ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

Σχετικά με το άρθρο μου γιά το 14ο Παπαναστάσιο (τεύχος 49) και συγκεκριμένα το σημείο όπου σχολίαζα την αποχώρηση λόγω ασθενείας του Βασίλη Κοτρωνιά, θέλω να αναφέρω ότι δεν είχα σκοπό να θίξω τον Βασίλη, αλλά απλά πίστευα ότι αν δεν αποχωρούσε, θα μπορούσε να διεκδικήσει την πρώτη θέση, προς όφελος του Ελληνικού Σκακιού.
Δυστυχώς, το σημείο αυτό δεν έγινε απολύτως κατανοητό.