ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΟ (ΣΕΦ - 31.08.1997)


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

  Εγινε στο στάδιο "Ειρήνης & Φιλίας" την Κυριακή 31 Αυγούστου 1997, η τακτική
Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, στην οποία έγιναν και
αρχαιρεσίες γιά την ανάδειξη της νέας διοίκησης, αφού έληγε η θητεία της
απερχόμενης, σύμφωνα με το καταστατικό. Στις εκλογές διεκδίκησαν την διοίκηση
ουσιαστικά δύο παρατάξεις, η ΠΑ.Κ.Α.Ε.Σ, στην οποία συμμετείχαν αρκετά από τα
μέλη της απερχόμενης διοίκησης, μαζί με νέα πρόσωπα, ευρέως αποδεκτά από τον
σκακιστικό χώρο και οι ανεξάρτητοι. Η ΓΣ ανανέωσε την εμπιστοσύνη της γιά άλλα
************************************************** τρία χρόνια στην σημερινή
*     ΔΣ ΕΣΟ - ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ (ΠΑΚΑΕΣ)     * διοίκηση της ΕΣΟ, η οποία,
************************************************** παρά τη λάσπη που δέχθηκε τα
*    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    * ΕΕ * ΑΑ * ΠΠ * ΣΣ * τελευταία δύο χρόνια, κατόρ-
************************************************** θωσε  να απορροφήσει  ένα
* ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΥΡΩΝ    * 19 * 00 * 59 * 78 * μεγάλο  ποσοστό ψήφων και
************************************************** έτσι να δικαιώσει το έργο
* ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   * 24 * 00 * 51 * 75 * που  έχει  ξεκινήσει  και
************************************************** συνεχίζει,  από το  1982!
* ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  * 16 * 00 * 59 * 75 * Αλλωστε, είναι πιά σε όλους
************************************************** γνωστές  οι  προσπάθειες
* ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   * 16 * 00 * 57 * 73 * σπίλωσης της διοίκησης, που
************************************************** έγινα από μερικούς ανθρώ-
* ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     * 17 * 00 * 56 * 73 * πους,  με  επικεφαλής  τη
************************************************** σημερινή διοίκηση της ΕΣΣΒΕ.
* ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    * 16 * 00 * 56 * 72 * Σίγουρα, αυτά που συμβαίνουν
************************************************** πρέπει να σταματήσουν και αν
* ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  * 16 * 00 * 55 * 71 * είναι δυνατόν να προσπαθή-
************************************************** σουμε  να δουλέψουμε όλοι
* ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    * 12 * 00 * 52 * 64 * μαζί γιά το σκάκι, ξεχνώντας
************************************************** τις  κακές μας συνήθειες,
* ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    * 09 * 00 * 55 * 64 * που τόσο μας δυσκολεύουν.
**************************************************  Θα προσπαθήσω να κάνω μία
* ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       * 10 * 00 * 54 * 64 * αναδρομή σ'αυτές τις εκλογές
************************************************** όπως τις έζησα μέσα, αλλά
* ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  * 10 * 00 * 51 * 61 * και έξω από την ομοοσπονδία.
