ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

ΤΟΥ ΚΑΡΛΟ ΝΤΕ ΓΚΡΑΝΤΙ

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΝΗΜΗ Τ.ΣΙΑΠΕΡΑ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΩΝ