ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1996

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ

               

                              Στο Στάδιο Ειρήνης

 28ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ 1996 - ΣΣ 26  και Φιλίας όπως κάθε

                             χρόνο διεξήχθησαν και

 ΑΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΕ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ.Μ. ΣΩΜΑ ΕΛΟ ΒΑΘ φέτος  τα πανελλήνια

                             νεανικά πρωταθλήματα.

 01 ΕΣΣΒΕ  1995 ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ.    11897 0292 2395 7,0 Με   εξαίρεση  την

 02 ΕΣΣΒΕ  1995 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι.  11346 0292 2475 7,0 Πρωτοχρονιά - ελεύθερη

 03 ΕΣΣΚ  ΠΡΟΚ ΤΣΙΛΟΒ Α.     18875 0602 2185 6,0 μέρα των αγώνων - από

 04 ΕΣΣΠΕ  ΠΡΟΚ ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ Κ.   10613 0423 1955 6,0 την  27η  Δεκεμβρίου

 05 ΕΣΣΝΑ  ΤΙΤΛ ΣΥΡΙΓΟΣ Ν.    10545 0111 2250 5,5 1996  μέχρι την  5η

 06 ΕΣΣΒΕ  ΤΙΤΛ ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ Α. 08553 0201 2315 5,0 Ιανουαρίου  1997  η

 07 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΚΑΤΣΙΡΗΣ Ι.    15124 0176 1910 5,0 αί8ουσα της ΕΣΟ που

 08 ΕΣΣΝΑ  ΤΙΤΛ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. 11918 0190 2190 5,0 φιλοξένησε  φέτος τα

 09 ΕΣΣΑΜΘ ΠΡΟΚ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Κ.    15773 0602 2170 5,0 πρωταθλήματα και στις

 10 ΕΣΣΒΕ  ΕΚΠΡ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Α.  12528 0290 2140 5,0 έξι κατηγορίες γέμιζε

 11 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ Χ.   11467 0190 2080 5,0 από ζωή. Η θέληση για

 12 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΚΛΩΚΑΣ Κ.     08397 0104 1890 5,0 την  κατάκτηση  της

 13 ΕΣΣΝΑ  ΕΚΠΡ ΚΟΥΚΟΣ Η.     15745 1135 1880 4,5 νίκης, η ευγένεια κατά

 14 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΜΗΤΙΓΚΑΣ Σ.    11502 0226 1800 4,5 κανόνα, η μαχητικότητα

 15 ΕΣΣΑΜΘ ΕΣΟ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.  14510 0234 1845 4,5 και   ο   υψηλός

 16 ΤΕΣΣΑΣ ΠΡΟΚ ΚΟΡΔΗΣ Ν.     17745 0301   4,0 αγωνιστικός  συναγω-

 17 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Γ.  14592 2100 1680 4,0 σμός   ήταν   τα

 18 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ Δ.   16407 0201 1905 4,0 κυρίαρχα   χαρακτη-

 19 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Σ.   12158 0178 1925 3,5 ριστικά  των  νεα-

 20 ΕΣΣΒΕ  ΕΣΟ  ΠΕΤΡΟΥ Δ.     12740 0218 1660 3,5 ρών  σκακιστών  και

 21 ΕΣΣΚ  ΕΣΟ  ΨΟΥΝΗΣ Δ.     17055 0601 1650 3,5 σκακιστριών. Η αγωνία

 22 ΕΣΣΑΚ  ΠΡΟΚ ΦΟΥΚΗΣ Κ.     08084 0457 1685 3,0 για  την έκβαση των

 23 ΤΕΣΣΘ  ΠΡΟΚ ΤΖΑΜΤΖΗΣ Κ.    16969 0302 1725 3,0 παρτίδων,  οι πολλές

 24 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Ε.   04338 2121   0,5 φορές     έντονες

 25 ΤΕΣΣΒΕ ΠΡΟΚ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.   13613 0501 1845 0,0 συζητήσεις    στους

 26 ΤΕΣΣΑΛΜ ΠΡΟΚ ΡΕΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  16769 0407 1630 0,0 διαδρόμους,  η  προ-

                             σπάθεια  για  συμπα-

                             ράσταση  στα  αγω-

                             νιζόμενα    παιδιά,

 19ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1996 - ΣΣ 18  που εκδηλώνεται κάθε

                             φορά με διαφορετικούς

 ΑΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΕ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ.Μ. ΣΩΜΑ ΕΛΟ ΒΑΘ - όχι πάντα θετικούς -

                             τρόπους,  ήταν  τα

 01 ΕΣΣΚ  1995 ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ Μ.   12455 0619 2140 6,5 στοιχεία  που δίνουν

 02 ΕΣΣΝΑ  ΕΛΟ  ΨΑΡΟΥΔΑ Ε.    11397 0110 1835 5,0 την καλύτερη περιγραφή

 03 ΕΣΣΝΑ  ΕΛΟ  ΦΑΤΟΥΡΟΥ Ε.    11817 0131 1880 4,5 του τι συμβαίνει έξω

 04 ΕΣΣΚ  ΕΛΟ  ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ Δ.  09240 0111 1810 4,5 από  τα σχοινιά του

