32ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΜΑΤΣ ΜΠΑΡΑΖ 1ης ΘΕΣΗΣ

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ             
                          Από 28 Φεβρουαρίου έως 9
* 32ο ΠΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΑΤΣ ΜΠ. * 1 * 2 * 3 * 4 * Σ * Μαρτίου,  έγινε το  ματς
                          μπαράζ γιά την ανάδειξη του
*1*Αλεξάκης Δ. * M GRC 2240 * 0 * = * 1 * 1 *2.5* 32ου Πρωταθλητή Πειραιά, με
                          διαιτητή τον Δημήτρη Σακελ-
*2*Καραφίδης Σ. * M GRC 2205 * 1 * = * 0 * 0 *1.5* λαράκη. Ο Αλεξάκης ξεκίνησε
                          με την πλάτη στον τοίχο,
αφού σε περίπτωση 2-2, τον τίτλο κατακτούσε ο Καραφίδης. Τελικά, ο Αλεξάκης
κέρδισε τις δύο τελευταίες παρτίδες και κατέκτησε τον τίτλο. Συγχαρητήρια
αξίζουν και στον Καραφίδη, που έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του στόχου του.

[4] Αλεξάκης Δ. - Καραφίδης Σ. (Γαλλική Αμυνα) 1.ε4 ε6 2.δ4 δ5 3.Ιγ3 Ιζ6
4.Αη5 Αε7 5.ε5 Ιζδ7 6.Αε7 Βε7 7.ζ4 O-O 8.Ιζ3 γ5 9.Βδ2 Ιγ6 10.O-O-O ζ6
11.εζ6  Ιζ6 12.Αβ5 Αδ7 13.Πθε1 Ιδ4 14.Ιδ4 γδ4 15.Βδ4 Αβ5 16.Ιβ5  Ιε4
17.η3  Παγ8  18.Πδ3  α6  19.Ιγ3  Ιγ3 20.Πγ3  Βδ7  21.Πγ8  Πγ8  22.Βε5
Πγ6  23.Ρδ2  θ6  24.η4  Βδ8 25.η5 θη5 26.ζη5 Βα5  27.γ3  Βα2  28.Ββ8
Ρθ7 29.η6 Ρη6 30.Πη1 Ρθ7 31.Ββ7 Πγ7 32.Βγ7 Ββ2 33.Ρε3 δ4 34.Ρζ3 1-0