8ο ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΝΑΙΝΤΟΡΦ
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 1997

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

Από 19 έως 29 Μαϊου, ο Βασίλης Κοτρωνιάς συμμετείχε σε ένα ισχυρό κλειστό τουρνουά 13ης κατηγορίας, στο Μπουένος Αϊρες της Αργεντινής. Ο σκακιστής μας δεν ξεκίνησε ιδιαίτερα καλά, αλλά στη συνέχεια "έστρωσε" και μόνο μία άδικη ήττα στον τελευταίο γύρο σταμάτησε την καλή του πορεία. Τελικά κατέλαβε την 5η θέση, χάνοντας 3.5 βαθμούς ΕΛΟ.

Το τουρνουά διοργανώθηκε γιά 8ο συνεχόμενο χρόνο, με την χορηγία του Μιγκουέλ Νάϊντορφ, ο οποίος μένει μόνιμα στο Μπουένος Αϊρες από το 1939! Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσκληση δόθηκε στον Βασίλη από τον πρόεδρο της ΕΣΟ κ. Μακρόπουλο και είχε εξαιρετικές οικονομικές συνθήκες. Το αναφέρω, γιατί τη στιγμή που ο Βασίλης ταξίδευε, ορισμένοι έβγαιναν στα κανάλια και κατηγορούσαν τον κ. Μακρόπουλο ότι δεν κάνει τίποτα γιά τον Βασίλη!!

******************************************************************************* *ΑΑ* 8ο NAJDORF 1997 * ΚΑT.13 2563 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * Β * ΑΠΟΔ * ΕΛΟ * ******************************************************************************* *01* Μόροβιτς Ι. * GM CHI 2580 * * = 1 1 = = 1 = 1 = *6.5* 2731 * +17.8 * *02* Σουτόβσκι Ε. * GM ISL 2560 * = * = = = 1 = 1 1 1 *6.5* 2731 * +20.4 * *03* Σπάνγκενμπεργκ Ου.* GM ARG 2550 * 0 = * 0 1 = 1 1 1 1 *6.0* 2685 * +16.7 * *04* Γουόλφ Π. * GM USA 2575 * 0 = 1 * = 1 1 = 0 1 *5.5* 2644 * + 8.5 * *05* Κοτρωνιάς Β. * GM GRC 2590 * = = 0 = * 1 0 = 1 = *4.5* 2563 * - 3.5 * *06* Αντιάντο Γ. * GM RIN 2615 * = 0 = 0 0 * 1 1 = 1 *4.5* 2563 * - 6.7 * *07* Ρικάρντι Π. * GM ARG 2575 * 0 = 0 0 1 0 * = 1 = *3.5* 2482 * -11.5 * *08* Ζαρνίτσκι Π. * GM ARG 2560 * = 0 0 = = 0 = * = 1 *3.5* 2482 * - 9.6 * *09* Καμπόρα Ντ. * GM ARG 2555 * 0 0 0 1 0 = 0 = * = *2.5* 2395 * -19.0 * *10* Πάννο Ο. * GM ARG 2465 * = 0 0 0 = 0 = 0 = * *2.0* 2345 * -12.4 * *******************************************************************************