 05 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ Β.   11177 0292 1795 4,0 αγωνιστικού χώρου, στο

 06 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ Υ.   15546 0136 1655 4,0 διάδρομο πρόσβασης της

 07 ΕΣΣΚ  ΕΛΟ  ΠΕΤΣΕΤΙΔΗ Μ.   11288 0602 1855 4,0 αίθουσας  αγώνων και

 08 ΕΣΣΚ  ΠΡΟΚ ΛΙΟΔΑΚΗ Κ.    13695 0619 1585 4,0 δυστυχώς γύρω από το

 09 ΕΣΣΝΑ  ΕΛΟ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.  10072 1104 1815 3,5 τραπέζι  της  γραμ-

 10 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.    15300 1164 1360 3,5 ματείας   και  των

 11 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΚΟΡΟΥ Π.     10690 0106 1695 3,5 διαιτητών (δύσκολο να

 12 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ Δ.   13291 0178 1685 3,0 είσαι γονιός... μελλο-

 13 ΤΕΣΣΑΣ ΠΡΟΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε.  10040 0301 1490 3,0 ντικού  πρωταθλητή!).

 14 ΕΣΣΠΕ  ΠΡΟΚ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.  17298 0401 1435 3,0 

 15 ΤΕΣΣΑΛΜ ΠΡΟΚ ΠΕΤΣΕΤΙΔΗ Α.   11287 0420 1665 3,0   Η   γιορτή  που

 16 ΕΣΣΑΜΘ ΠΡΟΚ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Κ.  16354 0234 1515 2,5 διοργανώθηκε από την

 17 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ Χ.   14850 0226 1345 1,5 Ομοσπονδία  στο χώρο

 18 ΕΣΣΝΑ  ΕΣΟ  ΚΑΖΑ Π.      15675 0151 1345 0,0 αγώνων  την παραμονή

                             της Πρωτοχρονιάς και

                             που  συνεχίσθηκε στο

 14ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 1996 - ΣΣ 30  ξενοδοχείο  "Ηνίοχος"

                             ήταν το λιγότερο που

 ΑΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΕ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ.Μ. ΣΩΜΑ ΕΛΟ ΒΑΘ μπορούσε να κάνει η

                             ΕΣΟ για τα παιδιά από

 01 ΕΣΣΒΕ  1995 ΧΑΛΚΙΑΣ Σ.    12741 0292 2320 8,0 την  επαρχία, που η

 02 ΕΣΣΝΑ  ΤΙΤΛ ΚΑΠΝΙΣΗΣ Σ.    12468 0602 2085 8,0 αγάπη  τους για  το

 03 ΕΣΣΒΕ  Κ.12 ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ Δ. 13023 0201 2135 6,0 σκάκι τα φέρνει αυτές

 04 ΕΣΣΚ  ΠΡΟΚ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Θ.  14987 0641 1785 6,0 τις  γιορτινές μέρες

 05 ΕΣΣΒΕ  ΕΛΟ  ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ Σ.   10066 0292 2165 5,5 μακριά από τα σπίτια

 06 ΕΣΣΒΕ  Κ.16 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Α.   14590 0292 2150 5,5 τους.    Σκακιστικά

 07 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ Ε.   15136 0102 1895 5,0 βιβλία, προσφορά του

 08 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.    12850 0136 1980 5,0 Προέδρου  της  ΕΣΟ,

 09 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΧΑΛΚΙΑΣ Α.    12739 0292 2000 5,0 μοιράσθηκαν μετά από

 10 ΕΣΣΝΑ  ΕΚΠΡ ΒΑΛΝΤΕΝ Π.    14216 0110 1865 5,0 κλήρωση  στα  αγωνι-

 11 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΚΟΚΟΛΙΑΣ Κ.    11010 0110 1660 5,0 ζόμενα  παιδιά  και

 12 ΕΣΣΑΜΘ ΕΣΟ  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Δ.  15002 0256 1565 5,0 στους  τυχερούς  που

 13 ΤΕΣΣΑΣ ΠΡΟΚ ΚΟΡΔΗΣ Κ.     17744 0301 1515 5,0 βρήκαν  τα νομίσματα

 14 ΑΙΓΑΙΟ Κ.14 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ Α.  14942 0615 1755 5,0 στις πρωτοχρονιάτικες

 15 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΛΑΖΟΓΛΟΥ Κ.    13088 0176 1670 4,5 πίττες  (κόπηκαν  4

 16 ΕΣΣΚ  ΕΣΟ  ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Σ.   16140 0601 1520 4,5 πίττες στην εκδήλωση

 17 ΤΕΣΣΘ  ΠΡΟΚ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Κ.   13054 0302 1555 4,5 του  Σταδίου και  2

 18 ΕΣΣΒΕ  ΕΛΟ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.    11284 0218 2110 4,5 πίττες  στο  ξενο-

 19 ΕΣΣΒΕ  Κ.14 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ Π.  12711 0218 1775 4,5 δοχείο   "Ηνίοχος").

