ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΩΝ * 2η ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ
ΣΟΦΙΑ 1947

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ======================================== Η 2η Βαλκανιάδα έγινε στη Σόφια, από

 ΑΑ 2η Β - ΑΝΔΡΕΣ 111 222 333 444 ΠΟΝΤ 2 έως 6 Ιουνίου 1947. Το παράξενο

 ======================================= ήταν ότι συμμετείχε η Ουγγαρία, γιά

 01 ΟΥΓΓΑΡΙΑ    --- 5.0 6.5 6.5 18.0 πρώτη και τελευταία φορά, στη θέση

 --------------------------------------- της Αλβανίας. Φυσικά η ομάδα αυτή

 02 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 3.0 --- 5.5 4.5 13.0 ήταν αχτύπητη και κέρδισε με ευκολία.

 --------------------------------------- Η  Γιουγκοσλαβία  φυσικά  ήταν  η

 03 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   1.5 2.5 --- 4.5 08.5 αχτύπητη "Βαλκανική" ομάδα, ενώ Βουλ-

 --------------------------------------- γαρία και Ρουμανία, είχαν ακόμα τους

 04 ΡΟΥΜΑΝΙΑ    1.5 3.5 3.5 --- 08.0 ρόλους  των μυρωδάτων "μαϊντανών"!Τρογιανέσκου - Σάμπο (Γαλλική Αμυνα)
1.ε4 ε6 2.Ιγ3 δ5 3.Ιζ3 δε4 4.Ιε4 γ5 5.δ4 γδ4 6.Βδ4 Βγ7 7.Αβ5 Αδ7 8.Αδ7 Ιδ7 9.Αδ2 Ιηζ6 10.Ιζ6 ηζ6 11.Αγ3 Πη8 12.η3 Αγ5 13.Βα4 O-O-O 14.Ιδ2 ζ5 15.ζ3 Ιβ6 16.Βα7 Πδ2 17.Αδ2 Βε5 18.Ρζ1 Βδ4 19.Αε1 Βγ4 20.Ρη2 Βε2 21.Ρθ3 Πη6 22.η4 Βζ3 23.Αη3 Πθ6 0-1
Ουρσεάνου - Μπένκο (Αμυνα Γκρούνφελντ)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 δ5 4.Ιζ3 Αη7 5.Ββ3 δγ4 6.Βγ4 O-O 7.ε4 Ιζδ7 8.Αζ4 Ιγ6 9.Ιδ5 Ιβ6 10.Ιβ6 γβ6 11.Αε3 Αη4 12.Πδ1 Πγ8 13.Αε2 Αζ3 14.ηζ3 Ιδ4 15.Βα4 Ιγ2 16.Ρζ1 Ιε3 17.ζε3 Βγ7 18.θ4 θ5 19.ζ4 Αβ2 20.Πη1 Πζδ8 21.Ρζ2 Πδ1 22.Αδ1 Βδ6 23.Αθ5 Βδ2 24.Αε2 Πγ2 25.Βε8 Ρη7 26.Πη6 ζη6 27.Βε7 Ρθ8 28.Βε8 Ρθ7 0-1