ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑΜία παράλλειψη μου στο προηγούμενο τεύχος, έγινε αιτία να πικραθεί ένας καλός φίλος, ο Ανδρέας Τζερμιαδιανός. Σε ότι αφορά το 20ο Πανυπαλληλικό Πρωτάθλημα, επιθυμώ να κάνω σαφές ότι ο Ανδρέας κι εγώ είμαστε πρωταθλήτές από κοινού και το λάθος μου προήλθε από την πίεση χρόνου όσον αφορά την έκδοση του τεύχους, στην έλλειψη χώρου και στη λανθασμένη ενημέρωση που είχα. Δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα και η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου, αφού είχα υποχρέωση να ενημερωθώ καλύτερα γιά το θέμα. Τα λάθη ανθρώπινα και άλλωστε δεν νομίζω ότι έχουμε να χωρίσουμε τόσα πολλά.