 20 ΕΣΣΒΕ  ΕΣΟ  ΚΑΔΙΛΤΖΟΓΛΟΥ Π.  14605 0218 1640 4,0   Τις απονομές στους

 21 ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΟΚ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ Γ.  14943 0615 1865 4,0 νικητές  (παραθέτουμε

 22 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Γ.  17244 2110 1625 4,0 παρακάτω    πίνακες

 23 ΕΣΣΑΜΘ ΠΡΟΚ ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.    16666 2114 1665 4,0 κατάταξης  με εκκρε-

 24 ΤΕΣΣΑΛΜ ΠΡΟΚ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ Γ.   16591 0407 1465 3,5 μότητα  τα  μπαράζ

 25 ΕΣΣΚ  Κ.14 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Γ.   16141 0601 1735 3,0 για  την  ανάδειξη

 26 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ Χ.  14861 0230 1350 3,0 πρωταθλητή  και στις

 27 ΕΣΣΑΚ  ΠΡΟΚ ΔΑΝΕΣΗΣ Ο.    17778 0457 1505 3,0 τρεις κατηγορίες των

 28 ΕΣΣΠΕ  ΠΡΟΚ ΣΙΕΜΠΟΣ Κ.    12900 0454 1395 2,0 αγοριών!)  έκαναν οι

 29 ΕΣΣΝΑ  Κ.14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  10984 1135 1670 1,0 συνήθεις "ύποπτοι" τα

 30 ΤΕΣΣΒΕ ΠΡΟΚ ΔΡΑΓΩΝΑΣ Β.    13778 0501 1635 0,0 τελευταία χρόνια (αυτό

                             είναι κουίζ, η απάντη-

                             ση στο επόμενο τεύχος)

 8ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1996 - ΣΣ 27 

                              Από το μπουλλετίν

 ΑΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΕ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ.Μ. ΣΩΜΑ ΕΛΟ ΒΑΘ των αγώνων  ανατυ-

                             πώνουμε    μερικές

 01 ΕΣΣΚ  1995 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Ν.   15262 0602 1900 7,0 παρτίδες   χαρακτη-

 02 ΕΣΣΝΑ  ΕΛΟ  ΓΚΟΤΣΗ Α.     12784 0106 1815 5,0 ριστικές  του  επι-

 03 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Λ 17352 0119 1520 5,0 πέδου  των  αγώνων.

 04 ΕΣΣΝΑ  Κ.12 ΣΤΕΙΡΗ Α.     15221 0102 1695 4,5 Με την ιδιότητα του

 05 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΚΟΡΟΥ Α.     11799 0106 1580 4,0 διευθυντή  αγώνων θα

 06 ΕΣΣΚ  ΠΡΟΚ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ Α.  12456 0619 1595 4,0 ήθελα να ευχαριστήσω

 07 ΕΣΣΝΑ  ΕΣΟ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ.  13670 1135 1475 4,0 όσους μόχθησαν για την

 08 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ Ε.   13078 0176 1580 4,0 άρτια  διεξαγωγή των

 09 ΕΣΣΝΑ  ΕΛΟ  ΜΑΚΚΑ Ι.     16041 0104 1720 4,0 αγώνων παρά τα προβλή-

 10 ΕΣΣΚ  Κ.14 ΑΔΟΝΤΑΚΗ Ε.    17060 0640 1490 4,0 ματα που πάντα υπάρ-

 11 ΕΣΣΝΑ  ΕΛΟ  ΚΑΛΟΣΚΑΜΠΗ Ε.   13454 0136 1720 3,5 χουν σε διοργανώσεις

 12 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ Ε.   13722 0201 1570 3,5 αυτής της κλίμακας και

 13 ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΟΚ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ Σ.   14944 0615 1445 3,5 που κάποιοι δυστυχώς

 14 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ Α.   15359 0197 1435 3,5 φροντίζουν να μεγενθύ-

 15 ΕΣΣΝΑ  Κ.14 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.    15945 1104 1485 3,5 νουν  δηλητηριάζοντας

 16 ΕΣΣΚ  ΕΛΟ  ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ Τ.   09037 0601 1730 3,0 συχνά  το κλίμα των

 17 ΕΣΣΑΜΘ 1995 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.  12553 2114 1805 3,0 αγώνων. Η σκακιστική

 18 ΤΕΣΣΑΣ ΠΡΟΚ ΖΑΦΕΙΡΑ Ζ.    16149 0301   3,0 οικογένεια έχει ελπίζω

                             τα αντισώματα και τα

                             αντίδοτα γιά να αντέ-

 19 ΕΣΣΝΑ  ΕΣΟ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Ι.   15133 1137 1320 2,5 ξει σε τέτοιου είδους

 20 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15849 0290 1385 2,5 μικρόβια και δηλητήρια

 21 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΜΑΛΙΝΗΝΑ Π.    17572 0201 1365 2,5   Στο πρωτάθλημα Εφή-

 22 ΕΣΣΠΕ  ΠΡΟΚ ΜΟΥΡΟΥΤΗ Π.    18817 0423   2,0 βων, οι Χ. Μπανίκας

 23 ΕΣΣΝΑ  ΕΚΠΡ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δ.  14958 0111 1220 1,5 και Ι. Παπαϊωάννου θα

 24 ΕΣΣΑΜΘ ΠΡΟΚ ΜΑΤΖΙΡΗ Γ.    16110 0256 1245 1,0 λύσουν τις "διαφορές"

