ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΣΟΜΠΟΤΑ 1996


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

=========================== Από 17 έως 27 Ιουλί- ============================

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΓΟΡΙΩΝ  Κ18 ου, έγιναν στην πόλη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  Κ18 

 (Ελβ. 9 Γύρων - 46 Συμ.) Ριμάβσκα Σομπότα της (Ελβ. 9 Γύρων - 32 Συμ.) 

============================ νεοσύστατης Σλοβακί- =============================

 01 Πονομαριόβ Ρ.  UKR 8,0 ας, τα Νεανικά Πανε- 01 Ντομπρόβσκα Μ.  PO= 8,0 

 02 Κομπάλια Μ.   RUS 8,0 υρωπαϊκά Πρωταθλήμα- 02 Ζιελίνσκα Μ.   PO= 6,0 

 03 Ραμπίνοβιτς Α. IS= 6,0 τα, στις κατηγορίες 03 Μπεκιαρίσοβα Α. SVK 6,0 

 16 Μαστροβασίλης Α.GRC 5,0 10 έως 18. Η Ελληνι- 21 Κουβάτσου Μ.   GRC 4,0 

============================ κή  αποστολή  ήταν =============================

============================ πολυπληθέστατη, αφού ============================

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΓΟΡΙΩΝ  Κ16 εκτός των 10 εκπρο- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  Κ16 

 (Ελβ. 9 Γύρων - 44 Συμ.) σώπων μας, υπήρχαν (Ελβ. 9 Γύρων - 43 Συμ.) 

============================ και 9 συνοδοί! Προς =============================

 01 Ντόετλινγκ Φ.  GER 7,0 αποφυγή παρεξηγήσεων 01 Καλίνινα Β.   UKR 8,5 

 02 Σόλακ Ντ.    YUG 6,5 θα   πρέπει   να 02 Καλότα Α.    ROM 6,5 

 03 Σμετάνκιν Σ.  B=A 6,5 σημειώσουμε ότι από 03 Κορολιόβα Β.   RUS 6,5 

 08 Χαλκιάς Σ.   GRC 6,0 το  σύνολο των 19 29 Φανουράκη Ν.   GRC 4,0 

============================ ατόμων, η ΕΣΟ κάλυψε =============================

============================ οικονομικά,μόνο τους ============================

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΓΟΡΙΩΝ  Κ14 8.  Οι  υπόλοιποι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  Κ14 

 (Ελβ. 9 Γύρων - 44 Συμ.) έλαβαν μέρος με δικά (Ελβ. 9 Γύρων - 43 Συμ.) 

============================ τους έξοδα. Η απο- =============================

 01 Κομπίλκιν Ε.  UKR 7,0 στολή μας δεν κατά- 01 Μοσίν Κ.     MO= 7,0 

 02 Κοκόρεβ Ντ.   RUS 7,0 φερε να παρουσιάσει 02 Ισμαϊλοβα Π.   AZE 7,0 

 03 Γκεάντα Χ.   ROM 6,5 κάτι εξαιρετικό,αυτή 03 Ντέμπο Λ.    IS= 6,5 

 24 Μαστροβασίλης Δ.GRC 4,5 τη φορά. Με φωτεινές 36 Σπερδόκλη Ε.   GRC 3,5 

============================ εξαιρέσεις τα αποτε- =============================

-=========================== λέσματα του Στέλιου ============================

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΓΟΡΙΩΝ  Κ12 Χαλκιά και της Αλε- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  Κ12 

 (Ελβ. 9 Γύρων - 48 Συμ.) ξάνδρας Στείρη, που (Ελβ. 9 Γύρων - 45 Συμ.) 

============================ ικανοποίησαν με τις =============================

 01 Ντροζντόβσκι Γ. UKR 7,0 κατατάξεις τους, οι 01 Κοστενιούκ Α.  RUS 8,0 

 02 Γιάνου Β.    ROM 7,0 υπόλοιποι κυμάνθηκαν 02 Γιαβακισβίλι Λ. GEO 7,0 

 03 Γκασίμοβ Σ.   AZE 6,5 σε πολύ μέτρια επί- 03 Κοσίντσεβα Ν.  RUS 6,5 

 37 Καλδιτζόγλου Π. GRC 3,5 πεδα.  Βέβαια,  οι 08 Στείρη Α.    GRC 6,0 

============================ μεταπτώσεις στις νε- =============================

-=========================== ανικές ηλικίες είναι -===========================

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΓΟΡΙΩΝ  Κ10 μεγάλες και γι' αυτό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  Κ10 

 (Ελβ. 9 Γύρων - 42 Συμ.) ελπίζω ότι σύντομα (Ελβ. 9 Γύρων - 38 Συμ.) 

