ΜΠΑΡΑΖ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΘΛΗΜΑΤΩΝ 1996 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ


Οπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο τεύχος μας, τα πρωταθλήματα Ελλάδας 1996
στους έφηβους, προέφηβους και παμπαίδες, δεν ανέδειξαν νικητή και σύμφωνα
με την προκήρυξη των αγώνων θα έπρεπε να ακολουθήσει μπαράζ γιά την ανάδειξη
του πρωταθλητών. Τα μπαράζ είχαν προγραμματιστεί να γίνουν από 21 έως
24 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά δεν έγιναν όλα όπως ίσως έπρεπε.
  Στο πρωτάθλημα Εφήβων, οι δύο μεγάλες ελπίδες του Ελληνικού Σκακιού,
ο Χρήστος Μπανίκας και ο Γιάννης Παπαϊωάννου δεν αγωνίστηκαν, ζητώντας
παράλληλα να αναδειχτούν συμπρωταθλητές. Σχετικά θα αποφασίσει το ΔΣ της ΕΣΟ.
  Στο πρωτάθλημα Προεφήβων ο Στέλιος Χαλκιάς αποσύρθηκε του δικαιωματός
του και συνεπώς Πρωταθλητής Ελλάδας 1996 αναδείχθηκε ο Σπύρος Καπνίσης.
*******************************************  Στο μοναδικό μπαράζ που έγινε,
* ΜΠΑΡΑΖ ΠΡΩΤ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 1996 * 1 * 2 * Σ * Πρωταθλητής Ελλάδας 1996 αναδείχθη-
******************************************* κε ο Γιώργος Κονιός, που επιβλήθηκε
*1* Βούρτσας Α. * Μ GRC 1635 * 0 * 0 *0.0* του Θανάση Βούρτσα με 2-0. Οι 12
******************************************* χρονοί μας έδειξαν ότι έχουν λαμπρό
*2* Κονιός Γ.  * M GRC 1765 * 1 * 1 *2.0* μέλλον και πρέπει να βοηθηθούν.
*******************************************
[1] Βούρτσας Α. - Κονιός Γ. (Ισπανική Παρτίδα) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 Αγ5
4.O-O δ6 5.γ3 Αβ6 6.θ3 Αδ7 7.δ3 θ6 8.Ιβδ2 Ιζ6 9.Πε1 Ιε7 10.Αγ4 Ιη6 11.Ιζ1 O-O
12.Ιη3 Αε6 13.Αβ3 Βγ8 14.Αε6 ζε6 15.α4 α5 16.Ββ3 Βδ7 17.δ4 εδ4 18.γδ4 Ρθ8
19.Βγ3 δ5 20.ε5 Ιη8 21.β3 Ι8ε7 22.Αα3 Πζ7 23.Παγ1 Ιγ6 24.Αγ5 Αγ5 25.Βγ5 Ιζ4
26.Πε3 Ιβ4 27.Πδ1 Βγ6 28.Βγ6 Ιγ6 29.Ιζ1 Ιβ4 30.Πδ2 Παζ8 31.Ρθ2 Ιζδ3 32.Πεδ3 Ιδ3
33.Πδ3 Ρη8 34.Πγ3 Πα8 35.Ι1δ2 Πα6 36.Πγ5 Πδ7 37.Ρη3 Ρζ7 38.Ρη4 η6 39.Ιβ1 Πβ6
40.Ιζδ2 Πβ4 41.Πα5 Πδ4 42.Ρζ3 Πβ4 43.Ια3 β6 44.Πα7 Ρε7 45.Ιγ2 Πθ4 46.Ρη3
Πθ5 47.Ιβ4 Πζ5 48.Ιζ3 Πζ7 49.Ιθ4 Πη7 50.Ιγ6 Ρζ7 51.Ιδ4 Ρε7 52.Ρη4 γ5 0-1

[2] Κονιός Γ. - Βούρτσας Α. (Γαλλική Αμυνα) 1.ε4 ε6 2.Ιζ3 δ5 3.Ιγ3 δε4 4.Ιε4
Αδ7 5.δ4 Αγ6 6.Αδ3 Ιδ7 7.γ3 Αε7 8.Βε2 Ιηζ6 9.O-O O-O 10.Πε1 β6 11.Ιεη5 Αδ6
12.Ιε5 Αε5 13.δε5 Ιγ5 14.Πδ1 Ιδ3 15.Πδ3 Ιδ7 16.Βθ5 θ6 17.Πη3 Ιε5 18.Ιε6 Ιζ3
19.ηζ3 Βδ1 20.Ρη2 Αζ3 21.Βζ3 Βζ3 22.Πζ3 ζε6 23.Πζ8 Πζ8 24.Αε3 α6 25.Πδ1 Πζ7
26.Πδ8 Ρθ7 27.Πα8 α5 28.Πα7 Ρη6 29.Ρη3 ε5 30.β4 αβ4 31.γβ4 Ρζ6 32.α4 Πε7 33.α5
βα5 34.βα5 Ρε6 35.Αβ6 Ρδ6 36.α6 Ργ6 37.Αε3 Πε8 38.Ρζ3 ε4 39.Ρη4 Πε5 40.Πγ7
Ργ7 41.Αζ4 θ5 42.Ρη3 η6 43.Αε5 Ρβ6 44.Ρζ4 ε3 45.Αδ4 Ρα6 46.ζε3 Ρβ7 47.Ρη5 1-0

  Πάντως, άποψή μου είναι ότι πρέπει να καταργηθούν τα μπαράζ ή να παίζονται
παρτίδες με μειωμένο χρόνο σκέψης, άμεσα με τη λήξη των αγώνων, ώστε να
αποφύγουμε καταστάσεις (όπως φέτος) που μας φέρνουν όλους σε πολύ δύσκολη θέση.