ΜΙΑ ΒΡΟΧΗ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ!

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

Το Σάββατο 9 Αυγούστου, έπαιξα με τον Τάκη Πανταβό δύο παρτίδες blindfold (τυφλό), στην κεντρική πλατεία της Κορίνθου. Η 1η είχε φυσιολογικό αποτέλεσμα (!), αλλά στη 2η και ενώ η θέση του Τάκη δεν ήταν και από τις καλύτερες, έπιασε μπόρα με αποτέλεσμα να διακόψουμε! Οχι, ο Τάκης δεν ξέρει το χορό της βροχής!

 

[1] Πανταβός Π. - Γρίβας Ε. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 γδ4
4.Ιδ4 Ββ6 5.Ιβ3 Ιζ6 6.Αδ3 ε6 7.Αε3 Βγ7 8.ζ4 δ6 9.O-O α6 10.Βζ3 Αε7 11.Ρθ1
O-O 12.Ιγ3 β5 13.α3 Πβ8 14.Παε1 β4 15.Ιβ1 βα3 16.βα3 ε5 17.ζ5 Ια5 18.Ι1δ2
Αβ7 19.Αη5 Πζε8 20.Ια5 Βα5 21.Ιγ4 Βγ7 22.Ιε3 Ιε4 23.Αε7 Ιζ6 24.Βθ3 Βε7
25.Ιη4  Ιη4  26.ζ6 Ιζ6 27.Πζ6 Βζ6 28.Βθ7 Ρζ8 29.Πζ1 Βη5  30.Βθ3  Ρε7
31.Αγ4  Βη2  32.Βη2  Αη2 33.Ρη2 ζ6 34.Αα6 Πβ2 35.Αδ3 Πα2  36.Πβ1  δ5
37.Αζ5 Ρδ6 38.α4 Πα4 39.Πβ7 Πε7 40.Πβ6 Ργ5 41.Πβ8 Πζ4 0-1 (0.14 - 0.12)

[2] Γρίβας Ε. - Πανταβός Π. (Σλαβική Αμυνα) 1.δ4 δ5 2.γ4 γ6 3.Ιγ3 δγ4 4.α4 Ιζ6
5.Ιζ3 Αη4 6.Ιε5 Αε6 7.ε4 Ιβδ7 8.Ιγ4 Αγ4 9.Αγ4 ε6 10.O-O Αε7 11.Αε3 O-O 12.Βε2
ε5 13.Παδ1 Βγ7 14.ζ4 εδ4 15.Αδ4 Αγ5 16.Αγ5 Ιγ5 17.ε5 Πζε8 18.Βζ3 (0.03 - 0.07)