ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1996 * ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑΟ Γιάν Τίμμαν κατέκτησε γιά μία ακόμα φορά το πρωτάθλημα της Ολλανδίας, που έγινε τον Ιούνιο, στο Αμστερνταμ. Ο Τίμμαν έπαιξε εξαιρετικά, αφού ακόμα και η μοναδική του ήττα, σημειώθηκε στον τελευταίο γύρο!
Ισόβαθμος στην πρώτη θέση ήταν ο Ιβάν Σοκόλοβ, που αγωνίστηκε εκτός συναγωνισμού. Ακολούθησαν οι Νίμποερ και Βαν ντερ Βίλ, που μάλλον έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν. Από τους υπόλοιπους, και ειδικά τους Πίκετ και Βαν ντερ Στέρεν, περιμέναμε περισσότερα.


 ΑΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  1996  ΚΑT.11 2520  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  Β ΑΠΟΔ ΕΛΟ  01 Τίμμαν Γ.      GM NLD 2620  * = 1 = 0 1 = 1 1 1 1 1 8,5 2734 +14,3 

 02 Σοκόλοβ Ι.     GM BNH 2665  = * 0 = = 1 1 1 1 1 1 1 8,5 2734 + 7,2 

 03 Βαν ντερ Βίλ Τζ.  GM NLD 2535  0 1 * 1 = = = = 1 = 1 1 7,5 2655 +17,6 

 04 Νίμποερ Φ.     GM NLD 2475  = = 0 * = 0 1 1 1 1 1 1 7,5 2655 +27,1 

 05 Πίκετ Ζ.      GM NLD 2570  1 = = = * 0 = 1 = = = 1 6,5 2586 + 2,1 

 06 Βαν ντερ Στέρεν Π. GM NLD 2535  0 0 = 1 1 * 1 0 1 = = = 6,0 2554 + 2,6 

 07 Σοσόνκο Γκ.     GM NLD 2515  = 0 = 0 = 0 * = = = 1 1 5,0 2486 - 4,2 

 08 Κούϊφ Ρ.      IM NLD 2470  0 0 = 0 0 1 = * = = 1 = 4,5 2450 - 2,1 

 09 Σιφουέντες Ρ.    GM NLD 2490  0 0 0 0 = 0 = = * 1 1 1 4,5 2450 - 5,3 

 10 Μπος Γ.       IM NLD 2440  0 0 = 0 = = = = 0 * 0 = 3,0 2348 -12,4 

 11 Ράϊντερμαν Ντ.   IM NLD 2495  0 0 0 0 = = 0 0 0 1 * 1 3,0 2348 -21,1 

 12 Χέντριξ Β.      M NLD 2425  0 0 0 0 0 = 0 = 0 = 0 * 1,5 2205 -25,1 

Πίκετ - Τίμμαν (Ανοιγμα Ρέτι)
1.Ιζ3 γ5 2.η3 Ιγ6 3.Αη2 Ιζ6 4.O-O ε5 5.δ3 δ5 6.Ια3 Αε7 7.ε4 δ4 8.Ιγ4 Βγ7 9.α4 Αε6 10.Ιε1 Ιδ7 11.ζ4 ζ6 12.Αθ3 Αθ3 13.Βθ5 η6 14.Βθ3 Ιβ6 15.ζε5 ζε5 16.Βε6 Ιγ4 17.Βγ4 O-O-O 18.Αθ6 Πδη8 19.Πζ7 Ιδ8 20.Πη7 Πη7 21.Αη7 Πε8 22.Ιζ3 Αδ6 23.Αθ6 Βζ7 24.Ιδ2 Βγ4 25.Ιγ4 Ρδ7 26.Πζ1 Ιε6 27.θ4 Αγ7 28.θ5 Ρε7 29.Ρη2 β6 30.θη6 θη6 31.Αδ2 α6 32.β4 Πβ8 33.Πθ1 β5 34.Πθ7 Ρζ6 35.αβ5 αβ5 36.Ιβ2 Πα8 37.Ιδ1 Πα2 38.Ιζ2 η5 39.Ιη4 Ρη6 40.Πε7 Πγ2 41.Πε6 Ρη7 42.Πε7 Ρζ8 43.Πγ7 Πδ2 44.Ρθ3 1-0