============================ θα έχουμε καλύτερα =============================

 01 Ραντζάποβ Τ.  AZE 7,5 αποτελέσματα. Αρχη- 01 Κοσίντσεβα Τ.  RUS 8,5 

 02 Γκασίμοβ Β.   AZE 7,5 γός  της αποστολής 02 Τσιστιάκοβα Τ.  RUS 7,0 

 03 Γκουσεϊνοβ Γκ. RUS 7,0 ήταν ο Σάκης Κουβά- 03 Βόρεκ Γ.     PO= 6,5 

 30 Πατσουράκης Α. GRC 4,0 τσος και προπονητές 20 Αδοντάκη Χ.   GRC 4,5 

============================ οι Νικολάϊ Αντριάνοβ =============================

και Βασίλης Τσαρουχάς, που πέτυχαν στο δύσκολο έργο τους. Τελειώνοντας, πρέπει

να τονιστεί η αποχή των περισσοτέρων δυτικοευρωπαϊκών κρατών, λόγω των

απαράδεκτων συνθηκών που επικρατούν σ' αυτές τις διοργανώσεις. Είναι γεγονός

ότι η FIDE αδρανεί στα πρωταθλήματα των αυριανών παγκόσμιων πρωταθλητών και

απλά δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες πρώην ανατολικές χώρες, να "πλουτίσουν",

σε βάρος της επιθυμίας γιά διάκριση των ευρωπαίων αγοριών και κοριτσιών.Στείρη - Γκάρα (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 Ιγ6 6.Αε3 Ιη4 7.Αη5 θ6 8.Αθ4 η5 9.Αη3 Αη7 10.Ιγ6 βγ6 11.θ3 Ιε5 12.Βδ2 Πβ8 13.Πβ1 Αε6 14.Αε2 Ιγ4 15.Αγ4 Αγ4 16.Βε3 Βα5 17.Ρδ2 O-O 18.α3 Αα2 19.β4 Βα3 20.Ια2 Βα2 21.Ββ3 Βα6 22.Βδ3 Ββ7 23.θ4 Ββ5 24.γ4 Βα4 25.θη5 Βα2 26.Ρε3 θη5 27.ε5 ζ5 28.εζ6 εζ6 29.Αδ6 Πζε8 30.Ρζ3 Πβδ8 31.Πα1 Ββ2 32.Βθ7 Ρζ7 33.Πα7 Ρε6 34.Βε4 1-0
Κούγιτς - Κουβάτσου (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.γ3 δ5 3.εδ5 Βδ5 4.δ4 Ιζ6 5.Αε3 γδ4 6.γδ4 ε6 7.Ιγ3 Βδ6 8.Ιζ3 Ιγ6 9.Πγ1 Αε7 10.Αδ3 O-O 11.O-O Ιβ4 12.Αβ1 Αδ7 13.α3 Ιβδ5 14.Βδ3 Ιγ3 15.Πγ3 Αγ6 16.Πγ6 βγ6 17.Ιε5 Πζδ8 18.Πγ1 Παγ8 19.Βγ4 γ5 20.δγ5 Βε5 21.β4 Ιδ5 22.Αδ4 Βζ4 23.Βγ2 ζ5 24.Ββ2 Αζ6 25.Αζ6 Ιζ6 26.ζ3 Βε3 27.Ρθ1 Πδ2 0-1
Μαστροβασίλης Α. - Γκουϊντ (Ινδική του Βασιλιά)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.ε4 δ6 5.ζ3 O-O 6.Αη5 Ιγ6 7.Ιηε2 α6 8.Βδ2 Πβ8 9.θ4 θ5 10.O-O-O β5 11.Βε3 βγ4 12.ε5 Ιθ7 13.η4 Ιη5 14.θη5 θη4 15.Βζ2 ηζ3 16.Βθ4 Πε8 17.Ιζ4 Αζ5 18.Αθ3 Αδ3 19.Πδ3 γδ3 20.Αε6 δ2 21.Ρδ1 ζε6 22.Βθ7 Ρζ8 23.Βη6 Ιδ4 24.Πθ7 1-0
Δημήτροβα - Φανουράκη (Αγγλική παρτίδα)
1.Ιζ3 γ5 2.ε3 Ιζ6 3.δ4 γδ4 4.εδ4 η6 5.γ4 δ6 6.Ιγ3 Αη7 7.η3 O-O 8.Αη2 Βγ7 9.β3 Ιγ6 10.O-O α6 11.Αβ2 ε5 12.δε5 δε5 13.Ιδ5 Ιδ5 14.γδ5 Πδ8 15.Ιδ2 Ιβ4 16.Ιγ4 Ιδ5 17.Αδ5 Αε6 18.Αε6 Πδ1 19.Αζ7 Ρζ7 20.Παδ1 β5 21.Ιε3 Πδ8 22.Πδ8 Βδ8 23.Πδ1 Βγ7 24.Πγ1 Ββ8 25.Ιδ5 Βδ8 26.Πγ7 Ρε6 27.Πη7 Βδ5 28.Αα3 α5 29.Πε7 Ρζ6 30.Πε8 β4 31.Αβ2 Βδ2 32.Αε5 Ρζ7 33.Πθ8 Βε1 34.Ρη2 Βε5 35.Πθ7 Ρζ6 36.Πα7 Βγ5 37.Πα6 Ρη7 38.Ρη1 Βζ5 39.Ρη2 Ρθ6 40.Πα7 Βγ5 41.Πα6 Ββ5 42.Πα7 Ββ6 43.Πε7 Βγ6 44.Ρζ1 Βθ1 45.Ρε2 Ββ1 46.Ρζ3 Βα2 47.Πε3 α4 48.βα4 Βα4 0-1
Γκριγκόρε - Μαστροβασίλης Α. (Αμυνα Τεσσάρων Ιππων)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Ιγ3 Ιζ6 4.Αβ5 Αβ4 5.O-O O-O 6.δ3 δ6 7.Αη5 Ιε7 8.Ιθ4 γ6 9.Αγ4 δ5 10.Αβ3 Αγ3 11.βγ3 Ιε8 12.εδ5 γδ5 13.Αδ5 θ6 14.Αε7 Βε7 15.Ιζ3 Βγ5 16.γ4 Ιζ6 17.Ιε5 Ιδ5 18.γδ5 Βδ5 19.δ4 Πδ8 20.γ3 β6 21.Ββ3 Αα6 22.Πζδ1 Παγ8 23.Παγ1 Αγ4 24.Ιγ4 Πγ4 25.θ3 Βγ6 26.Πγ2 β5 27.Πδ3 β4 28.δ5 Πδ5 29.γβ4 Πη5 30.Πζ3 Πγ2 0-1
Στελβάγκεν - Πατσουράκης (Γκαμπί της Βασίλισσας)
