ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΝΟΥΣΛΟΧ 1996


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ


Από 20 Μαϊου έως 2 Ιουνίου, έγινε στο ξενοδοχείο "Ambiente" της γερμανικής πόλης Νούσλοχ, το διεθνές πρωτάθλημα Γερμανίας, που συγχρόνως ήταν και τουρνουά επιλογής γιά την Ολυμπιακή ομάδα. Το τουρνουά ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, 15ης κατηγορίας FIDE, με μέσο όρο ΕΛΟ 2607.

Νικητές ήταν οι δύο "γερμανοποιημένοι", πρώην ρώσοι σκακιστές, Ράστεμ Νταούτοβ και Αρτουρ Γιουσούποβ. Τρίτος ήταν ο Pώσος Ντρέεβ και τέταρτος ο πρώτος καθαρόαιμος γερμανός, ο αγέραστος Ρόμπερτ Χύμπνερ, ο οποίος έσπασε την κυριαρχία των ξένων, που κατέλαβαν και τις επόμενες τρείς θέσεις. Στις τελευταίες πέντε θέσεις κατετάγησαν γερμανοί, γεγονός που μάλλον δυσαρέστησε τη γερμανική ομοσπονδία. Ειδικά το νέο μεγάλο τους ταλέντο, ο Σλομποντιάν, απογοήτευσε πλήρως κάνοντας μόλις 2,5 βαθμούς.


 ΑΑ ΝΟΥΣΛΟΧ 1996  ΚΑT.15 2607  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  Β  ΑΠΟΔ  ΕΛΟ   01 Νταούτοβ Ρ.   GM GER 2615  * = = 1 = 1 = = 1 1 0 = 7,0 2706  +13,7 

 02 Γιουσούποβ Α.  GM GER 2655  = * = = 0 = = = 1 1 1 1 7,0 2706  + 7,5 

 03 Ντρέεβ Α.    GM RUS 2670  = = * = 1 = 0 0 = 1 1 1 6,5 2672  = 0,0 

 04 Χύμπνερ Ρ.   GM GER 2635  0 = = * 1 = = = = 1 = = 6,0 2640  + 0,6 

 05 Σοκόλοβ Ι.   GM BNH 2665  = 1 0 0 * = 1 = = = = 1 6,0 2640  - 4,1 

 06 Χράτσεκ Ζ.   GM TCH 2650  0 = = = = * 1 = = = = 1 6,0 2640  - 1,8 

 07 Πίκετ Ζ.    GM NLD 2570  = = 1 = 0 0 * 1 = = 0 1 5,5 2607  + 5,8 

 08 Κίντερμαν Σ.  GM GER 2575  = = 1 = = = 0 * = 0 = = 5,0 2574  = 0,0 

 09 Λούτζ Κ.    GM GER 2555  0 0 = = = = = = * = = 1 5,0 2574  + 3,2 

 10 Λόμπρον Ε.   GM GER 2590  0 0 0 0 = = = 1 = * 1 1 5,0 2574  - 2,3 

 11 Χίκλ Γ.     GM GER 2580  1 0 0 = = = 1 = = 0 * 0 4,5 2541  - 5,8 

 12 Σλομποντιάν Ρ. GM GER 2525  = 0 0 = 0 0 0 = 0 0 1 * 2,5 2393  -17,2 

Λόμπρον - Νταούτοβ (Ινδική της Βασίλισσας)
1.δ4 Ιζ6 2.Ιζ3 ε6 3.γ4 β6 4.α3 Αβ7 5.Ιγ3 δ5 6.Βγ2 Αε7 7.γδ5 εδ5 8.η3 O-O 9.Αθ3 γ5 10.O-O Ιβδ7 11.Αζ4 Ιε4 12.Παδ1 Ιδζ6 13.Ιε4 Ιε4 14.δγ5 βγ5 15.Ιε5 Ιζ6 16.Αη2 Ββ6 17.Αη5 Πζδ8 18.Πδ2 θ6 19.Αζ6 Αζ6 20.Ιδ3 Παγ8 21.ε3 γ4 22.Ιζ4 δ4 23.Αβ7 Ββ7 24.εδ4 Πδ4 25.Πε2 η6 26.Πζε1 Ρη7 27.Ιη2 θ5 28.θ3 Πδ6 29.Ιζ4 Πβ6 30.Πβ1 γ3 31.β4 α5 32.Πε4 Πδ8 33.Πβε1 αβ4 34.αβ4 Πβ4 35.Πβ4 Ββ4 36.Πε4 Ββ2 37.Πε2 Πδ2 0-1


