ΛΕΟΝ 1996

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ


Ενα από τα πολύ ισχυρά τουρνουά που βρίσκουν θέση στο ετήσιο καλεντάρι της Ισπανίας, έγινε στην πόλη Λεόν, στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Νικητές αναδείχθηκαν από κοινού ο συνήθης ύποπτος, Βεσελίν Τοπάλοβ και η Γιούντιτ Πόλγκαρ. Ως συνήθως, ο Πέτερ Λέκο βρέθηκε κάπου στη μέση, αφού κοντεύει να γίνει ο "άνθρωπος 50%"!
Τελευταίος και μόνος σε απώλεια ΕΛΟ, ο Μανουέλ Ιλέσκας. Πάντως, πιστεύω ότι στην εποχή που ζούμε, αυτά τα "γρήγορα" τουρνουά τραβάνε τους χορηγούς και είναι ιδιαίτερα ευχάριστα στα ΜΜΕ και στους απλούς σκακιστές.

                  

 ΑΑ   ΛΕΟΝ 1996    ΚΑΤ.17 2659  111 222 333 444   Β   ΑΠΟΔ   ΕΛΟ   01  Τοπάλοβ Β.     GM BUL 2700  *** 1 0 = 1 = =  3,5  2718  + 1,5  

 02  Πόλγκαρ Γ.     GM HUN 2675  0 1 *** = = 1 =  3,5  2718  + 3,6  

 03  Λέκο Π.       GM HUN 2625  = 0 = = *** = 1  3,0  2659  + 2,9  

 04  Ιλέσκας Μ.     GM ESP 2635  = = 0 = = 0 ***  2,0  2536  - 8,0  

Πόλγκαρ - Ιλέσκας (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 ε5 6.Ιδβ5 δ6 7.Αη5 α6 8.Ια3 β5 9.Ιδ5 Αε7 10.Αζ6 Αζ6 11.γ3 O-O 12.Ιγ2 Πβ8 13.θ4 η6 14.η3 Αε6 15.Αθ3 Αη7 16.θ5 α5 17.Ιγε3 Βη5 18.Ιγ7 Αθ3 19.Πθ3 Πζδ8 20.Ρζ1 β4 21.Ιγδ5 Πδγ8 22.Βα4 βγ3 23.βγ3 Βδ8 24.Ρη2 Ιε7 25.θη6 θη6 26.Πθθ1 Ιδ5 27.Ιδ5 Πγ5 28.Παβ1 Πβ1 29.Πβ1 Βα8 30.γ4 Αζ8 31.Βδ7 Βγ8 32.Βα7 Πδ5 33.γδ5 Βγ2 34.Πε1 Βα2 35.Πε3 Βα4 36.Πζ3 Βε8 37.Βα5 Βδ7 38.Βα8 Ρη7 39.Βγ6 Βε7 40.Βγ8 Βα7 41.Πβ3 1-0


Τοπάλοβ - Πόλγκαρ (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 α6 6.Αε2 ε6 7.ζ4 Ιβδ7 8.Αζ3 Ββ6 9.α3 ε5 10.Ιδε2 Βγ5 11.η4 εζ4 12.Ιζ4 Ιε5 13.θ3 Αε6 14.η5 Ιζδ7 15.Ιζδ5 η6 16.Αε2 Αη7 17.Αε3 Βγ6 18.Βδ2 Ιγ4 19.Αγ4 Βγ4 20.O-O-O Πγ8 21.Ρβ1 Πδ8 22.β3 Βγ6 23.Αδ4 Αδ4 24.Βδ4 Ιε5 25.Βζ2 Ρδ7 26.Πδ4 ζ5 27.ηζ6 Πθζ8 28.Πθδ1 Ρε8 29.Βε3 Πγ8 30.Π1δ2 Βγ5 31.Ρβ2 β5 32.Βη3 Πζ7 33.θ4 α5 34.α4 β4 35.Ιβ5 Πβ7 36.Ρβ1 Πβ5 37.αβ5 Ββ5 38.Βζ4 Ιζ7 39.Βζ2 Πγ5 40.Ιζ4 Πε5 41.Πδ6 Ιδ6 42.Πδ6 1-0