1ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 1996

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

                                        

  Το τριήμερο,                                

1-3 Νοεμβρίου, ΑΑ 1ο ΔΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ'96 111 222 333 444 ΒΜ  ΠΟΝΤ ΒΠ 

έγινε στο ΣΕΦ                                

το 1ο ΔΠ Γυναι- 01 ΠΚΔ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ      *** 2.5 2.0 2.5 5   7.0  0 

κών. Δυστυχώς,                                

οι προκριματι- 02 ΣΑ ΕΛΛΗΝΩΝ         1.5 *** 3.0 3.0 4   7.5  0 

κές φάσεις δεν                                

ικανοποίησαν,ό- 03 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ         2.0 1.0 *** 2.5 3   5.5  0 

πως έπρεπε, α-                                

φού λίγοι σύλ- 04 ΠΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   1.5 1.0 1.5 *** 0   4.0  0 

λογοι ενδιαφέρ-                                

θηκαν. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε το ΠΚΔ Ανω Λιοσίων, κερδίζοντας το ντέ-

ρμπι με τον ΣΑΕ. Ελπίζουμε του χρόνου να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.Βασιλάρου - Σπυροπούλου (Αμυνα Πίρτς)
1.ε4 η6 2.δ4 Αη7 3.Ιζ3 δ6 4.Αγ4 Ιζ6 5.Ιγ3 O-O 6.O-O γ6 7.Αη5 β5 8.Αδ3 β4 9.ε5 βγ3 10.εζ6 εζ6 11.Αγ1 γβ2 12.Αβ2 δ5 13.θ3 Αα6 14.Αα6 Ια6 15.γ3 Ιγ7 16.Αγ1 Ιβ5 17.Βδ3 Πε8 18.θ4 θ5 19.γ4 Ιγ7 20.γδ5 Βδ5 21.Αε3 Ιε6 22.Πζδ1 Πεδ8 23.Βε2 Πδ7 24.Βα6 Πβ8 25.Ιε5 ζε5 26.δε5 Βε5 27.Πδ7 Βα1 28.Ρθ2 Βε5 29.η3 Βε4 30.Βα7 Πβ1 31.ζ3 Βζ3 32.Αη1 Πβ2 33.Αζ2 Πζ2 34.Βζ2 Βζ2 35.Ρθ3 Αε5 0-1
Γεωργοπούλου - Σπυροπούλου (Αμυνα Πίρτς)
1.ε4 η6 2.δ4 Αη7 3.Ιζ3 δ6 4.Ιγ3 Ιζ6 5.Αε3 O-O 6.Βδ2 γ6 7.Αθ6 β5 8.Αη7 Ρη7 9.α3 α5 10.δ5 Αα6 11.δγ6 Ββ6 12.γ7 Ιγ6 13.Ιδ5 Ιδ5 14.εδ5 Ιε5 15.Ιδ4 Παγ8 16.β4 α4 17.Αε2 Πγ7 18.O-O Ββ7 19.ζ4 Ιγ4 20.Αγ4 Πγ4 21.Ιγ6 Ββ6 22.Ρθ1 ε6 23.Ια5 Πγ7 24.δε6 ζε6 25.Παδ1 δ5 26.Πζε1 Αγ8 27.γ3 Βδ6 28.Βδ4 Ρη8 29.Πε5 Πγζ7 30.η3 Πδ8 31.Ρη1 Βζ8 32.Ιγ6 Πδδ7 33.Βδ3 Πγ7 34.Ιδ4 Βε8 35.Ιβ5 Πγ6 36.Ιδ4 Πζγ7 37.Ιγ6 Βγ6 38.Πγ1 Βγ4 39.Βγ4 Πγ4 40.Ρζ2 Ρζ7 41.Ρε3 δ4 42.Ρδ2 δγ3 43.Πγ3 Πδ4 44.Ρε3 1-0