 25 ΕΣΣΒΕ  ΕΛΟ  ΣΑΝΣΟΥΡΕΚΙΔΟΥ Π. 10701 0292 1700 0,0 τους στο ματς μπαράζ

 26 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΑΝΕΣΤΙΔΟΥ Ε.   16710 2118 1130 0,0 που θα ανακυρήξει τον

 27 ΕΣΣΚ  ΕΣΟ  ΔΟΚΙΜΑΚΗ Μ.    18088 0602   0,0 πρωταθλητή.  Καλή  η

                             παρουσία  των Τσίλοβ

                             και Μουρούτη, ενώ ο

 5ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 1996 - ΣΣ 18  Συρίγος,  που κάποια

                             στιγμή έδειξε απειλη-

 ΑΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΕ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ.Μ. ΣΩΜΑ ΕΛΟ ΒΑΘ τικός ακόμα και γιά

                             τον τίτλο, κατέρρευσε

 01 ΕΣΣΚ  ΕΣΟ  ΚΟΝΙΟΣ Γ.     14722 0602 1545 6,0 προς   το   τέλος.

 02 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΒΟΥΡΤΣΑΣ Α.    15937 0207 1350 6,0   Στο πρωτάθλημα Νεα-

 03 ΕΣΣΝΑ  1994 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.   13533 1104 1885 4,5 νίδων, η Μ. Κουβάτσου

 04 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Μ.   16743 0124 1400 4,0 επιβεβαίωσε    την

 05 ΕΣΣΚ  ΠΡΟΚ ΔΙΑΠΕΤΗΣ Α.    16411 0640 1520 4,0 ανωτερότητά της, κατα-

 06 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α.  15358 0197 1335 4,0 κτώντας με άνεση το

 07 ΕΣΣΑΜΘ ΠΡΟΚ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Γ.   14396 0298 1635 4,0 δεύτερο συνεχές πρω-

 08 ΕΣΣΝΑ  Κ.10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α 17390 0190 1270 4,0 τάθλημα σ' αυτή την

 09 ΕΣΣΝΑ  ΕΣΟ  ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ.  15573 0104 1330 3,5 κατηγορία. Τη δεύτερη

 10 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΠΑΝΗΣ Λ.  11613 0135 1520 3,5 και τρίτη θέση, πήραν

 11 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ Χ.   15963 1137 1290 3,0 οι   έμπειρες   σε

 12 ΕΣΣΒΕ  Κ.10 ΖΙΩΓΑΣ Π.     16408 0201 1270 3,0 τέτοιους  αγώνες, Ε.

 13 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΚΑΔΙΛΤΖΟΓΛΟΥ Μ.  17476 2100 1215 3,0 Ψαρούδα   και   Ε.

 14 ΕΣΣΑΚ  ΠΡΟΚ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ Π.  15634 0455 1340 2,5 Φατούρου. Η πρωταθλή-

 15 ΕΣΣΚ  Κ.10 ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ Σ. 17063 0641 1000 2,5 τρια Αττικής Υ. Μανω-

 16 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΦΥΣΕΚΗΣ Θ.    18442 0249   2,0 λαράκη, έχει σίγουρα

 17 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Λ.   18506 2116   2,0 ταλέντο  και  πολλά

 18 ΕΣΣΑΜΘ Κ.10 ΜΕΤΑΞΑΣ Π.    17613 2111 1185 1,5 χρόνια μπροστά της, σ'

                             αυτή  την κατηγορία.

                              Στο   πρωτάθλημα

 5ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1996-ΣΣ 19 Παίδων, οι Σ. Χαλκιάς

                             και Σ. Καπνίσης, θα

 ΑΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΕ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ.Μ. ΣΩΜΑ ΕΛΟ ΒΑΘ κονταροχτυπηθούν  γιά

                             τον τίτλο σε αγώνες

 01 ΕΣΣΚ  ΕΛΟ  ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Ν.   16905 0636 1515 6,0 μπαράζ. Δ. Μαστροβασί-

 02 ΕΣΣΚ  Κ.10 ΑΔΟΝΤΑΚΗ Χ.    17059 0640 1445 5,0 λης,  Αργυρούδης και

 03 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Δ.  16611 0136 1370 5,0 Τουλούμης, δεν μπόρε-

 04 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Ε.   15938 1137 1350 4,5 σαν να τους απειλήσουν

 05 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΚΑΡΤΕΡΗ Δ.    15332 1107 1340 4,5 Πολύ καλή η παρουσία

 06 ΕΣΣΝΑ  ΕΚΠΡ ΚΑΤΣΟΥΛΑ Ε.    15721 0123 1190 4,5 του  Θ.  Δημητριάδη.

 07 ΕΣΣΚ  ΕΣΟ  ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Δ.   15006 0619 1275 4,0   Στο   πρωτάθλημα

 08 ΕΣΣΝΑ  ΕΣΟ  ΛΙΑΠΗ Χ.     18380 1178   4,0 Κορασίδων,   η  Ν.

 09 ΕΣΣΝΑ  Κ.10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β.  17247 1140   3,5 Φανουράκη επιβεβαίωσε

 10 ΕΣΣΑΜΘ ΠΡΟΚ ΠΑΤΣΙΑ Ε.     16216 2108 1410 3,5 τον τίτλο του φαβορί,

 11 ΕΣΣΑΚ  ΠΡΟΚ ΤΣΙΤΟΥΡΑ Φ.    18666 0457   3,0 αν και η Α. Γκότση θα

 12 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΠΑΜΠΑΛΟΥ Φ.    19204 0201   3,0 μπορούσε   να  την

 13 ΕΣΣΝΑ  ΠΡΟΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ο.  19567 1182   3,0 απειλήσει στην μεταξύ

 14 ΕΣΣΚ  ΠΡΟΚ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Α.   15032 0602 1255 3,0 τους  παρτίδα.  Το

 15 ΕΣΣΑΜΘ Κ.10 ΚΟΠΑΝΟΥΔΗ Β.   16959 2114 1300 2,5 τελικό  βέβαι  7)7,

 16 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Θ.   15709 2105 1155 2,0 είναι  αδιαμφισβήτητο

 17 ΕΣΣΠΕ  ΠΡΟΚ ΠΟΛΥΖΟΥ Χ.    18107 0454   2,0 γιά την πρωταθλήτρια

 18 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΒΟΥΡΤΣΑ Γ.    18037 2124   0,0 από την Κρήτη. Δεύτερη

 19 ΕΣΣΒΕ  ΠΡΟΚ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ Ο.  18236 2116   0,0 η σταθερή σ' αυτούς

                             τους αγώνες Α. Γκότση

και τρίτη η πολλά υποσχόμενη Λ. Παναγιωτοπούλου. Ε. Σπερδόκλη, Α. Στείρη

και  Ε.  Νικολαϊδη,  έχουν μέλλον, αλλά και πολλά  ακόμα  να  μάθουν.

Πολύ  καλή  η  παρουσία  των  Α.  Κορού  και  Δ.  Νικολοπούλου.

  Στο πρωτάθλημα Παμπαίδων, οι Γ. Κονιός και Α. Βούρτσας, θα δώσουν την μάχη

στα μπαράζ, γιά τον πρωταθλητή, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον Α. Μιχαηλίδη, που

ξεκίνησε  σαν  φαβορί των αγώνων (υψηλότερο ΕΛΟ), αλλά έπαιξε  νευρικά

και αγχωμένα, με αποτέλεσμα να τεθεί γρήγορα εκτός μάχης γιά τον τίτλο.

Εντύπωση μου προκάλεσε ο Α. Παναγιωτόπουλος, που αν βελτιώσει την αστάθεια

της ηλικίας (ήταν από τους μικρότερους των αγώνων), θα παίξει σίγουρα

σημαντικό  ρόλο  στα  μελλοντικά πρωταθλήματα, σ' αυτή  την  κατηγορία.

Σοβαρός και μαχητικός ο Κοκκινάκης, που μπορούσε να πάει και καλύτερα.

  Στο πρωτάθλημα Παγκορασίδων, η Ε. Φανουράκη διπλασίασε τους τίτλους της

οικογένειας, αυτή τη χρονιά. Χ. Αδοντάκη και Δ. Παυλογιάννη, ισοβάθμησαν στην

δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα. Η κατηγορία αυτή κρύβει πολλά αστεράκια. Η

Ε. Καραχάλιου, αν δουλέψει στην θεωρία ανοιγμάτων, έχει πολύ μέλλον και η Βέρα

Παπαδοπούλου θα μας απασχολήσει σίγουρα στο μέλλον, σαν πρωταγωνίστρια!

  Διαιτητές ήταν οι Ν. Περιφάνης, Ν. Καμπάνης, Δ. Σακελλαράκης, Ε. Μπάρδης, Σ.

Λογοθέτης, Γ. Τσίχλης, Κ. Σερετάκη, Ε. Γεωργοπούλου και Β. Παπαδόπουλος.Κλώκας - Παπαϊωάννου (Γκαμπί της Βασίλισσας) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 γ5

4.ε3  δ5  5.β3  Ιγ6  6.Αβ2  γδ4  7.Ιδ4  Αβ4  8.Ιδ2  Ιδ4  9.εδ4  Ιε4

10.Αγ1  Βζ6  11.ζ3  Ιγ3  12.Βγ2  Βθ4  13.η3  Βδ4  14.Αδ3  Βε3  15.Ρζ1

Αγ5 16.Ρη2 Βζ2 17.Ρθ3 Ιε4 18.Ιε4 Βζ3 19.Βδ1 ε5 20.Ρθ4 Αε7 21.Αη5 θ6 0-1Παπαδοπούλου Β. - Πατσιά (Ιταλική Παρτίδα) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αγ4 Αγ5 4.γ3

Ιζ6 5.δ4 εδ4 6.γδ4 Αβ4 7.Ιγ3 Ιε4 8.O-O Ιγ3 9.βγ3 Αγ3 10.Ββ3 Αα5 11.Αζ7

Ρζ8 12.Αη5 Ιε7 13.Πζε1 Αε1 14.Πε1 δ6 15.Αε7 Βε7 16.Πε7 Ρε7 17.θ3 1-0 (39)Χατζημανώλης - Γκορίτσας (Αμυνα Πίρτς) 1.ε4 δ6 2.δ4 Ιζ6 3.Ιγ3 γ6 4.ζ4 Βα5

5.Αδ3 ε5 6.Ιζ3 Αη4 7.δε5 δε5 8.ζε5 Ιζδ7 9.Αζ4 Αζ3 10.Βζ3 Ιε5 11.Αε5

Βε5 12.O-O Αγ5 13.Ρθ1 O-O 14.Βθ3 η6 15.Πζ3 Ρη7 16.Παζ1 Βε7 17.Αγ4 ζ6

18.Ιε2 Ια6 19.Ιζ4 Ιγ7 20.Βη4 β5 21.Αδ3 Βε5 22.Πθ3 Βη5 23.Βδ7 Πζ7 24.Πθ7 1-0Μπανίκας - Μουρούτης (Γκαμπί της Βασίλισσας) 1.δ4 δ5 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Ιζ6 4.Αη5

Ιβδ7 5.Ιζ3 γ6 6.ε3 Βα5 7.Ιδ2 δγ4 8.Αζ6 Ιζ6 9.Ιγ4 Βγ7 10.Αδ3 Αε7 11.O-O O-O

12.Πγ1 Πδ8 13.Βζ3 Αδ7 14.Ιε5 Αε8 15.Βθ3 θ6 16.Ιε4 Ιδ5 17.Ιγ5 Παγ8 18.α3

Αδ6  19.ζ4 Βε7 20.Ιε4 γ5 21.Ιγ4 γδ4 22.Ιεδ6 Πδ6 23.ε4 Ιζ4 24.Πζ4 β5

25.ε5 Πδγ6 26.Πη4 Ρθ8 27.Πζ1 βγ4 28.Αε4 Πγ5 29.Πζ6 Βζ8 30.Βθ4 η6 31.Πηη6 1-0Τσίλοβ - Συρίγος (Αντίστροφη Ινδική του Βασιλιά) 1.η3 δ5 2.Αη2 ε5 3.δ3 γ5

4.Ιζ3 Ιγ6 5.O-O Αδ6 6.ε4 δ4 7.Ιθ4 Ιηε7 8.ζ4 O-O 9.ζ5 ζ6 10.Ια3 Αδ7

11.Ιγ4 Αγ7 12.α4 α6 13.η4 θ6 14.Ιζ3 β5 15.αβ5 αβ5 16.Πα8 Βα8 17.Ια3

Ια5  18.θ4  Ρζ7  19.η5 θη5 20.Ιη5 ζη5 21.Βθ5 Ρη8  22.θη5  Βε8  23.η6

Ιη6 24.ζη6 Πζ1 25.Αζ1 Βε6 26.Αη5 Αε8 27.Βθ7 Ρζ8 28.Βθ8 Βη8 29.Αε7 1-0Καπνίσης - Δημητριάδης (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4

Ιζ6 5.Ιγ3 η6 6.Αε3 Αη7 7.ζ3 O-O 8.Βδ2 Ιγ6 9.O-O-O Ιδ4 10.Αδ4 Αε6 11.Ρβ1

Βγ7 12.η4 Πζγ8 13.θ4 Βα5 14.Βη5 Βη5 15.θη5 Ιδ7 16.Αη7 Ρη7 17.Πθ4 Ιε5

18.Αε2 Αγ4 19.Πδθ1 Πθ8 20.Αδ1 β5 21.α3 α5 22.β3 β4 23.αβ4 αβ4 24.Ια2 Αβ5

25.Ιβ4  Ιγ6  26.Ιδ5 Πα7 27.Π4θ2 Ιδ4 28.ζ4 Αγ6 29.Αε2 Ιε6 30.Πζ2  Ιγ5

31.Αζ3  Ιε6  32.Αη2 Πβ8 33.Πθ3 Πα4 34.Ιε7 Αε4 35.Αε4 Πε4 36.Ιδ5  Πδ8

37.Πθ7 Ρθ7 38.Ιζ6 Ρη7 39.Ιε4 δ5 40.Ιγ3 δ4 41.Ιε4 δ3 42.ζ5 Ιη5 43.ζ6 Ρη8

44.γδ3  Ιε4  45.δε4 Πδ1 46.Ργ2 Πη1 47.Ρδ3 Πη4 48.Ρδ4 Ρζ8 49.Πγ2  Ρε8

50.Πγ7 Πη1 51.β4 Πβ1 52.Πε7 Ρζ8 53.Πβ7 Ρη8 54.Ρε5 Πζ1 55.Πβ8 Ρθ7 56.Πζ8 1-0Παπαϊωάννου - Μαρκίδης (Ινδική του Βασιλιά) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.ε4

δ6 5.ζ3 O-O 6.Αε3 ε5 7.Ιηε2 γ6 8.Ββ3 Ιβδ7 9.O-O-O Βγ7 10.Ρβ1 α6 11.δε5

δε5 12.γ5 Πε8 13.Ια4 Ιζ8 14.Ββ6 Ιε6 15.Βγ7 Ιγ7 16.Ιβ6 Πβ8 17.Ιγ8 Πβγ8

18.Ιγ1 Πγδ8 19.Αγ4 Ρζ8 20.Ιβ3 Ρε7 21.Ια5 Πβ8 22.Πδ2 Πεγ8 23.Πθδ1 θ6 24.α4

Ια8 25.β3 Πγ7 26.Ργ2 Ιθ7 27.β4 Ιζ8 28.Πδ6 Πβγ8 29.Ρβ3 Ιε6 30.Αε6 ζε6 31.Ιγ4 1-0

                     

Μαστροβασίλης Δ. - Χαλκιάς Σ. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.δ3 Ιγ6 3.ζ4 η6

4.Ιζ3 Αη7 5.Αε2 δ6 6.O-O ε6 7.γ3 Ιηε7 8.Αε3 O-O 9.δ4 γδ4 10.γδ4 ζ5 11.ε5

Ιδ5  12.Βδ2 β6 13.Ιγ3 Ιγ3 14.Βγ3 Ιε7 15.Αγ4 δ5 16.Αε2 Αβ7 17.β4 Ιγ6

18.Αδ2 Βδ7 19.Ββ2 α6 20.α4 Πζγ8 21.β5 Ια5 22.Αα5 βα5 23.Πζγ1 αβ5 24.αβ5

Αθ6 25.η3 Πγ4 26.Ιδ2 Πβ4 27.Βγ3 Πγ8 28.Βε3 α4 29.Πγ5 Αζ8 30.Παγ1 Αγ5

31.δγ5 Πβ5 32.Αβ5 Ββ5 33.Ιζ3 Ββ2 34.Ιδ4 α3 35.Βγ3 Βγ3 36.Πγ3 α2 37.Πα3

Πα8 38.Πα8 Αα8 39.Ιβ3 δ4 40.Ρζ2 Αδ5 41.Ια1 Αγ4 42.γ6 Ρζ7 43.γ7 Αα6 0-1Παπαϊωάννου - Συρίγος (Ινδική του Βασιλιά) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 δ6 3.Ιγ3 Ιβδ7

4.ε4 ε5 5.Ιζ3 η6 6.Αε2 Αη7 7.O-O O-O 8.Πε1 θ6 9.Αζ1 Ιθ7 10.δε5 δε5

11.β3 Πε8 12.Αα3 Ιθζ8 13.Βδ2 Ιε6 14.Παδ1 γ6 15.Ια4 Βζ6 16.γ5 η5 17.Βγ1

Ιδζ8 18.Ιδ2 Ιδ4 19.Ιγ4 Αη4 20.ζ3 Αθ5 21.Ιδ6 Πε7 22.Αβ2 Ιζε6 23.Αγ4 η4

24.Αδ4 Ιδ4 25.Πδ4 εδ4 26.ζ4 β5 27.ε5 Βη6 28.Αζ1 βα4 29.Αγ4 η3 30.θ3 δ3

31.Πε3 Αε2 32.Βδ2 θ5 33.ζ5 Βη5 34.Ιζ7 Πζ7 35.ζ6 Αζ8 36.β4 Ρθ8 37.Πε2 δε2 0-1Μαστροβασίλης  Α. - Παπαϊωάννου (Νιμτζοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4  ε6

3.Ιγ3 Αβ4 4.ε3 γ5 5.Αδ3 Ιγ6 6.α3 Αγ3 7.βγ3 δ6 8.Ιε2 ε5 9.ε4 O-O 10.O-O

Πε8  11.δ5  Ια5  12.Πβ1 β6 13.Ιη3 Ιδ7 14.Πβ2 Ιζ8  15.ζ4  εζ4  16.Αζ4

Ιη6  17.Πβζ2  ζ6  18.Ιθ5 Αα6 19.ε5 ζε5 20.Αθ6 ε4 21.Πζ7  Πε7  22.Βη4

ηθ6 23.Πθ7 Πθ7 24.Βη6 Ρθ8 25.Αε4 Βε7 26.Ιζ6 Βη7 27.Βζ5 Πζ8 28.Βθ5 Αγ4 0-1Ψαρούδα - Σταυροπούλου (Γκαμπί της Βασίλισσας) 1.δ4 δ5 2.γ4 δγ4 3.Βα4

Ιγ6  4.Ιζ3  ε6  5.Βγ4  Ιζ6  6.η3  Βδ5  7.Βδ5  Ιδ5  8.Αη2  η6  9.O-O

Ιδβ4  10.Ια3  Αη7  11.Αδ2  Ιδ5  12.ε4  Ιβ6  13.Ιβ5  Ρδ7  14.Αζ4

α6 15.Ιγ7 Πα7 16.δ5 εδ5 17.Ιδ5 Ιδ5 18.εδ5 Ιδ4 19.Ιε5 Ρε8 20.Πζε1 1-0Μπαλούτσου - Φατούρου (Αγγλική Παρτίδα) 1.γ4 γ5 2.Ιγ3 Ιζ6 3.η3 δ6 4.Αη2 ε6

