ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΩΝ * 1η ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 1946

ΤΟΥ Σ. ΓΡΙΒΑ


 ========================================= Από αυτό το τεύχος, θα αρχίσουμε μία

 ΑΑ 1η Β - ΑΝΔΡΕΣ 111 222 333 444 ΠΟΝΤ περιήγηση στις Βαλκανιάδες, θεσμό που

 ======================================= συντρόφευσε το Ελληνικό Σκάκι γιά

 01 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ --- 6.5 5.0 8.0 19.5 χρόνια. Η 1η Βαλκανιάδα έγινε στο

 --------------------------------------- Βελιγράδι, από 25 έως 31 Αυγούστου

 02 ΡΟΥΜΑΝΙΑ    1.5 --- 4.5 8.0 14.0 1946. Η ΕΣΟ δεν είχε ακόμα ιδρυθεί

 --------------------------------------- και φυσικά δεν είχαμε Ελληνική συμμε-

 03 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   3.0 3.5 --- 7.0 13.5 τοχή. Νικήτρια ήταν με άνεση η ομάδα

 --------------------------------------- της  Γιουγκοσλαβίας, ενώ τελευταία

 04 ΑΛΒΑΝΙΑ    0.0 0.0 1.0 --- 01.0 ήταν η ανίσχυρη ομάδα της Αλβανίας.

Γκλίγκοριτς - Ουρσεάνου (Ισπανική Παρτίδα)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 Ιζ6 5.O-O Αε7 6.Πε1 β5 7.Αβ3 δ6 8.γ3 O-O 9.θ3 Ια5 10.Αγ2 γ5 11.δ4 Βγ7 12.Ιβδ2 Αβ7 13.δ5 Πζβ8 14.Ιζ1 Αγ8 15.η4 Αδ7 16.Ιη3 η6 17.Ιθ2 Ιε8 18.Ιθζ1 Αθ4 19.Βζ3 Ιη7 20.Ιε3 Βδ8 21.Ρθ2 Αη5 22.Πη1 Ιγ4 23.Ιεζ5 Ιδ2 24.Βε2 ηζ5 25.ηζ5 Ρθ8 26.Αδ2 Αδ2 27.Βδ2 Βθ4 28.Αδ1 α5 29.α3 Πα7 30.Βε3 α4 31.Ιζ1 Παβ7 32.Πη4 Βζ6 33.Ιη3 Πη8 34.Αε2 Πββ8 35.Πη1 Πβζ8 36.Πη5 Αε8 37.Ιζ1 Βε7 38.Π5η2 ζ6 39.Βθ6 Βζ7 40.Ιε3 Βε7 41.Πη4 Αδ7 42.Βθ7 1-0


Καραστόϊτσεβ - Βούκοβιτς Σ. (Ισπανική Παρτίδα)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 Ιζ6 5.O-O Αε7 6.Πε1 β5 7.Αβ3 δ6 8.γ3 Ια5 9.Αγ2 γ5 10.δ4 Βγ7 11.Ιβδ2 O-O 12.Ιζ1 γδ4 13.γδ4 Αη4 14.Ιε3 Αζ3 15.Βζ3 εδ4 16.Ιζ5 Βγ2 17.Ιε7 Ρθ8 18.Αη5 Ιδ7 19.Βζ5 Ιε5 20.Αζ6 Ιη6 21.Βη5 Πζβ8 22.Παγ1 Ββ2 23.Πγ7 Πη8 24.Ιη6 ζη6 25.Βθ6 1-0