ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Κ/20 * ΣΙΟΦΟΚ 1996

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ=========================== Από 28 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου, έγινε στο

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΓΟΡΙΩΝ  Κ20 Σιοφόκ της Ουγγαρίας το ΠΠ κάτω των 20. Ο Νίκος

 (Ελβ.11 Γύρων - 45 Συμ.) Συρίγος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και δυστυχώς

---------------------------- τερμάτισε στην τελευταία θέση, με μόλις 3 βαθμούς.

 01 Σαριγιαζντάνοβ ΑRUS 9,0 

 02 Νισιπεάνου Ντ. ROM 8,5 Λέρχ - Συρίγος (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιγ3 Ιγ6

 03 Ντιάτσκοβ Σ.  RUS 8,0 3.η3 η6 4.Αη2 Αη7 5.δ3 δ6 6.ζ4 Πβ8 7.Ιζ3 β5 8.Ο-Ο

 45 Συρίγος Ν.   GRC 3,0 β4 9.Ιε2 ε5 10.ζ5 Ιζ6 11.θ3 δ5 12.Ιδ2 ηζ5 13.εζ5

============================ θ5 14.γ4 βγ3 15.βγ3 Αθ6 16.Ιζ3 Αγ1 17.Βγ1 Βδ6 18.

Ιδ2 Ιε7 19.Βα3 Αζ5 20.Πζ3 ε4 21.Πε3 εδ3 22.Ιδ4 Αε4 23.Αε4 δε4 24.Ρζ2 Βδ5 25.

Ι4β3 Βζ5 26.Ρη1 Ιεδ5 27.Ιε4 Ιε4 28.Βα4 Ρζ8 29.Βε4 Ιε3 30.Βε3 Πε8 31.Βγ5 Βγ5 32.

Ιγ5 Πγ8 33.Ιδ3 Πγ3 34.Πδ1 Ρη7 35.Ιζ4 Πη3 36.Ρζ2 Πα3 37.Πδ7 Πβ8 38.Ιθ5 Ρθ6 0-1