ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΩΝ * 4η ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ / ΣΟΦΙΑ 1972


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ============================================ Η 4η Βαλκανιάδα έγινε στη Σόφια,

¦ΑΑ¦ 4η Β = ΑΝΔΡΕΣ ¦111¦222¦333¦444¦555¦ΠΟΝΤ¦ από 1 έως 9 Ιουλίου 1972. Ως

¦===========================================¦ συνήθως, τα "γκρούπ" ήταν δύο, οι

¦01¦ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ¦***¦5.0¦3.0¦5.0¦5.5¦18.5¦ μαχητές της πρώτης θέσης και της

============================================= τελευταίας. Στο πρώτο γκρούπ η

¦02¦ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   ¦1.0¦***¦4.5¦5.0¦6.0¦16.5¦ Γιουγκοσλαβία  επανέκτησε  τα

============================================= σκήπτρα  της,  διαλύοντας  τη

¦03¦ ΡΟΥΜΑΝΙΑ   ¦3.0¦1.5¦***¦5.5¦5.0¦15.0¦ Βουλγαρία. Η Ελλάδα κέρδισε με

============================================= μεγάλο  σκορ  τη Τουρκία,  με

¦04¦ ΕΛΛΑΔΑ    ¦1.0¦1.0¦0.5¦***¦4.5¦07.0¦ αποτέλεσμα να πάρει τη φυσιολογι-

============================================= κή της θέση. Η Τουρκία δεν μπο-

¦05¦ ΤΟΥΡΚΙΑ    ¦0.5¦0.0¦1.0¦1.5¦***¦03.0¦ ρούσε ακόμα να σηκώσει κεφάλι.

=============================================

Παντέβσκι - Τρικαλιώτης (Ινδική της Βασίλισσας)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 γ5 3.ε3 ε6 4.Ιζ3 β6 5.Αδ3 Αβ7 6.O-O Αε7 7.Ιβδ2 δ5 8.β3 O-O 9.Αβ2 Ιβδ7 10.Βε2 Πγ8 11.Παδ1 Βγ7 12.Ιε5 Πζδ8 13.ζ4 Ιε4 14.γδ5 εδ5 15.Ιζ7 Ρζ7 16.Ιε4 δε4 17.Αγ4 Ρη6 18.Βη4 Ρθ6 19.Βθ3 Ρη6 20.ζ5 Ρη5 21.Πζ4 1-0


Ραντούλοβ - Ρουκάβινα (Σκωτική Παρτίδα)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 εδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ6 βγ6 6.ε5 Βε7 7.Βε2 Ιδ5 8.γ4 Αα6 9.β3 O-O-O 10.Αβ2 ζ6 11.Ιδ2 ζε5 12.O-O-O Πε8 13.η3 Ρβ8 14.Αη2 η6 15.ζ4 Αη7 16.ζε5 Ββ4 17.Ιε4 Ιβ6 18.Ιζ2 δ5 19.Ιδ3 Βα5 20.Βε1 Βε1 21.Πθε1 δγ4 22.Ιγ5 Αβ7 23.β4 α6 24.α4 Ιδ5 25.Ιβ7 Ρβ7 26.β5 αβ5 27.αβ5 Ιβ4 28.Πε4 γ5 29.Πδ7 Πθη8 30.Πγ4 Ρβ6 31.Πε4 Πδ8 32.Πδ8 Πδ8 33.Αζ1 Αθ6 34.Πζ4 Αζ4 35.ηζ4 Ιδ3 36.Αδ3 Πδ3 37.ε6 Πδ6 0-1
Βελιμίροβιτς - Πεκιούν (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 Ιγ6 6.Αγ4 ε6 7.Αε3 Αε7 8.Βε2 Αδ7 9.O-O-O α6 10.Αβ3 Βα5 11.ζ4 β5 12.α3 β4 13.αβ4 Ιβ4 14.η4 Πγ8 15.η5 Πγ3 16.ηζ6 Πε3 17.Βε3 Αζ6 18.Ρβ1 O-O 19.ε5 Αε7 20.Πθη1 η6 21.ζ5 δε5 22.Ιε6 Αε6 23.ζε6 ζε6 24.Αε6 Ρθ8 25.Πη6 Βγ7 26.γ3 Αγ5 1-0