Κίντερμαν - Ντρέεβ (Γαλλική Αμυνα)
1.ε4 ε6 2.δ4 δ5 3.Ιγ3 Ιζ6 4.Αη5 δε4 5.Ιε4 Αε7 6.Αζ6 Αζ6 7.Ιζ3 O-O 8.Βδ2 Ιδ7 9.O-O-O β6 10.Αγ4 γ6 11.Βε3 Βγ7 12.Ιζ6 Ιζ6 13.Ιε5 α5 14.γ3 α4 15.α3 Πα5 16.Αα2 γ5 17.Πθε1 Αβ7 18.ζ4 Ιδ7 19.Βζ2 Πγ8 20.Ρβ1 Ιζ6 21.Ρα1 Ιε4 22.Βγ2 γδ4 23.Πδ4 Ιγ5 24.Πεδ1 Παα8 25.Πδ7 Ιδ7 26.Πδ7 Ββ8 27.Ιζ7 Βζ4 28.Αε6 Βθ4 29.η3 Βθ5 30.Ιδ6 Ρθ8 31.Ιγ8 1-0
Νταούτοβ - Χίκλ (Αμυνα Πίρτς)
1.δ4 δ6 2.ε4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.Ιηε2 Ιδ7 5.Αε3 γ6 6.α4 Ιηζ6 7.Ιη3 θ5 8.ζ3 θ4 9.Ιηε2 ε5 10.Βδ2 Βγ7 11.δε5 δε5 12.Ιγ1 Ιζ8 13.Ιβ3 Αε6 14.Ιγ5 Ι6δ7 15.Ιε6 Ιε6 16.Αγ4 Ιδ4 17.O-O O-O-O 18.Βζ2 ζ5 19.Παδ1 Ρβ8 20.εζ5 ηζ5 21.ζ4 θ3 22.η3 Ιζ6 23.Αε2 Ιη4 24.Αη4 ζη4 25.Αδ4 εδ4 26.Ιε4 Πδε8 27.Πζε1 γ5 28.Ιη5 Βγ6 29.ζ5 Αθ6 30.Ιε6 Αε3 31.Πε3 δε3 32.Βζ1 Πε6 33.ζε6 Βε6 34.Βζ4 Ρα8 35.Βδ6 Βε8 36.Βδ5 ε2 0-1
Γιουσούποβ - Λόμπρον (Νιμτζοϊνδική Αμυνα)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Αβ4 4.ε3 O-O 5.Αδ3 δ5 6.Ιζ3 γ5 7.O-O γδ4 8.εδ4 δγ4 9.Αγ4 β6 10.Πε1 Αβ7 11.Αδ3 Ιγ6 12.α3 Αε7 13.Αγ2 Πε8 14.Βδ3 15.θ4 Βδ6 16.Αη5 Παδ8 17.Παδ1 Ββ8 18.Αβ3 α6 19.δ5 Ια520.δε6 Ιβ3 21.εζ7 Ρζ7 22.Βγ4 Ρη7 23.Ιε5 Ιη8 24.Πδ8 Βδ8 25.Βζ7 Ρθ8 26.Ββ3 Βδ4 27.Πε3 Πζ8 28.Αε7 1-0
Νταούτοβ - Χύμπνερ (Ινδική της Βασίλισσας)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 β6 4.α3 Αβ7 5.Ιγ3 δ5 6.γδ5 εδ5 7.η3 Αδ6 8.Αη2 O-O 9.Ιε5 Πε8 10.Ιγ4 Αζ8 11.Αη5 γ6 12.Ιε5 θ6 13.Αζ6 Βζ6 14.O-O Αδ6 15.ζ4 Βδ8 16.ε4 γ5 17.Βθ5 Πζ8 18.εδ5 γδ4 19.Ιβ5 Αα6 20.Ιδ6 Βδ6 21.Πζδ1 ζ6 22.Παγ1 ζε5 23.ζε5 Βδ8 24.δ6 Ιδ7 25.ε6 Βζ6 26.Αα8 Βζ2 27.Ρθ1 Αε2 28.Πδ2 δ3 29.εδ7 Πα8 30.Βε8 1-0
Λόμπρον - Σλομποντιάν (Γκαμπί της Βασίλισσας)
1.δ4 δ5 2.Ιζ3 γ6 3.γ4 Ιζ6 4.Ιγ3 ε6 5.Αη5 θ6 6.Αθ4 δγ4 7.ε4 η5 8.Αη3 β5 9.Αε2 α6 10.Βγ2 Αε7 11.Πδ1 Αβ7 12.O-O Ιβδ7 13.Ιε5 Ιε5 14.Αε5 Πη8 15.Αζ6 Αζ6 16.ε5 Αε7 17.Βθ7 Πζ8 18.Αθ5 Βδ7 19.Ιε4 Βγ7 20.Ιγ5 Αγ8 21.ζ4 Αδ7 22.ζη5 O-O-O 23.η6 Πθ8 24.Βζ7 Αγ5 25.δγ5 Βε5 26.η7 Πθη8 27.Πδ7 Πη7 28.Πδ8 Ρδ8 29.Πδ1 1-0