ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΣΣΑΜΘ 1997 ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ 
                                        
  ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 (28)     ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 (13)     ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 (8)  
                                        
 1 Ραμαντάνης Π.   5.5  1 Σαββίδης Α.    5.5  1 Μεταξάς Π.     6.5 
 2 Θεοδωρίδης Γ.   5.0  2 Καλαϊτζίδης Α.   5.5  2 Κουϊμτσίδης Γ.   6.0 
 3 Διαμαντόπουλος Γ. 5.0  3 Καρτσίδης Π.    5.0  3 Μισαηλίδης Κ.   3.5 
                                        
                           Στην Ξάνθη διοργάνωσε η
  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 (6)    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 (6)  ΕΣΣΑΜΘ τα νεανικά πρωταθ-
                           λήματά της, από 27 έως 30
 1 Παπαδοπούλου Ζ.  4.0  1 Κοπανούδη Β.    4.5 Ιουνίου, γιά τις κατηγο-
 2 Ευστρατίου Α.   4.0  2 Γκουτιούδη Κ.   4.0 ρίες Κ.16, Κ.14 και Κ.10.
 3 Πατσιά Ε.     3.0  3 Αδραμερινά Α.   3.5 Εντυπωσίασε το σύνολο των
                           συμμετοχών που ήταν 61!