ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΤΛΟΥΧΟΙ

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ


Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της FIDE, που έγινε στις 5-6 Ιουνίου στην Ελίστα της Καλμουχίας, η Ελλάδα απέκτησε καινούριους τιτλούχους. Συγκεκριμένα ο τίτλος του Γκρανμαίτρ (IGM) δόθηκε στον Δημήτρη Αγκνο (under condition) και ο τίτλος του Διεθνή Μαίτρ (ΙΜ) στον Γιάννη Παπαϊωάννου, Το ΕΣ οφείλει να τους συγχαρεί γιά την επιτυχία τους αυτή και να τους ευχηθεί ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις.