2ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΕΣΚ 1996


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ   

                                        

                        Από 28 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμ-

     1ος ΓΥΡΟΣ - ΠΕΜΠΤΗ 28.11.1996     βρίου, έγινε στην Αθήνα το 2ο

                                 Ατομικό Πρω-

    ΚΑΛΕΣΗΣ Ν.     IM 2390  = =  0 1  0 1  = 1  4,5  τάθλημα  του

 Θ  ΦΡΕΝΤΖΑΣ Π.    FM 2405  = =  1 0  1 0  = 0  3,5  Συνδέσμου Κο-

                                 ρυφαίων  Ελ-

 Ε  ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ Ν.   IM 2410  = 1  1,5  λήνων Σκακιστών. Ο ΣΚΕΣΚ, που

    ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κ.   FM 2355  = 0  0,5  ξεκίνησε  την  παρουσία  του

 Σ                       ενάμισυ  περίπου χρόνο πριν,

    ΑΓΚΝΟΣ Δ.     GM 2515  1 1  2,0  κατόρθωσε ήδη να διοργανώσει το

 Ε  ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Ν.    IM 2310  0 0  0,0  δεύτερό του πρωτάθλημα, εκτός

                        φυσικά των άλλων τακτικών του

 Ι  ΣΚΕΜΠΡΗΣ Σ.    GM 2420  1 =  1,5  εκδηλώσεων και συχνά - πυκνά,

    ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ Γ.  IM 2375  0 =  0,5  κάνει αισθητή τη παρουσία του,

 Σ                       προς   μεγάλη   απογοήτευση

    ΓΡΙΒΑΣ Ε.     GM 2500  1 1  2,0  μερικών, που είχαν τη βεβαιότη-

    ΤΖΟΥΜΠΑΣ Α.    FM 2355  0 0  0,0  τα ότι θα διαλυθεί σύντομα!

                        Σήμερα στον ΣΚΕΣΚ, συμμετέχουν

    ΒΟΥΛΔΗΣ Α.     IM 2435  1 1  2,0  26 κορυφαίοι σκακιστές-τριες,

    ΤΣΟΜΗΣ Δ.     FM 2215  0 0  0,0  που στηρίζουν το συνδικαλιστικό

 1                       τους όργανο και προσφέρουν το

    ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΜ    GM 2335  1 1  2,0  απαραίτητο δυναμικό, ώστε να

 -  ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ.    IM 2445  0 0  0,0  λειτουργήσει προς όφελος των

                        ιδίων, αλλά και κατ' επέκταση

 16  ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Β.    GM 2615  1 =  1,5  φυσικά, του Ελληνικού Σκακιού.

    ΚΟΦΙΔΗΣ Α.     IM 2360  0 =  0,5   Στο 2ο ΑΠ του ΣΚΕΣΚ, συμμε-

                        τείχαν κατά σειρά ΕΛΟ (μέσος

όρος των δύο εξαμήνων του 1996), 14 μέλη του ΣΚΕΣΚ, με μέσο όρο ΕΛΟ 2422,5 και

2 σκακιστές που όρισε ο χορηγός. Ο μέσος όρος ΕΛΟ των 16 ήταν 2402,5, δηλαδή

κατηγορία 7 της FIDE. Το σύστημα των αγώνων ήταν ματς νοκ-άουτ, με αγώνες κατά-

                        ταξης γιά αυτούς που δεν τα κα-

    2ος ΓΥΡΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.11.1996     τάφερναν! Η κλήρωση γινόταν ανά

                        γκρούπ  (υψηλά ΕΛΟ  εναντίον

    ΑΓΚΝΟΣ Δ.     GM 2515  1 1  2,0  χαμηλών, με ελεύθερη κλήρωση)

    ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΜ    GM 2335  0 0  0,0  και μόλις 15 λεπτά πριν την

 1                             έναρξη του γύρου,

    ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ Ν.   IM 2410  = =  0 1  1 1  4,0  ώστε να υπάρχει η

    ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Β.    GM 2615  = =  1 0  0 0  2,0  απαραίτητη αγωνία!

 -                             Στο κάθε ματς είχα-

    ΓΡΙΒΑΣ Ε.     GM 2500  = 1  1,5  με 2 τριαντάλεπτες παρτίδες και

    ΚΑΛΕΣΗΣ Ν.     IM 2390  = 0  0,5  σε περίπτωση 1-1, ακολουθούσαν

 8                          ζευγάρια παρτίδων μπλιτς

    ΣΚΕΜΠΡΗΣ Σ.    GM 2420  = =  0 0  1,0  (5 λεπτά), μέχρι να ανα-

    ΒΟΥΛΔΗΣ Α.     IM 2435  = =  1 1  3,0  δειχθεί νικητής. Αποτέ-

                           λεσμα αυτού του συστήμα-

    ΦΡΕΝΤΖΑΣ Π.    FM 2405  = 0  0,5  τος, αλλά και των ωρών διεξαγω-

    ΤΖΟΥΜΠΑΣ Α.    FM 2355  = 1  1,5  γής (15.00' - 18.00'), ήταν η

 9                             παρουσία πολλών θε-

    ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ Γ.  IM 2375  1 0  0 1  = 0  2,5  ατών, που ανταμοίφ-

    ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Ν.    ΙM 2310  0 1  1 0  = 1  3,5  θηκαν από το θέαμα!

 -                             Η δημοσιότητα της

    ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ.    IM 2445  1 0  1 1  3,0  διοργάνωσης κυμάνθηκε σε

    ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κ.   FM 2355  0 1  0 0  1,0  υψηλά επίπεδα, αφού τυπώ-

 16                         θηκε μία πολύ καλή αφίσσα

    ΚΟΦΙΔΗΣ Α.     IM 2360  1 =  1,5  που τη διαφήμιζε, υπήρξαν περί-

    ΤΣΟΜΗΣ Δ.     FM 2215  0 =  0,5  που 40 δημοσιεύματα από τον

                        έντυπα ΜΜΕ, που διαφήμιζαν τον      

                        χορηγό και τέλος, το συνδρομη-

    3ος ΓΥΡΟΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 30.11.1996     τικό   τηλεοπτικό   κανάλι

                           Supersport,   αφιέρωσε

    ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ Ν.   IM 2410  = =  = 1  2,5  χρόνο  στο  σκάκι,  με

 1  ΓΡΙΒΑΣ Ε.     GM 2500  = =  = 0  1,5  στιγμιότυπα από τους αγώ-

 -                             νες, καθώς και με

 4  ΑΓΚΝΟΣ Δ.     GM 2515  = =  0 1  1 =  3,5  συνεντεύξεις  από

    ΒΟΥΛΔΗΣ Α.     IM 2435  = =  1 0  0 =  2,5  τους Γρίβα Στράτο,

                              Καλέση Νίκο, Μπό-

    ΣΚΕΜΠΡΗΣ Σ.    GM 2420  1 =  1,5  τσαρη Αννα-Μαρία και τον χορηγό

 5  ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΜ    GM 2335  0 =  0,5  Παμπικίδη Κώστα. Κατά τη διάρ-

 -                       κεια της εκδήλωσης βγήκαν 7

 8  ΚΑΛΕΣΗΣ Ν.     ΙM 2390  = 0  0,5  δελτία τύπου, συνολικής έκτασης

    ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Β.    GM 2615  = 1  1,5  26 σελίδων (!!), που περιείχαν

                        κάθε δυνατή πληροφορία γιά τους

    ΚΟΦΙΔΗΣ Α.     IM 2360  1 =  1,5  αγώνες,  ανάλυση  των  ματς,

 9  ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Ν.    IM 2310  0 =  0,5  πίνακες  αποτελεσμάτων, καθώς

 -                       και όλες τις παρτίδες, ακόμα

 12  ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ.    IM 2445  1 =  1,5  και τα μπλιτς και φυσικά τα

    ΤΖΟΥΜΠΑΣ Α.    FM 2355  0 =  0,5  απαραίτητα λογότυπα του ΣΚΕΣΚ

                        και της επιχείρησης "Καλλιδρό-

    ΤΣΟΜΗΣ Δ.     FM 2215  1 1  2,0  μιο", που ήταν ο αγωνιστικός

 13  ΦΡΕΝΤΖΑΣ Π.    IM 2405  0 0  0,0  χώρος. Πρέπει να αναφερθεί, ότι

 -                       οι παρτίδες παιζντουσαν πάνω σε

 16  ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ Γ.  IM 2375  1 =  1,5  μαρμάρινες  σκακιέρες,  αξίας

    ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κ.   FM 2335  0 =  0,5  150.000 δρχ. η κάθε μία (!!),

                        υπό  τους  ήχους  κλασικής

μουσικής και φυσικά με την απαραίτητα συνοδία διαφόρων ειδών καφέδων (όχι, δεν

                        υπήρχε αλκοόλ!). Η τελετή λήξης

    4ος ΓΥΡΟΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 01.12.1996     ήταν απλή και μίλησαν ο χορηγός

                              Κώστας Παμπικίδης,

 1  ΑΓΚΝΟΣ Δ.     GM 2515  = =  = =  0 =  2,5  ο  πρόεδρος  του

 2  ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ Ν.   ΙM 2410  = =  = =  1 =  3,5  ΣΚΕΣΚ,Νίκος Καλέσης

                              και  ο  εκπρόσω-

 3  ΓΡΙΒΑΣ Ε.     GM 2500  1 0  1 0  = 0  2,5  πος        

 4  ΒΟΥΛΔΗΣ Α.     ΙM 2435  0 1  0 1  = 1  3,5  της  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  

                              ΕΣΟ   ΕΠΑΘΛΑ  

 5  ΣΚΕΜΠΡΗΣ Σ.    GM 2420  0 =  0,5  Βασίλης Οικονο-        

 6  ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Β.    GM 2615  1 =  1,5  μόπουλος, που α-  1ος 300.000 

                        ναφέρθηκαν στην  2ος 200.000 

 7  ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΜ    GM 2335  0 =  0,5  επιτυχία των α-  3ος 150.000 

 8  ΚΑΛΕΣΗΣ Ν.     ΙM 2390  1 =  1,5  γώνων. Εκτός των  4ος 100.000 

                              πολύ  5ος 90.000 

 9  ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ.    IM 2445  0 1  1 0  1 1  4,0  υψη-  6ος 80.000 

 10  ΚΟΦΙΔΗΣ Α.     IM 2360  1 0  0 1  0 0  2,0  λών  7ος 70.000 

                              επά-  8ος 70.000 

 11  ΤΖΟΥΜΠΑΣ Α.    FM 2355  1 1  2,0  θλων,  συνόλου  9ος 70.000 

 12  ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Ν.    IM 2310  0 0  0,0  1.500.000 δρχ.!, 10ος 70.000 

                        οι τρείς πρώτοι 11ος 50.000 

 13  ΤΣΟΜΗΣ Δ.     FM 2215  0 0  0,0  πήραν και κύπελ- 12ος 50.000 

 14  ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ Γ.  IM 2375  1 1  2,0  λο. Γιά μία ακό- 13ος 50.000 

                        μα φορά, οι Σω- 14ος 50.000 

 15  ΦΡΕΝΤΖΑΣ Π.    FM 2405  0 =  0,5  τήρης Λογοθέτης 15ος 50.000 

 16  ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κ.   FM 2355  1 =  1,5  και Βασίλης Πα- 16ος 50.000 

                        παδόπουλος, απέ-        

δειξαν ότι είναι πολύ ικανοί διαιτητές, και φρόντισαν ώστε να μη δημιουργηθεί

το παραμικρό πρόβλημα, καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Μπράβο παιδιά!

Στους αγώνες παίχτηκαν ακριβώς 100 παρτίδες, από τις οποίες οι 64 ήταν μισάωρες και οι υπόλοιπες 36, πεντάλεπτα μπλιτς. Στις 64 μισάωρες, είχαμε 38 νίκες (23 τα λευκά και 15 τα μαύρα) και 26 ισοπαλίες. Στα 36 μπλιτς, είχαμε 28 νίκες (11 τα λευκά και 17 τα μαύρα) και 8 ισοπαλίες. Σε σύνολο 100 παρτίδων, είχαμε 66 νίκες (34 τα λευκά και 32 τα μαύρα) και 34 ισοπαλίες. Από τα 32 ματς που έγιναν, τα 22 έβγαλαν νικητή στις μισάωρες παρτίδες, ενώ 10 πήγαν στα μπλιτς. Από αυτά, στα 3 είχαμε νικητή από το πρώτο ζευγάρι μπλιτς, στα 6 είχαμε νικητή στο δεύτερο ζευγάρι μπλιτς και μόνο σε 1 χρειάστηκε και τρίτο ζευγάρι μπλιτς. Ο μέσος όρος κινήσεων στις μισάωρες παρτίδες ήταν 42,7 και στα μπλιτς 37,3. Ο γενικός μέσος όρος ήταν 40,8 κινήσεις που δείχνει μεγάλη μαχητικότητα. Από τα παραπάνω στοιχεία, γίνεται αντιληπτό ότι το σύστημα των αγώνων πέτυχε απόλυτα τον στόχο του και καλό θα είναι να εφαρμοστεί ξανά.

Χορηγός των αγώνων ήταν ο Κώστας Παμπικίδης, ιδιοκτήτης της επιχείρησης "Καλλιδρόμιο" (snack bar kafe - Καλλιδρομίου & Ζωσιμάδων 7 - Εξάρχεια - τηλ. 8836895) και η μπύρα "Miller". O Κώστας (ηθοποιός από το 1980 στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν) έχει δημιουργήσει από το 1988 τον ευχάριστο αυτό χώρο, που συνάμα έχει γίνει και κέντρο του σκακιού στα Εξάρχεια, αφού καθημερινά πολλοί σκακιστές (και όχι μόνο) δίνουν το παρόν και ασχολούνται με το αγαπημένο τους άθλημα. Αφού κατάφερε να "δέσει" την ψυχαγωγία με το αγωνιστικό σκάκι, τώρα φιλοδοξεί να γίνει το "Καλλιδρόμιο" το πρώτο σκακιστικό στέκι της Ελλάδας!

Είναι πραγματικά ευχάριστο να υπάρχουν άνθρωποι που σέβονται το σκάκι και το χρηματοδοτούν, αναγνωρίζοντας την αξία του. Ο ΣΚΕΣΚ οφείλει να ευχαριστήσει τον Κώστα Παμπικίδη, γιά το ενδιαφέρον του και την προσφορά του, στο άθλημά μας.