ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΣΟ 1997


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

Είναι γεγονός ότι ο σκακιστικός μας κόσμος δεν έχει κατανοήσει τον νέο τρόπο καταβολής οδοιπορικών σίτισης & ενημέρωσης των κορυφαίων μας σκακιστών - τριών, που χρησιμοποιεί η ΕΣΟ από το 1996. Σ' αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μία σαφή εικόνα του νέου κανονισμού, ώστε να μπορέσετε να ενημερωθήτε γιά τα πλεονεκτήματα που παρέχει, σε σχέση με τον προηγούμενο.
Ο παλιός κανονισμός της ΕΣΟ στηριζόταν αποκλειστικά στο διεθνές σύστημα ΕΛΟ της FIDE, χωρίς να αξιολογεί άλλα αγωνιστικά κριτήρια και με τα δεδομένα μειονεκτήματα του συστήματος. Ο νέος κανονισμός που πρότεινε ο ΣΚΕΣΚ και διαμόρφωσε η κοινή επιτροπή ΕΣΟ - ΣΚΕΣΚ, περιλαμβάνει τρία σημεία από τα οποία μπορούν να λάβουν οδοιπορικά οι κορυφαίοι - ες μας και τα οποία είναι τα εξής:

1. Μηνιαία Καταβολή Οδοιπορικών: Η μηνιαία καταβολή οδοιπορικών στηρίζεται σε βαθμούς credits, οι οποίοι προέρχονται από πέντε σημεία και τα οποία είναι το διεθνές ΕΛΟ της FIDE, ο διεθνής τίτλος, οι παρτίδες με διεθνή αξιολόγηση των δύο τελευταίων εξαμήνων, η κατάταξη των δύο τελευταίων πρωταθλημάτων ανδρών & γυναικών και τέλος η προσφορά εκδηλώσεων του τελευταίου έτους στις Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές ή σωματεία, με την έγκριση της ομοσπονδίας (μάξιμουμ 6 το χρόνο ανά σκακιστή). Χάρη στο τελευταίο κριτήριο, οι σκακιστές - τριές μας πρόσφεραν 24 σιμουλτανέ ή διαλέξεις ΔΩΡΕΑΝ μέσα στο 1996, βοηθώντας έτσι την ανάπτυξη του Ελληνικού Σκακιού!
Γιά να έχει κάποιος δικαίωμα στα οδοιπορικά σίτισης & ενημέρωσης, θα πρέπει να είναι στις προεθνικές μας ομάδες και να συγκεντρώνει 23 τουλάχιστον βαθμούς credits. Κάθε εξάμηνο οι σκακιστές μας κατατάσσονται ανάλογα με τους βαθμούς credits που έχουν συγκεντρώσει και λαμβάνουν προκαθορισμένα ποσά τα οποία απορρέουν από τη θέση που έχουν στην κατάταξη. Το σημείο αυτό επιβραβεύει την πορεία του κορυφαίου - ας στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

2. Πρίμ Επιτυχιών: Κάθε σκακιστής - τρια της ΕΣΟ, έχει δικαίωμα να λαμβάνει ποσά που προκαθορίζονται στον πίνακα των πριμ επιτυχιών, εάν καταφέρουν να πραγματοποιήσουν μία σημαντική επιτυχία. Γιά παράδειγμα, πρώτη θέση σε διεθνή τουρνουά, εξάδα σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά νεανικά πρωταθλήματα, νόρμα GM, πρωταθλητής - τρια Ελλάδας, κατάταξη μέσα στους 50 πρώτους - τες στον κόσμο, κ.α. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο κορυφαίο σκάκι, θα λαμβάνει ίσως και περισσότερα από ότι λαμβάνει στο σημείο 1.