Βαν ντερ Βίλ - Νίμποερ (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 ε6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 α6 5.Ιγ3 Βγ7 6.Αδ3 Αγ5 7.Ιβ3 Αε7 8.Βη4 η6 9.Αη5 θ5 10.Βθ4 δ6 11.O-O-O Ιγ6 12.Αε7 Βε7 13.Βη3 θ4 14.Βε3 η5 15.Αε2 Αδ7 16.Ββ6 Ιζ6 17.Ββ7 Βδ8 18.Ιδ4 Ια5 19.Ββ4 Βγ7 20.Ιβ3 Ιβ7 21.Ιδ2 Πβ8 22.Ιγ4 θ3 23.η3 Αγ6 24.Ιδ6 Ιδ6 25.Βδ6 Βδ6 26.Πδ6 Αε4 27.Ιε4 Ιε4 28.Πδ4 ζ5 29.ζ3 Ιγ5 30.Πγ4 Ιδ7 31.Πδ1 Ιζ6 32.Πγ6 Ρζ7 33.Πδδ6 Πβε8 34.Αγ4 ζ4 35.ηζ4 η4 36.ζη4 Ιη4 37.Πε6 Ιθ2 38.Πε8 1-0
Βαν ντερ Στέρεν - Τίμμαν (Αγγλική Παρτίδα)
1.Ιζ3 Ιζ6 2.γ4 γ5 3.Ιγ3 Ιγ6 4.η3 δ5 5.γδ5 Ιδ5 6.Αη2 Ιγ7 7.O-O ε5 8.δ3 Αε7 9.Ιδ2 Αδ7 10.Ιγ4 ζ6 11.α4 O-O 12.α5 Ρθ8 13.Αε3 Ιε6 14.α6 β6 15.Ιβ5 Πβ8 16.Αδ2 Αε8 17.ζ4 εζ4 18.ηζ4 Ιεδ4 19.Ιδ4 Ιδ4 20.ε3 Ιζ5 21.Αε4 Ιδ6 22.Ιδ6 Βδ6 23.ζ5 Πδ8 24.Πζ4 η5 25.ζη6 Αη6 26.Αγ3 β5 27.β4 Πη8 28.Ρθ1 γβ4 29.Αβ4 Βζ4 0-1
Χέντριξ - Νίμποερ (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 ε6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 α6 5.Αδ3 η6 6.γ4 Αη7 7.Ιβ3 Ιε7 8.Ιγ3 Ιβγ6 9.O-O O-O 10.Αζ4 δ5 11.γδ5 εδ5 12.Βδ2 δε4 13.Αε4 Βδ2 14.Αδ2 Αζ5 15.Αζ3 α5 16.Πζε1 α4 17.Ιγ5 α3 18.βα3 Παδ8 19.Πε7 Ιε7 0-1
Σοσόνκο - Βαν ντερ Στέρεν (Γκαμπί της Βασίλισσας)
1.δ4 δ5 2.Ιζ3 ε6 3.γ4 δγ4 4.Ιγ3 α6 5.ε4 β5 6.α4 β4 7.Ιε2 γ5 8.δ5 εδ5 9.Ιζ4 Ιε7 10.εδ5 Ιη6 11.Αγ4 Αδ6 12.Ιη6 θη6 13.O-O Ιδ7 14.Βε2 Ρζ8 15.θ3 Πθ5 16.α5 Ιζ6 17.Αη5 Αθ3 18.Αθ4 Βδ7 19.Αη3 Αη2 20.Αδ6 Ρη8 0-1
Σοκόλοβ - Ράϊντερμαν (Ινδική του Βασιλιά)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.ε4 δ6 5.Ιζ3 O-O 6.Αε2 ε5 7.O-O Ιγ6 8.δ5 Ιε7 9.β4 α5 10.Αα3 αβ4 11.Αβ4 β6 12.α4 Ιε8 13.Ββ3 Πβ8 14.Ιβ5 ζ5 15.Ιδ2 Αθ6 16.α5 βα5 17.Αα5 Αδ2 18.Αδ2 ζε4 19.γ5 Ιζ5 20.Βγ4 Ρθ8 21.Πα7 γ6 22.Ιδ6 Ιεδ6 23.γδ6 Βδ6 24.Βγ6 Βγ6 25.δγ6 Πβ2 26.Πδ1 Πδ8 27.Αγ3 Πδ1 28.Αδ1 Πβ5 29.ζ4 Ιδ4 30.Πα8 Πβ1 31.Πγ8 Ρη7 32.Ρζ2 Πδ1 33.γ7 1-0