1.δ4 δ5 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Ιζ6 4.Αη5 Ιβδ7 5.ε3 Αβ4 6.γδ5 εδ5 7.α3 Αγ3 8.βγ3 O-O 9.Αδ3 Πε8 10.Ιζ3 β6 11.Βγ2 η6 12.θ4 Ιζ8 13.θ5 Βδ6 14.Αζ4 Βζ4 0-1
Μαστροβασίλης Δ. - Κιζιλκάϊ (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 η6 6.Αε3 Αη7 7.ζ3 O-O 8.Αγ4 Ιγ6 9.Βδ2 Αδ7 10.O-O-O Πγ8 11.Αβ3 Ιε5 12.Αη5 Πγ5 13.Πθε1 Βα5 14.Ιδ5 Ιδ5 15.Βα5 Πα5 16.εδ5 Αζ6 17.Αζ6 εζ6 18.ζ4 Ιη4 19.θ3 Ιθ6 20.Πε7 Αγ8 21.Πδε1 Πγ5 22.Ρδ2 α6 23.α3 Πδ8 24.Αα2 Πδ7 25.Πδ7 Αδ7 26.β4 Πγ8 27.γ4 Ρζ8 28.Ρδ3 β6 29.Αβ3 Πγ7 30.Αδ1 ζ5 31.Αζ3 Ιη8 32.Πε3 Ιε7 33.Ιβ3 Αα4 34.Ιγ1 Ιγ8 35.Ρδ4 Πε7 36.Πε7 Ρε7 37.Ιδ3 Αγ2 38.Ιζ2 ζ6 39.Αδ1 Αδ1 40.Ιδ1 η5 41.Ιε3 ηζ4 42.Ιζ5 Ρδ7 43.Ρε4 Ιε7 44.Ιε7 Ρε7 45.Ρζ4 β5 46.γ5 δγ5 47.βγ5 α5 48.Ρε4 β4 49.αβ4 1-0
Γκουρμπάνοβα - Φανουράκη (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ββ6 5.Ιβ3 Ιζ6 6.Ιγ3 ε6 7.Αε3 Βγ7 8.Βδ2 α6 9.O-O-O Αβ4 10.α3 Ιε4 11.Βδ3 Ιγ3 12.βγ3 Αα3 13.Ρβ1 β5 14.Βε4 Βε5 15.Βε5 Ιε5 16.Αε2 Αβ7 17.Πθη1 Αδ5 18.θ3 Αε7 19.Αδ4 ζ6 20.Αε5 ζε5 21.ζ3 O-O 22.Ρβ2 Πζγ8 23.Πηε1 Αθ4 24.Πη1 Πα7 0-1
Σκροτσόσκα - Στείρη (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιγ3 Ιγ6 3.η3 η6 4.Αη2 Αη7 5.Ιηε2 ε6 6.O-O Ιηε7 7.δ3 O-O 8.Αε3 Ιδ4 9.ζ4 Ιε2 10.Βε2 Αδ4 11.Αδ4 γδ4 12.Ιδ1 δ6 13.Ιζ2 Ββ6 14.Παβ1 ε5 15.Ιη4 Αη4 16.Βη4 ζ5 17.Βε2 ζε4 18.Βε4 Ιζ5 19.ζε5 Ιε3 20.Ββ7 Πζ1 21.Πζ1 Ββ7 22.Αβ7 Πβ8 23.Αη2 Ιζ1 24.Ρζ1 Πβ2 25.Αδ5 Ρζ8 26.Αβ3 δε5 27.Ρζ2 Πβ1 28.θ3 Πθ1 29.Ρη2 Πδ1 30.Ρζ3 Ρε7 31.Ρζ2 Ρζ6 32.Ρζ3 Πδ2 33.Αα4 Πθ2 34.θ4 θ6 35.Ρη4 θ5 36.Ρζ3 η5 37.θη5 Ρη5 38.Αβ3 θ4 39.ηθ4 Πθ4 40.Ρε2 Ρζ4 41.Ρδ2 Πθ2 42.Ργ1 Ρε3 43.Αδ5 Πζ2 44.Ρβ2 Ρδ2 45.Αβ3 Πζ6 46.α4 α5 47.Αγ4 Πγ6 48.Ρβ3 Πγ5 49.Ρβ2 ε4 50.Αε6 ε3 51.Αη4 Πγ2 52.Ρβ3 Πγ3 53.Ρβ2 Πδ3 54.Ρα2 ε2 55.Αε2 Ρε2 0-1
Χόρβατ - Χαλκιάς (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ3 Ιγ6 4.η3 η6 5.Αη2 Αη7 6.O-O ε5 7.γ3 Ιηε7 8.α3 O-O 9.β4 Βγ7 10.Αβ2 β6 11.Ιβδ2 θ6 12.Πγ1 α5 13.β5 Ιδ8 14.δ4 Αε6 15.Βε2 ζ6 16.Ιγ4 Ιζ7 17.Ιε3 Παε8 18.Ιθ4 Αδ7 19.ζ4 εζ4 20.ηζ4 ζ5 21.ε5 δε5 22.ζε5 Ιη5 23.Πζ4 Ρθ7 24.α4 Αε6 25.Πγζ1 Πδ8 26.Π4ζ2 Αβ3 27.Πγ1 Αε6 28.Πγζ1 Ιδ5 29.Ιεζ5 ηζ5 30.γ4 γδ4 31.γδ5 Πδ5 32.Βθ5 Βζ7 33.Βδ1 Αε5 34.Ιζ5 Αζ5 35.Πζ5 Αθ2 36.Ρθ2 Πζ5 37.Βδ3 Βθ5 38.Ρη1 Βη4 39.Πζ5 Βζ5 40.Βδ4 Ιε6 41.Βδ7 Πζ7 42.Βδ2 Βγ5 43.Ρθ2 Βγ7 44.Ρθ1 Βγ4 45.Βε3 Βθ4 46.Ρη1 Βη4 47.Βε4 Βη6 48.Βε5 Πη7 0-1