ΜΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑ ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΑ

ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΣΦΗΚΑ

Κασπάροβ Γκ. - Σφήκας Ν. (Ισπανική Παρτίδα)
[Σιμουλτανέ Κέρκυρας 1996 - Σχόλια Νικόλας Σφήκας]

1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 Ιζ6 5.Ο-Ο Αε7 6.Πε1 β5 7.Αβ3 Ο-Ο 8.δ3 θ6!? 9.γ3
[9.Αδ5 Αβ4 10.Αγ6 δγ6 11.Ιβδ2 Πε8 12.γ3 Αδ6 13.Βγ2 Αβ7]
δ5 10.εδ5 Ιδ5 11.Ιε5 Ιε5 12.Πε5 γ6 13.Πε1
[ στο 13.Βθ5 Αε6 14.δ4 Αδ6 15.Πε1 Πε8 16.Αδ2 Ιζ6 17.Βζ3 Βγ7 18.Αε6 ζε6 19.θ3 ε5 20.Αθ6 εδ4 κλπ]
Αδ6 14.η3 Βζ6
[καλύτερο από το 14... Πε8 15.Πε8 Βε8 16.δ4 Βε6 17.α4 βα4 18.Αα4 Αβ7 19.β4]
15.Ιδ2 Βη6 16.Ιε4 Αγ7 17.Αδ2 Αη4 18.ζ3 Αθ3 19.Ρθ1 Ρθ8
[πιό σίγουρη είναι η συνέχεια με 19... Πζε8 20.δ4 Παδ8 21.Ιγ5 α5]
20.α4 Παε8 21.αβ5 αβ5 22.Πα6 Πε5! 23.Ιζ2
[στο σημείο αυτό είχα ήδη μετρήσει αρκετές βαριάντες, αλλά αφ'ενός μεν καθώς έβλεπα την κίνηση Δ) 25.ζ4, ήταν η σειρά μου να παίξω, δηλαδή δεν είχα το χρόνο να δώ την υπόλοιπη βαριάντα, αφ'ετέρου δε το γεγονός ότι τα μαύρα κερδίζουν, με έπεισαν ότι κάπου πρέπει να μέτρησα λάθος! Ετσι..]
Αγ8?
[αντί το 23... Πθ5!! και τώρα Α) 24.Ιθ3 Αη3 25.Αδ5 Πθ3 26.Πε2 Βθ5 27.Βη1 γδ5 28.Πη2 Βζ3 -+ Β) 24.Αδ5 Αη3 και τώρα Β1) 25.Πη1 Αζ1 26.Ιη4 Βη4 -+, Β2) 25.Αε4 Αη2 26.Πη2 Πθ2 27.Ρη1 Βθ5 -+ Γ) 24.Ιη4 Αη3 25.Πη1 (25.θη3 Αη4 26.Ρη1 Αζ5) Αγ7 26.Ιε5 Βζ5 (26.Αδ5 Αη4 27.Πη2 Βδ6!) και τώρα Γ1) 27.δ4 Αε5 28.δε5 Βε5 29.Πε1 (29.Βε1 Αη4 30.Πη3 Αζ3) Αη2! -/+, Γ2) 27.ζ4 Αε5 28.ζε5 Βε5 29.Βε1 Αη4 -+, Γ3) 27.Ιγ6 Αζ1 28.Πη4 Πθ2 29. Ρη1 Αε2 -+ Δ) 24.η4 Βδ6 25.ζ4 Ιζ4 26.Ιε4 (26.Ιθ3 Ιθ3 27.Βε2 Ιζ2 28.Βζ2 Πθ2 29.Ρη1 Πζ2 30.Ρζ2 Βθ2) Αη2 27.Ρη1 Ιθ3 28.Ρη2 Βθ2 29.Ρζ3 ζ5 -+]
24.Πε5 Αα6 25.Πε1 Βθ5 26.ζ4 Βη6 27.Βζ3!
[εδώ περίμενα το απλό 27.Βη4 Βη4 28.Ιη4 Πδ8 29.Ιε5 Αε5 30.ζε5 Αβ7 31.Πα1]
Πδ8 28.ζ5 Βδ6 29.Ιε4 Βζ8 30.ζ6 Αγ8 31.Πζ1 η6 32.η4 γ5
[32...Πε8 33.Βθ3 θ5 και 34.Ιη5]
33.Πα1 Αε5 34.Πα7 Αε6 35.Βθ3 θ5 36.Ιη5 Αη4
[στο 36... Πε8 37.Ιε6 ζε6 38.ηθ5 η5] 37.Βη2 Ιζ4 38.Αζ4 Αζ4 39.Ιζ7] 1-0