ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΩΝ * 3η ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ / ΑΘΗΝΑ 1971


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ============================================ Οι Βαλκανικοί αγώνες αναβίωσαν

¦ΑΑ¦ 3η Β  ΑΝΔΡΕΣ ¦111¦222¦333¦444¦555¦ΠΟΝΤ¦ στην Αθήνα, από 3 έως 10 Ιουλίου

¦===========================================¦ 1971,  με  πρωτοβουλία  του

¦01¦ ΡΟΥΜΑΝΙΑ   ¦***¦3.0¦3.0¦5.0¦5.0¦16.0¦ αείμνηστου Τριαντάφυλλου Σιαπέρα.

============================================= Η  Ρουμανία και Βουλγαρία προό=

¦02¦ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   ¦3.0¦***¦2.5¦4.5¦6.0¦16.0¦ δευσαν αρκετά και κέρδισαν τις

============================================= δύο πρώτες θέσεις, με ελάχιστη

¦03¦ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ¦3.0¦3.5¦***¦4.5¦4.5¦15.5¦ διαφορά από την Γιουγκοσλαβία. Η

============================================= Ελλάδα και η Τουρκία ανέλαβαν

¦04¦ ΕΛΛΑΔΑ    ¦1.0¦1.5¦1.5¦***¦3.5¦07.5¦ τους ρόλους των κομπάρσων, αλλά

============================================= τα  οφέλη που αποκόμισαν ήταν

¦05¦ ΤΟΥΡΚΙΑ    ¦1.0¦0.0¦1.5¦2.5¦***¦05.0¦ σημαντικά και φάνηκαν στο μέλλον.

=============================================

Γκιζντάβου - Μπούκιτς (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Βγ7 5.Ιγ3 ε6 6.Αε3 α6 7.Αδ3 β5 8.Ιγ6 Βγ6 9.O-O Αβ7 10.Πε1 Ιζ6 11.Αη5 Αε7 12.Βζ3 β4 13.Ιε2 Βγ5 14.Βη3 Ιθ5 15.Αε7 Ρε7 16.Βθ4 Ιζ6 17.ε5 Βγ6 18.εζ6 ηζ6 19.Ββ4 δ6 20.Ιζ4 1-0


Μπιλιάπ - Τρίνγκοβ (Σύστημα Λονδίνου)
1.δ4 Ιζ6 2.Ιζ3 γ5 3.γ3 β6 4.Αζ4 Αβ7 5.Ιβδ2 η6 6.θ3 Αη7 7.ε3 O-O 8.Αε2 δ6 9.O-O Ιβδ7 10.Βγ2 Πγ8 11.Παδ1 Βγ7 12.Αθ2 α6 13.Πζε1 β5 14.Ββ1 Πζε8 15.Ιη5 Ββ6 16.Ιηε4 Ιε4 17.Ιε4 δ5 18.Ιη5 ε5 19.δε5 Ιε5 20.Ιζ3 Ιγ4 21.Ιδ2 Ιδ2 22.Πδ2 δ4 23.γδ4 γδ4 24.εδ4 Αδ4 25.Αζ1 Πε1 26.Βε1 Βζ6 27.Βε2 θ5 28.β3 θ4 29.Βη4 Πδ8 30.Αζ4 Πδ5 31.Αθ2 Αγ5 32.Βε2 Πζ5 33.Βε1 Ρθ7 34.Πε2 Πη5 35.Αε5 Βζ3 36.Αη3 Πη3 0-1