************************************************** Η πρώτη ΓΣ είχε οριστεί τη
* ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    * 10 * 00 * 51 * 61 * Κυριακή 24 Αυγούστου 1997,
************************************************** αλλά μόνο 4 σωματεία έδωσαν
* ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   * 09 * 00 * 50 * 59 * το παρόν, σε σύνολο 164 που
************************************************** είχαν   δικαίωμα  ψήφου,
* ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    * 05 * 00 * 53 * 58 * σύμφωνα με την αγωνιστική
************************************************** και οικονομική τους δραστη-
* ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   * 05 * 00 * 49 * 54 * ριότητα. Η ΓΣ μεταφέρθηκε
************************************************** αυτόματα  για την επόμενη
************************************************** Κυριακή,  στην οποία  δεν
* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΣ ΕΣΟ - ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ (ΠΑΚΑΕΣ) * χρειαζόταν  απαρτία. Ομως,
************************************************** πριν από τη δεύτερη ΓΣ, 4
*    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    * ΕΕ * ΑΑ * ΠΠ * ΣΣ * σωματεία (ΟΣ Ηλιούπολης, ΕΣ
************************************************** Ευόσμου, ΣΟ Ευόσμου και ΣΟ
* ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    * 07 * 00 * 51 * 58 * Σταυρούπολης)   κατέθεσαν
************************************************** αίτηση ασφαλιστικών μέτρων,
* ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ * 12 * 00 * 43 * 55 * με σκοπό την αναβολή της ΓΣ
************************************************** και τον ορισμό προσωρινής
* ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   * 09 * 00 * 44 * 53 * διοίκησης! Στην αίτησή τους
************************************************** αναφερόντουσαν  σε  πολλές
* ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ      * 05 * 00 * 47 * 52 * παραβιάσεις του ΔΣ της ΕΣΟ,
************************************************** σχετικά με την ΓΣ. Η δίκη
* ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  * 06 * 00 * 41 * 47 * έγινε  την  Παρασκευή  29
************************************************** Αυγούστου  και είχε  πολύ
************************************************** άσχημη  κατάληξη  γιά  τα
*     ΠΣ ΕΣΟ - ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ (ΠΑΚΑΕΣ)     * παραπάνω σωματεία και άλλους
************************************************** που βρίσκονταν πίσω τους.
*    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    * ΕΕ * ΑΑ * ΠΠ * ΣΣ * Απoρρίφθηκαν ΟΛΑ, δικαιώνον-
************************************************** τας τις αποφάσεις του ΔΣ, το
* ΣΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      * 22 * 00 * 57 * 79 * οποίο τήρησε στο έπακρο το
************************************************** καταστατικό. Μετά από την
* ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   * 17 * 00 * 54 * 71 * ανόητη  αυτή πράξη,  ήταν
************************************************** σίγουρο  ότι  η  ΓΣ  θα
* ΣΥΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      * 15 * 00 * 52 * 67 * διεξαχθεί σε αρκετά ήρεμο
************************************************** κλίμα, αφού είχαν όλα λυθεί
* ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      * 14 * 00 * 52 * 66 * πιό πριν, στα δικαστήρια!
************************************************** Δεν μπορώ να καταλάβω τι
* ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ  * 12 * 00 * 52 * 64 * προσπαθούσαν να πετύχουν και
************************************************** γιατί πίστευαν ότι με την
************************************************** αναβολή της ΓΣ θα πετύχαιναν
* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΣ ΕΣΟ - ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ (ΠΑΚΑΕΣ) * περισσότερα από ότι τελικά
************************************************** πέτυχαν. Ολος αυτός ο κόσμος
*    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    * ΕΕ * ΑΑ * ΠΠ * ΣΣ * που είχε κανονίσει να έρθει
************************************************** τι  ακριβώς θα έκανε και
* ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   * 08 * 00 * 51 * 59 * ποιός θα έπρεπε να του απο-
************************************************** λογηθεί γιά την ταλαιπωρία;
* ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ    * 09 * 00 * 49 * 58 *  Την Κυριακή 31.08.1997, η
************************************************** προσέλευση  των εκπροσώπων
************************************************** άρχισε νωρίς, περίπου στις
*     ΕΕ ΕΣΟ - ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ (ΠΑΚΑΕΣ)     * 09.30. Η Γραμματεία της ΕΣΟ
************************************************** είχε φροντίσει να παρουσιά-
*    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    * ΕΕ * ΑΑ * ΠΠ * ΣΣ * σει  ένα προσεγμένο χώρο,
************************************************** στον οποίο λειτουργούσε η
* ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   * 13 * 00 * 55 * 68 * Γραμματεία  της  ΓΣ  στην
************************************************** είσοδο και αναψυκτήριο, ενώ
* ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  * 11 * 00 * 53 * 64 * οι χώροι των εκπροσώπων και
************************************************** των   παρατηρητών  είχαν
* ΜΠΑΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     * 11 * 00 * 52 * 63 * χωρισθεί.  Κάθε εκπρόσωπος
************************************************** είχε στην κατοχή του καρτέλ-
************************************************** λα με την οποία μπορούσε να
* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΕ ΕΣΟ - ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ (ΠΑΚΑΕΣ) * ψηφίσει και δωρεάν αναψυκτι-
************************************************** κά.  Τέλος, μοιράστηκε σε
*    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    * ΕΕ * ΑΑ * ΠΠ * ΣΣ * όλους ένας φάκελλος με πολλά
************************************************** χρήσιμα  πράγματα, γεγονός
* ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  * 05 * 00 * 50 * 55 * που εκτιμήθηκε από το ΓΣ. Τα
