ΔΠ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΣΣΒΕ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ 

 

                    Με  οργανωτική  επιτυχία  έληξε  το
     ΔΠ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 (5)     Διασυλλογικό  Πρωτάθλημα  Παίδων  Κ.16,
                   περιοχής ευθύνης της ΕΣΣΒΕ, που διοργάνωσε
 1 ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" 6 ο διορισμένος από την ΕΣΟ Διευθυντής Αγώ-
 2 ΣΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΣΕΡΡΩΝ      4 νων,Κώστας Γιουβαντσούδης, αφού όπως είναι
 3 ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ           4 γνωστό, η ΕΣΟ έχει αφαιρέσει όλα  τα
 4 ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ         3 πρωταθλήματα από την ΕΣΣΒΕ. Το πρωτάθλημα
 5 ΣΚ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ    3 έγινε με σύστημα πουλ, στις 1, 8, 15, 22
                   και  29 Ιουνίου, δηλαδή κάθε Κυριακή.