Κοτρωνιάς Β. - Καμπόρα Ντ. (Ισπανική Παρτίδα) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 Ιζ6 4.O-O δ6 5.δ4 Αδ7 6.Πε1 Αε7 7.γ4 εδ4 8.Αγ6 βγ6 9.Βδ4 γ5 10.Βδ3 O-O 11.θ3 Αγ6 12.Ιγ3 Ιδ7 13.Αζ4 ζ6 14.Ιδ2 Ιε5 15.Βη3 Ββ8 16.β3 Ββ7 17.Ιδ5 Πζ7 18.Ιζ1 α5 19.Ιζε3 Αζ8 20.Ιζ5 Ρθ8 21.θ4 α4 22.θ5 αβ3 23.αβ3 Πα1 24.Πα1 Αδ7 25.Αδ2 Ιγ6 26.Αγ3 Αζ5 27.εζ5 Ιε7 28.Ιε7 Πε7 29.θ6 δ5 30.θη7 Αη7 31.γδ5 Βδ5 32.Βθ4 Ρη8 33.Βη4 Ρζ8 34.Πδ1 Βγ6 35.Βγ4 Ρε8 36.Πδ5 Αζ8 37.Πγ5 Βγ5 38.Βγ5 Πε1 39.Αε1 Αγ5 40.Αγ3 Αε7 41.η4 Ρδ7 42.Ρη2 Ρδ6 43.Ρθ3 Ρδ5 44.ζ3 γ5 45.Ρθ4 γ4 46.βγ4 Ργ4 47.Αδ2 Αζ8 48.Ρθ5 Ρδ4 49.Αθ6 Αε7 50.Αγ1 Αζ8 51.Αβ2 Ρε3 52.Αζ6 Ρζ3 53.Αδ8 1-0 Σπάνγκενμπεργκ Ου. - Ρικάρντι Π. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.ζ3 η6 6.γ4 Αη7 7.Αε3 O-O 8.Ιγ3 Ιγ6 9.Βδ2 ε6 10.O-O-O δ5 11.εδ5 εδ5 12.γ5 Πε8 13.Αβ5 Αδ7 14.Αγ6 βγ6 15.Αζ4 Αζ8 16.Ιβ3 Ιθ5 17.Αη5 Ββ8 18.η4 Ιη7 19.Ρβ1 Ιε6 20.Αε3 Αη7 21.θ4 α5 22.Ια4 Ββ5 23.Ιβ6 α4 24.Ιδ4 Ιδ4 25.Αδ4 Πε2 26.Βγ3 Αδ4 27.Πδ4 Πβ8 28.Πβ4 Βα5 29.α3 Αε6 30.θ5 Πζ8 31.Βζ6 θ6 32.θη6 Βγ5 33.η7 Πε8 34.Βθ6 1-0 Πάννο Ο. - Γουόλφ Π. (Ινδική του Βασιλιά) 1.δ4 Ιζ6 2.Ιζ3 η6 3.η3 Αη7 4.Αη2 δ5 5.O-O γ6 6.α4 O-O 7.Ιβδ2 Ια6 8.α5 γ5 9.ε3 Αζ5 10.γ3 Βγ7 11.Ιε5 Παδ8 12.η4 Αγ8 13.ζ4 Ιε8 14.θ3 ζ6 15.Ιδ3 Αε6 16.Βα4 Ιδ6 17.β4 γδ4 18.γδ4 Αδ7 19.Ββ3 ε6 20.Ιγ5 Πζε8 21.Αβ2 Βγ8 22.Παγ1 Ιγ7 23.ε4 Αβ5 24.Πζ2 Ιγ4 25.εδ5 Ιδ2 26.Πδ2 εδ5 27.Πδγ2 Πε7 28.ζ5 Αθ6 29.Πα1 Πε3 30.Πγ3 Αγ4 31.Βδ1 Ιβ5 32.Πε3 Αε3 33.Ρθ1 ηζ5 34.ηζ5 Βζ5 35.Ιβ7 Πδ7 36.α6 Πη7 37.Ια5 Βζ2 38.Βζ3 Ββ2 0-1 Μόροβιτς Ι. - Ρικάρντι Π. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 Ιγ6 6.Αγ4 Ββ6 7.Ιγ6 βγ6 8.O-O η6 9.Αε3 Ββ2 10.Αδ4 Ββ4 11.Αζ6 εζ6 12.Βδ4 Ρε7 13.Παβ1 Βγ5 14.Ιδ5 γδ5 15.Βγ5 δγ5 16.Αδ5 Αα6 17.Αα8 Αζ1 18.Ρζ1 ζ5 19.εζ5 Αη7 20.Πβ7 Ρδ6 21.Πα7 ηζ5 22.Αζ3 Πζ8 23.α4 Αγ3 24.η3 ζ4 25.ηζ4 Αδ2 26.α5 1-0 Κοτρωνιάς Β. - Αντιάντο Γ. (Αμυνα Κάρο Καν) 1.ε4 γ6 2.δ4 δ5 3.ε5 Αζ5 4.Ιγ3 ε6 5.η4 Αη6 6.Ιηε2 Ιε7 7.Ιζ4 γ5 8.θ4 γδ4 9.Ιβ5 Ιεγ6 10.θ5 Αε4 11.ζ3 Αζ3 12.Βζ3 Ιε5 13.Βη3 Ιβγ6 14.Ιδ3 ζ6 15.Ιζ4 Ρδ7 16.γ3 Ββ6 17.γδ4 Ιδ4 18.Ιδ4 Αβ4 19.Ρζ2 Αγ5 20.Ιε6 Αδ4 21.Ιδ4 Βδ4 22.Ρη2 Παγ8 23.Ρθ3 Πγ2 24.Αβ5 Ρε6 25.Πε1 Ρζ7 26.Αζ4 Ιη6 27.Αδ6 Ββ2 28.Παβ1 1-0