************************************************** αναφέρω όλα αυτά, γιατί απ'
όσο γνωρίζω, ήταν η πρώτη φορά που έγινε τόσο καλή δουλειά στην προετοιμασία
************************************************** μιάς Εκλογικής ΓΣ της ΕΣΟ.
*   ΔΣ ΕΣΟ - ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)   *  Η  συνεδρίαση  της  ΓΣ
************************************************** ξεκίνησε περίπου στις 11.00'
*    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    * ΕΕ * ΑΑ * ΠΠ * ΣΣ * με  την  ψηφοφορία  γιά
************************************************** ανάδειξη   Προέδρου  και
* ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ       * 41 * 02 * 00 * 43 * Γενικού Γραμματέα της ΓΣ.
************************************************** Πλειοψήφησαν οι κ.κ. Αναστα-
* ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ     * 38 * 02 * 00 * 40 * σιάδης Παύλος (πρόεδρος) και
************************************************** Ραζής  Νικόλαος (ΓΓ). Στη
* ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ     * 36 * 03 * 00 * 39 * συνέχεια,  η  απερχόμενη
************************************************** διοίκηση έκανε τον απολογισ-
* ΙΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     * 34 * 02 * 00 * 36 * μο της και στη συνέχεια το
************************************************** λόγο πήραν οι ομιλητές και
* ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ     * 32 * 03 * 00 * 35 * οι  υποψήφιοι, οι  οποίοι
************************************************** έκθεσαν τις απόψεις τους.
* ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ      * 31 * 03 * 00 * 34 * Υπήρχαν κάποιες αντεκλήσεις,
************************************************** αλλά δεν μπορώ να πώ ότι
************************************************** ήταν ακραίες. Μετά από τις
* ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    * 27 * 03 * 00 * 30 * ομιλίες, ακολούθησαν ψηφοφο-
************************************************** ρίες γιά τον Διοικητικό και
* ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ       * 27 * 02 * 00 * 29 * Οικονομικό  Απολογισμό της
************************************************** απερχόμενης  διοίκησης.  Ο
* ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     * 26 * 02 * 00 * 28 * Διοικητικός   Απολογισμός
************************************************** εγκρίθηκε με 100 ΝΑΙ, 17 ΟΧΙ
* ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ     * 22 * 00 * 00 * 22 * και 7 ΛΕΥΚΑ. Ομοίως εγκρίθη-
************************************************** κε και ο Οικονομικός Απολο-
* ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  * 22 * 00 * 00 * 22 * γισμός, με 101 ΝΑΙ, 2 ΟΧΙ
************************************************** και  21 ΛΕΥΚΑ. Ηταν  μία
* ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   * 22 * 00 * 00 * 22 * μεγάλη δικαίωση του έργου
************************************************** της  ΕΣΟ που έδωσε σαφές
* ΤΖΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      * 20 * 00 * 00 * 20 * μήνυμα  προς  όλες  τις
************************************************** πλευρές.  Στη  συνέχεια,
* ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    * 15 * 04 * 00 * 19 * εκλέχτηκε  από το σώμα η
************************************************** Εφορευτική Επιτροπή (Γκούτ-
* ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    * 11 * 00 * 00 * 11 * ζιου Αθανασία / Αδοντάκης
************************************************** Ιωάννης / Αγγουρίδης Πανα-
************************************************** γιώτης - Μπόγδανος Αντώνιος)
* ΑΝΑΠΛΗΡ. ΔΣ ΕΣΟ - ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) * και διαβάστηκαν 3 ψηφίσματα,
************************************************** τα οποία και εγκρίθηκαν από
*    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    * ΕΕ * ΑΑ * ΠΠ * ΣΣ * τη ΓΣ. Οταν τελείωσαν όλα τα
************************************************** παραπάνω, άρχισε η ψηφοφορία
* ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    * 29 * 03 * 00 * 32 * περίπου  στις 16.30'  που
************************************************** κράτησε μία ώρα. Ψήφισαν 121
* ΦΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      * 30 * 01 * 00 * 31 * σωματεία, από τα 124 που
************************************************** είχαν δηλώσει την παρουσία
* ΣΤΟΥΜΠΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ      * 23 * 01 * 00 * 24 * τους.  Στον  πίνακα  που
************************************************** ακολουθεί μπορείτε να δείτε
* ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    * 13 * 00 * 00 * 13 * τις συμμετοχές κατά Ενωση ή