3. Πριμ Εθνικών Ομάδων: Οι ομάδες μας θα λαμβάνουν αξιόλογα πριμ, εάν καταφέρουν να πιάσουν τον στόχο τους (που προκαθορίζεται και είναι σε λογικά πλαίσια), σε ομαδικές διοργανώσεις. Εάν οι ομάδες μας δεν πιάσουν το στόχο τους, τότε το προκαθορισμένο πριμ μεταφέρεται στην επόμενη διοργάνωση, όπου προστίθεται και το νέο πριμ, δίνοντας μεγαλύτερο κίνητρο στην κατάκτηση του νέου στόχου. Ετσι επιβραβεύονται και οι αθλητές που επιλέγονται στις Εθνικές μας ομάδες, σε σχέση με τους υπόλοιπους δικαιούχους των οδοιπορικών.
Με τον παλιό κανονισμό, οι δικαιούχοι θα ελάμβαναν 1.335.000 δρχ. μηνιαίως, χωρίς να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Με τον νέο τρόπο, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν μηνιαίως 1.215.000 δρχ., μόνο από το σημείο 1. Ομως έχουν δυνατότητες να διεκδικήσουν επιπλέον οδοιπορικά από τα σημεία 2 και 3, αλλά αυτό εξαρτάται από την σκακιστική τους απόδοση.
Ετσι, οι κορυφαίοι μας σκακιστές δεν έχουν πιά σχέση με την όρο "συνταξιούχοι", που κατά καιρούς ακούγαν, αλλά ενεργά πιά, διεκδικούν καλύτερους όρους ζωής και ανόδου. Προς ενημέρωσή σας, ακολουθεί η επιστολή του ΣΚΕΣΚ προς την ΕΣΟ και οι πίνακες κατάταξης των προεθνικών μας ομάδων που δικαιούνται οδοιπορικά γιά το 1997. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το μάξιμουμ του ποσού που θα μοιράζεται στους δικαιούχους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 13% τακτικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ομοσπονδίας, του κάθε έτους.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΚΕΣΚ ΠΡΟΣ ΕΣΟ - ΑΡ.ΠΡ.59/29.01.1997
ΘΕΜΑ: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ
Γιά την αποκατάσταση της αλήθειας και προκειμένου να κοπάσει η παραπληροφόρηση ως προς το ύψος των οδοιπορικών σίτισης & ενημέρωσης, που λαμβάνουν οι κορυφαίοι Ελληνες σκακιστές - τριες, ο ΣΚΕΣΚ ανακοινώνει το ύψος των κονδυλίων που καταβλήθηκαν από την ΕΣΟ, τα τελευταία τρία χρόνια και τα οποία έχουν ως εξής: 1995 : 16.200.000 εκ. δραχμές - 1996 : 16.560.000 εκ. δραχμές - 1997 : 18.500.000 εκ. δραχμές (πρόβλεψη).

Είναι φανερό λοιπόν, ότι οι Ελληνες πρωταθλητές μπορούν πλέον απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και στο κυνήγι νέων επιτυχιών, αφού η συνεργασία ΕΣΟ - ΣΚΕΣΚ εγγυάται την ομαλή πληρωμή των οδοιπορικών που δικαιούνται. Με σκακιστικούς χαιρετισμούς,

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

                                      

   ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ  ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  Α'  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  1997 

                                      

                                      

   ΑΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΘΛΗΤΩΝ  Τ  ΕΛΟ  1  2  3  4  5  ΣΣ 

                                      

   01  ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    GM 2565  18  10  9 19,0  0 56,0 

   02  ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     GM 2510  12  10  9 19,0  2 52,0 

   03  ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    GM 2590  21  10  9  6,5  0 46,5 

   04  ΑΓΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     GM 2495  9  10  9  8,0  0 36,0 

   05  ΜΙΛΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ ΙΓΚΟΡ    GM 2510  12  10  9  0,0  4 35,0 

   06  ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     GM 2450  6  10  9  5,0  4 34,0 

   07  ΜΠΑΝΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ   IM 2470  6  5  9  6,5  0 26,5 

   08  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    IM 2470  6  5  6  4,0  4 25,0 

   09  ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ      IM 2410  0  5  6  1,5  0 12,5 

   10  ΚΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ      IM 2400  0  5  6  1,5  0 12,5 

                                      

   01  ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ    GM 2330  15  10  6 13,5  0 44,5 

   02  ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ    GM 2295  9  10  6 18,5  0 43,5 

   03  ΦΑΧΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   FM 2220  0  0  6 18,0  2 26,0 

   04  ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     IM 2250  6  5  0  7,0  0 18,0 

   05  ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ       FM 2040  0  0  6 10,0  0 16,0 

   06  ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ      M 2130  0  0  3  5,5  0  8,5