ΑΝΟΙΚΤΟ & ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1997

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

Αναβλήθηκε το 7ο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ελλάδας 1997 (28.06-06.07), το οποίο θα ενσωματωθεί σε ένα από τα διεθνή όπεν του καλοκαιριού, μετά από αίτηση προς την ΕΣΟ μέχρι και τις 25 Ιουνίου.

Επίσης αναβλήθηκε η τελική φάση του 47ου Ατομικού Πρωταθλήματος Ελλάδας (17-27.07), καθώς και της τελικής φάσης του 20ου Ατομικού Πρωταθλήματος Ελλάδας Γυναικών (13-27.07), λόγω έλλειψης συνδιοργανωτή.
Οι παραπάνω διοργανώσεις θα γίνουν τον Νοέμβριο και το ακριβές πρόγραμμα, καθώς και ο συνδιοργανωτής, θα ανακοινωθούν από την ΕΣΟ σε εύλογο χρονικό διάστημα.