"ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΟΥΔΗ

Το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ξεκίνησαν το σχολικό έτος 1995-96, ένα πιλοτικό πρόγραμμα, σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας, με την επωνυμία "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ".

Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στην άμεση προσέγγιση των μαθητών με το αντικείμενο που διδάσκονται, με ταυτόχρονη κατάρτισή τους σε πολιτιστικά και αθλητικά θέματα. Στοχεύει στην διαπαιδαγώγηση των μαθητών, με την ουσιαστική σημασία της έννοιας "ΠΑΙΔΕΙΑ" και όχι με την θεωρητική τους κατάρτιση μόνο μέσα από βιβλία.
Θέλει να φέρει τους μαθητές μέσα στα ήθη και έθιμα του τόπου τους, ώστε να μην αλλοιωθεί και αφανιστεί η κουλτούρα μας. Παράλληλα αποσκοπεί στη γνωριμία των μαθητών της μουσικής, της ζωγραφικής, της ποίησης και γενικότερα όλες τις μορφές τέχνης.
Στην προσπάθεια πολύπλευρης κατάρτισης των μαθητών, γίνεται η γνωριμία με παραδοσιακούς χορούς, και η καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, γνωρίζοντας ταυτόχρονα πολλά αθλήματα.

Το πρόγραμμα δίνεται σε κάθε σχολείο που έχει επιλεγεί. Ανατίθεται σε ένα δάσκαλο ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για την εφαρμογή του στην πρώτη Δημοτικού. Παράλληλα με την πρώτη Δημοτικού, που είναι η κύρια τάξη έναρξης και εφαρμογής του, διαμορφώνεται και το ωρολόγιο πρόγραμμα όλου του σχολείου ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες του προγράμματος.
Την επίβλεψή του, έχει ο εκάστοτε Διευθυντής του σχολείου. Το πρόγραμμα προτάθηκε να ξεκινήσει πιλοτικά σε 40 σχολεία Πανελληνίως. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και αφού ελέγχθηκε η προηγούμενη δραστηριότητα των εν λόγω σχολείων επιλέχθηκαν τα 40 από αυτά. Οι εμπειρίες που αποκόμισαν θεωρήθηκαν θετικές το πρόγραμμα επιτυχημένο και τη σχολική περίοδο 1996-97 διερύνθηκε σε 80 σχολεία.
Σε αυτή τη φάση ως κριτήριο για την επιλογή των ενδιαφερομένων σχολείων, ήταν και τα γεωγραφικά όρια των Νομών. Ετσι επιλέχθηκε ένα σχολείο από κάθε Νομό (τρία στα μεγάλα αστικά κέντρ), που πληρούσε τις καλύτερες προϋποθέσεις σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος. Κατόπιν κλήθηκαν σε πρώτη φάση οι Διευθυντές, μετά οι Υπεύθυνοι Δάσκαλοι κάθε σχολείου και τέλος οι δάσκαλοι ειδικοτήτων όπως Μουσικοί,Γυμναστές κλπ τους οποίους κατάρτισε το Υπουργείο με ειδικά σεμινάρια.

Στο Νομό Χαλκιδικής, εντάχθηκε το 2ο Δ.Σ. Καλλικράτειας για τη σχολική περίοδο 1996-97 καταρχήν. Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας των σχολείων (βρίσκονται στην ίδια αυλή το 1ο και το 2ο Δ.Σ.) και ύστερα από σχετικό αίτημα των υπευθύνων, εντάχθηκε επίσης και το 1ο Δ.Σ. Καλλικράτειας.
Μετά από πρότασή μου, στο 2ο Δ.Σ. του Δήμου Καλλικράτειας του Νομού Χαλκιδικής και έπειτα το 1ο Δ.Σ., σε συνεργασία με τους Διευθυντές τους Δασκάλους και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλικράτειας, ξεκίνησαν από 1 Νοεμβρίου 1996 μαθήματα ΣΚΑΚΙ στα σχολεία. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή, από τις 8.15 π.μ. έως τις 13.30 μ.μ., εντός του σχολικού ωραρίου, στην ώρα πολιτισμού για τις μικρές τάξεις και σε ώρες τεχνικών για τις μεγαλύτερες. Στο 1ο Δ.Σ. γίνονται μαθήματα στις τάξεις Α' , Β' και Δ' Δημοτικού, ενώ στο 2ο Δ.Σ. στις τάξεις Α', Γ' και Δ' Δημοτικού.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από το Δήμο Καλλικράτειας και εποπτεύεται από τους Διευθυντές των σχολείων. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, παρευρίσκεται και ο εκάστοτε Δάσκαλος της τάξης, ο οποίος εξάλλου έχει και την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του μαθήματος, δίχως να παρεμβαίνει στη διαδικασία του μαθήματος.

Φυσικά το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και στόχο έχει τη διάδοση του σκακιστικού παιχνιδιού στις μικρές ηλικίες και τη μελλοντική διάδοση του σκακιστικού αθλήματος. Για την επιλογή του Δήμου Καλλικράτειας, συνετέλεσε το γεγονός της μηδενικής σχεδόν σκακιστικής υποδομής (στο Νομό Χαλκιδικής υπάρχει μόνο ένα ενεργό σκακιστικό σωματείο) και το παράλληλα τεράστιο ενδιαφέρον των υπευθύνων.
Πιστεύω, ότι το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα (τουλάχιστον για τη Β.Ελλάδα από όσο γνωρίζω), με την προσπάθεια όλων μας, μπορεί να γίνει πιλότος για την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση του σκακιού πανελλήνια.