************************************************** Τοπική Επιτροπή, της ΕΣΟ.
* ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   * 11 * 01 * 00 * 12 * ****************************
************************************************** * ΕΝΩΣΕΙΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡ. *
************************************************** ****************************
*   ΕΕ ΕΣΟ - ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)   * * Ε/ΤΕ * ΣΥΝ * ΠΑΡ * ΨΗΦ *
************************************************** ****************************
*    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    * ΕΕ * ΑΑ * ΠΠ * ΣΣ * * ΕΣΣΝΑ * 56 * 44 * 43 *
************************************************** * ΕΣΣΒΕ * 25 * 18 * 16 *
* ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ * 19 * 00 * 00 * 19 * * ΕΣΣΠΕ * 18 * 11 * 11 *
************************************************** * ΕΣΣΚ  * 10 * 10 * 10 *
* ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   * 18 * 00 * 00 * 18 * * ΕΣΣΑΜΘ * 12 * 08 * 08 *
************************************************** * ΕΣΣΑΚ * 08 * 06 * 06 *
* ΜΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      * 17 * 00 * 00 * 17 * * ΤΕΣΣΘΧ * 11 * 11 * 11 *
************************************************** * ΤΕΣΣΒΕ * 07 * 04 * 04 *
************************************************** * ΤΕΣΣΘ * 05 * 01 * 01 *
* ΑΝΑΠΛΗΡ. ΕΕ ΕΣΟ - ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) * * ΤΕΣΣΑΣ * 04 * 04 * 04 *
************************************************** * ΤΕΣΣΑΛΜ* 05 * 05 * 05 *
*    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    * ΕΕ * ΑΑ * ΠΠ * ΣΣ * * ΑΙΓΑΙΟ * 03 * 02 * 02 *
************************************************** ****************************
* ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ* 07 * 00 * 00 * 07 * * ΣΥΝΟΛΟ * 164 * 124 * 121 *
************************************************** ****************************
  Στην καταμέτρηση βρέθηκαν 60 ψηφοδέλτια της ΠΑ.Κ.Α.Ε.Σ, 55 ψηφοδέλτια του
Ενιαίου, 4 ψηφοδέλτια του Ανεξάρτητου και 2 Ακυρα (υπήρχαν δύο ψηφοδέλτια στον
φάκελλο!). Η καταμέτρηση των σταυρών ήταν δύσκολη υπόθεση, αφού κράτησε περίπου
4 ώρες και έγινε μέσα σ' ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, χωρίς προβλήματα. Κάθε
εκπρόσωπος μπορούσε να βάλει μέχρι και 31 σταυρούς, δηλαδή σύνολο 3.751. Τελικά
έβαλαν μόνο 2.584, από τους οποίους 1.981 πήρε η ΠΑ.Κ.Α.Ε.Σ. (76.67%) και 603
όλοι οι υπόλοιποι (23.33%). Οι εκλογές τελείωσαν και είναι τώρα καιρός να
προχωρήσουμε προς το 2000, με στόχο την βελτίωση και την ανάπτυξη του σκακιού.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΑ.Κ.Α.Ε.Σ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ
ΕΕ .......................................................... ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΠΠ ..................................................... ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΑ.Κ.Α.Ε.Σ.
ΑΑ ..................................................... ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΣΣ / ΣΥΝ ............................................................... ΣΥΝΟΛΟ
ΔΣ ....................................................... ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΣ ....................................................... ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΕ ....................................................... ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡ ................................................................... ΠΑΡΟΝΤΑ
ΨΗΦ ................................................................... ΨΗΦΙΣΑΝ
ΕΣΟ ............................................ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