5.Ιζ3 Αε7 6.O-O O-O 7.δ3 Ιβδ7 8.α3 Πβ8 9.Πβ1 β6 10.β4 Αβ7 11.ε4 δ5 12.ε5 Ιη4

13.Πε1 δγ4 14.Αζ4 γβ4 15.αβ4 γδ3 16.Βδ3 Πγ8 17.θ3 Ιδε5 18.Ιε5 Βδ3 19.Ιδ3

Αη2 20.Ιβ5 Αθ3 21.ζ3 Ιζ6 22.η4 α6 23.Ιγ7 θ5 24.Ιζ2 θη4 25.Ρθ2 η3 26.Αη3 Αζ5

27.Πβ2 α5 28.βα5 βα5 29.Πβ7 Αβ4 30.Πη1 Ιθ5 31.Αε5 ζ6 32.Αα1 Αδ6 33.Ρη2 Πγ7 0-1Χαλκιάς  Α. - Χαλκιάς Σ. (Μπογκοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιζ3

Αβ4  4.Ιβδ2  β6  5.α3  Αδ2  6.Αδ2  Αβ7  7.Αη5  δ6  8.ε3  Ιβδ7  9.Αδ3

θ6  10.Αθ4  η5  11.Αη3  θ5  12.Ιη5  θ4  13.Αζ4  ε5  14.δε5  δε5

15.Ιζ7 Ρζ7 16.Αη5 Ιγ5 17.Αγ2 Βδ1 18.Πδ1 θ3 19.Αζ6 Ρζ6 20.ε4 θη2 0-1Φανουράκη Ν. - Βουλγαρίδου Α. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιγ3 Ιγ6 3.η3

η6  4.Αη2  Αη7  5.δ3  ε6 6.ζ4 Ιηε7 7.Ιζ3 O-O  8.O-O  Πβ8  9.Αε3  β6

10.Βδ2  δ5  11.Αζ2  δε4 12.δε4 Βδ2 13.Ιδ2 Πδ8 14.Ιζ3  ε5  15.α3  Αβ7

16.Παβ1  Ιδ4 17.Ιε5 Ιγ2 18.Πζδ1 Ιγ6 19.Ιγ6 Αγ6 20.Ιδ5 Ρζ8 21.η4  Αδ4

22.Πδ3  Αζ2  23.Ρζ2 Ιδ4 24.η5 Αδ5 25.εδ5 Πβγ8 26.Πγ1 Ρε7 27.Αθ3  Ιζ5

28.β3 Ρδ6 29.Πε1 Πγ7 30.Αζ5 ηζ5 31.Πε5 Πε7 32.Πζ5 Πδε8 33.Ρζ3 Πε2 34.Πζ6 1-0Φανουράκη  Ε. - Καραχάλιου Ε. (Αμυνα Φιλιντόρ) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4

Ιδ7  4.Αγ4  Αε7  5.δε5  Ιε5 6.Ιε5 δε5 7.Βθ5 η6 8.Βε5  ζ6  9.Ββ5  γ6

10.Ββ3 Ρδ7 11.O-O η5 12.Πδ1 Αδ6 13.Αη5 ζη5 14.ε5 Βε8 15.εδ6 Ιζ6 16.Ιγ3 1-0Αδοντάκη Χ. - Καρτέρη (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4

Ιζ6 5.Ιγ3 η6 6.Αε3 Αη7 7.ζ3 O-O 8.Βδ2 Πε8 9.O-O-O Βγ7 10.θ4 δ6 11.η4 Ιδ7

12.θ5 Ιδε5 13.Βη2 α6 14.θη6 θη6 15.Βθ3 ζ6 16.Αθ6 Αθ8 17.Αζ4 Αη7 18.Αε2

Ρζ7 19.Βη2 Αδ7 20.η5 Πη8 21.Ιγ6 Ιγ6 22.Αγ4 Αε6 23.Αε6 Ρε6 24.ηζ6 Αζ6

25.Βη4 Ρζ7 26.Πθ7 Ρζ8 27.Αθ6 Ρε8 28.Ιδ5 Βδ8 29.Ιζ6 εζ6 30.Βε6 Ιε7 31.Πε7 1-0Θεοδωρίδης  Γ.  - Κοκκινάκης Μ. (Ιταλική Παρτίδα) 1.ε4 ε5  2.Ιζ3  Ιγ6

3.Αγ4  Αγ5  4.γ3 Ιζ6 5.δ3 α6 6.α3 O-O 7.O-O δ6 8.Αη5 θ6 9.Αε3  Αε3

10.ζε3  Αη4  11.θ3 Αθ5 12.Ιβδ2 Βδ7 13.Βε1 Πζε8 14.Βη3 δ5 15.εδ5  Ιδ5

16.Ιθ4  Πζ8 17.Πζ5 Αε2 18.Ιε4 Ιγε7 19.Πε5 Ρθ8 20.Αδ5 Ιδ5 21.Πε1  Αδ3

22.Πδ1  Αε4 23.Πε4 Βγ6 24.Ιζ5 Πη8 25.Πεδ4 Ιγ3 26.βγ3 Βγ3 27.Πδ7  Βα3

28.Πγ7 η6 29.Ιθ6 Πη7 30.Ιζ7 Ρη8 31.Ιθ6 Ρθ7 32.Πη7 Ρη7 33.Ιζ5 Ρζ6 34.Πδ6 1-0