ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1997 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ 

                                        
  Η ΕΣΟ ανακοίνωσε του πίνακες οδοιπορικών σίτισης & ενημέρωσης που θα ισχύουν
γιά το Β' εξάμηνο του 1997, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό οδοιπορικών.
"Δυστυχώς" δεν επιβεβαιώθηκε η "Απογευματινή" που θεωρούσε σίγουρα τον Κοτρωνιά
στην τρίτη θέση και ίσως τώρα να είναι η "σειρά" του Γιάννη Νικολαϊδη!
Η πρώ-                                     
τη στή- ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1997 
λη αφο-                                    
ρά το                                     
ΕΛΟ, η  ΑΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΘΛΗΤΗ  Τ  ΕΛΟ  1  2  3  4  5  ΣΣ 
δεύτε-                                     
ρη τον  01  ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    GM 2520  12  10  6 19,0  0 47,0 
τίτλο,  02  ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    GM 2585  21  10  6  6,5  0 43,5 
η τρί-  03  ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     GM 2465  6  10  6 19,0  2 43,0 
τη τον  04  ΑΓΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     GM 2515  12  10  9  8,0  0 39,0 
αριθμό  05  ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     GM 2470  6  10  9  5,0  4 34,0 
παρτί-  06  ΜΙΛΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ ΙΓΚΟΡ    GM 2500  12  10  6  0,0  4 32,0 
δων τω  07  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    IM 2480  9  5  6  4,0  4 28,0 
δύο ε-  08  ΜΠΑΝΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ   IM 2450  6  5  9  6,5  0 26,5 
ξαμή-  09  ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ      IM 2430  3  5  3  1,5  0 12,5 
νων, η  10  ΚΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ      IM 2395  0  5  3  1,5  0  9,5 
τέταρ-                                     
τη τα                                     
πρωτα-  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1997 
θλήμα-                                     
τα του                                     
1995 -  ΑΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ  Τ  ΕΛΟ  1  2  3  4  5  ΣΣ 
1996 ,                                     
και η  01  ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ    GM 2310  12  10  6 13,5  0 41,5 
πέμπτη  02  ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ    GM 2290  9  10  3 18,5  0 40,5 
σιμου-  03  ΦΑΧΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   FM 2235  3  0  3 18,0  2 26,0 
λτανέ  04  ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     IM 2250  6  5  0  7,0  0 18,0 
προσφο- 05  ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ       FM 2110  0  0  6 10,0  0 16,0 
ρά σε  06  ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ      M 2135  0  0  3  5,5  0  8,5 
ΕΣΟ.