20ο ΠΑΝΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1997

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

                                        
                      Από 27 Ιανουαρίου έως 5 Μαρτίου, η
 20ο ΠΑΝΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔ.1997  ΕΦΕΤ διοργάνωσε το ετήσιο Πανυπαλ-
 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 40 ΣΥΜ.- ΕΛΒ.9 ΓΥΡΩΝ  ληλικό  Πρωτάθλημα Ελλάδας,  που
                      φέτος έγινε γιά 20η χρονιά! Οι
 01 Γρίβας Ε.     GM GRC 2510  8.0  Σπύρος Λοβέρδος και Βασίλης Σελλάς
 02 Τζερμιαδιανός Α.  IM GRC 2370  8.0  σήκωσαν το κύριο βάρος αυτής της
 03 Καλέσης Ν.     IM GRC 2395  7.0  εξαιρετικής διοργάνωσης. Πρωταθλη-
 04 Κοεράντ Φ.     M GRC 2150  6.0  τής αναδείχθηκε ο υπογράφων, ενώ
 05 Πανταβός Π.    IM GRC 2395  5.5  καλά έπαιξε και ο Τζερμιαδιανός.
    
Γρίβας Ε. - Τσομής Δ. (Αμυνα Μπενόνι)
1.δ4 γ5 2.δ5 ε6 3.γ4 Ιζ6 4.Ιγ3 α6 5.ε4 δ6 6.α4 Αε7 7.Αδ3 Ιβδ7 8.Ιζ3 O-O 9.θ3 β6 10.O-O θ6 11.Αε3 Πε8 12.δε6 ζε6 13.ε5 δε5 14.Ιε4 Αβ7 15.Βγ2 Βγ7 16.Ιζδ2 Παδ8 17.Πζε1 Πζ8 18.α5 βα5 19.Ιβ3 Πβ8 20.Ια5 Αα8 21.Αδ2 Ιθ5 22.Αγ3 Ιζ4 23.Αζ1 Πζ5 24.η3 Ιη6 25.Αη2 Πβζ8 26.Ιβ3 Αβ7 27.Ιβδ2 Ρθ8 28.Ιζ1 Βγ6 29.Ιε3 Πζ3 30.Ιδ2 Ιθ4 31.ηθ4 Αθ4 32.Ιζ3 Πζ3 33.Βε2 ε4 34.Αζ3 εζ3 35.Βδ3 Βγ7 36.Ιη4 θ5 37.Βη6 Ιζ6 1-0

Ευθυμάκης Δ. - Γρίβας Ε. (Ινδική του Βασιλιά)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.ε4 δ6 5.ζ3 α6 6.Αε3 γ6 7.Αδ3 β5 8.ε5 Ιζδ7 9.ζ4 βγ4 10.Αγ4 Ιβ6 11.Αδ3 α5 12.Ιζ3 Ια6 13.α3 Ιγ7 14.O-O Ιγδ5 15.Βε2 O-O 16.Παγ1 Ιε3 17.Βε3 Ιδ5 18.Ιδ5 γδ5 19.Πζ2 Αη4 20.Πγ6 Πβ8 21.Ιε1 Αδ7 22.Πγ3 Ββ6 23.θ3 δε5 24.ζε5 ζ6 25.ε6 Αε6 26.Πγ5 Αζ7 27.Ιζ3 ε5 28.δε5 ζε5 29.Αβ5 Αε8 0-1