Βε8 Βγ1 33.Ρθ2 Βζ4 34.Αη3 Βη4 35.ε6 Βθ5 36.Ρη1 Βδ1 37.Ρθ2 1/2

Καπνίσης Σ. - Παπασταυρόπουλος Α. (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 ε5 6.Ιδβ5 δ6 7.Αη5 α6 8.Ια3 β5 9.Αζ6 ηζ6 10.Ιδ5 ζ5 11.γ3 β4 12.Ιγ4 Πβ8 13.εζ5 βγ3 14.βγ3 Αζ5 15.Βζ3 Αη6 16.Ιζ6 Ρε7 17.Πδ1 Πβ1 18.Πβ1 Αβ1 19.Ιη4 Ρδ7 20.Βζ7 Αε7 21.Αε2 Ργ7 22.O-O Αη6 23.Βδ5 Βη8 24.Ιηε3 Αζ7 25.Βδ3 δ5 26.Ιδ2 δ4 27.γδ4 εδ4 28.Ιζ5 Αδ5 29.Αζ3 Αγ5 30.Πγ1 Αζ3 31.Βζ3 Ρβ6 32.Ιβ3 Ιε5 33.Βε4 Ιδ7 34.Ιγ5 Ιγ5 35.Βδ4 Βγ8 36.Ιε7 1-0

Θεοδωρακόπουλος Γ. - Χετσουριάνι Μπ. (Παλαιοϊνδική Αμυνα)
1.ε4 η6 2.δ4 δ6 3.γ4 ε5 4.δ5 Αθ6 5.Ιγ3 Αγ1 6.Βγ1 Ιζ6 7.Αδ3 O-O 8.ζ3 Ιθ5 9.Ιηε2 Ιδ7 10.Βδ2 Ιγ5 11.O-O-O Ιδ3 12.Βδ3 ζ5 13.εζ5 Βη5 14.Ρβ1 Αζ5 15.Ιε4 Βη2 16.Ι2η3 Αε4 17.Βε4 Πζ4 18.Βε1 Βζ3 19.Πζ1 Βη4 20.Ιθ5 Πζ1 21.Βζ1 Βθ5 0-1

Σαντριάν Α. - Γρίβας Ε. (Ινδική του Βασιλιά)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.Ιζ3 O-O 5.ε4 δ6 6.Αε2 ε5 7.δ5 α5 8.Αη5 θ6 9.Αθ4 Ια6 10.Ιδ2 Βε8 11.O-O Αδ7 12.β3 Ιθ7 13.α3 ζ5 14.ζ3 Ιζ6 15.β4 Ιθ5 16.Πβ1 αβ4 17.αβ4 Ιζ4 18.γ5 δγ5 19.βγ5 Ιγ5 20.Αζ2 Βε7 21.δ6 Βη5 22.η3 Ιθ3 23.Ρη2 Ιζ2 24.Πζ2 γδ6 25.Ιγ4 ζε4 26.Βδ6 εζ3 27.Αζ3 ε4 28.Ιε4 Ιε4 29.Αε4 Πζ2 30.Ρζ2 Αγ6 31.Βε6 Ρθ7 32.Αγ6 βγ6 33.Πδ1 Βθ5 34.Πδ7 Βθ2 35.Ρζ3 Βθ1 36.Ρζ2 Βθ2 37.Ρζ3 Βθ5 38.Ρη2 Πζ8 39.Βε7 Βζ3 40.Ρθ2 Βζ2 41.Ρθ3 Βζ1 0-1