ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ 20ΕΤΙΑΣ - ΣΚΕΛΕΦΤΕΑ 1989

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑΤον Αύγουστο του 1989, έγινε το τελυταίο σκέλος του Grandprix που οργάνωσε η GMA, στη Σκελεφτέα της Σουηδίας. Οι γνωστοί ύποπτοι, Κάρποβ και Κασπάροβ κέρδι- σαν το τουρνουά, δημιουργώντας όμως ένα παράξενο ρεκόρ. Και οι δύο τους έχασαν ΕΛΟ, σε τουρνουά που βγήκαν πρώτοι Η τρίτη θέση καλύφθηκε από τρείς γνωστούς GM, που ικανοποίησαν με την απόδοσή τους. Από τους υπόλοιπους θα επισημάνουμε τις 14 ισοπαλίες και 1 ήττα που έκαναν οι Ρίμπλι και Ταλ, καθώς και την προτελευταία θέση του Βίκτορ Κορτσνόϊ, όπως και την τελευταία του Ραφαέλ Βαγκανιάν


 ΑΑ ΣΚΕΛΕΦΤΕΑ '89 ΚΑΤ.16 2633 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  Β ΑΠΟΔ ΕΛΟ  01 Κάρποβ Α.  GM URS 2755 * = = 1 = = = = 1 = = = 1 1 = = 9,5 2730 - 4,2 

 02 Κασπάροβ Γκ. GM URS 2775 = * 1 = 1 = = = = = = = = = 1 1 9,5 2730 - 8,5 

 03 Πόρτις Λ.  GM HUN 2660 = 0 * = = 1 1 0 = = 1 = 1 0 1 = 8,5 2681 + 4,2 

 04 Σεϊράβαν Γ. GM USA 2585 0 = = * = = = = 1 1 = = = = 1 = 8,5 2681 +20,5 

 05 Σόρτ Ν.   GM ENG 2660 = 0 = = * 1 = = = 0 = 1 = 1 = 1 8,5 2681 + 4,2 

 06 Σάλοβ Β.   GM URS 2645 = = 0 = 0 * 1 = = = = = 1 1 1 0 8,0 2656 + 2,4 

 07 Σαξ Γκ.   GM HUN 2580 = = 0 = = 0 * 1 = = = = 1 = 1 = 8,0 2656 +16,4 

 08 Ναν Τζ.   GM ENG 2575 = = 1 = = = 0 * 0 0 = = 1 = = 1 7,5 2633 +12,4 

 09 Αντερσον Ο. GM SVE 2635 0 = = 0 = = = 1 * = = = = = = 1 7,5 2633 + 0,4 

 10 Χύμπνερ Ρ.  GM FRG 2605 = = = 0 1 = = 1 = * = = 0 = 0 = 7,0 2610 + 1,0 

 11 Ρίμπλι Ζ.  GM HUN 2605 = = 0 = = = = = = = * = = = = = 7,0 2610 + 1,0 

 12 Ταλ Μ.    GM URS 2585 = = = = 0 = = = = = = * = = = = 7,0 2610 + 5,5 

 13 Ελβεστ Γ.  GM URS 2620 0 = 0 = = 0 0 0 = 1 = = * = 1 1 6,5 2585 - 7,2 

 14 Νίκολιτς Π. GM YUG 2600 0 = 1 = 0 0 = = = = = = = * 0 = 6,0 2561 - 7,9 

 15 Κορτσνόϊ Β. GM SWZ 2655 = 0 0 0 = 0 0 = = 1 = = 0 1 * 1 6,0 2561 -19,7 

 16 Βαγκανιάν Ρ. GM URS 2585 = 0 = = 0 1 = 0 0 = = = 0 = 0 * 5,0 2510 -14,5 

Σόρτ - Ταλ (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 ε6 5.Ιγ3 α6 6.Ιγ6 βγ6 7.Αδ3 δ6 8.O-O Ιζ6 9.Βε1 Αε7 10.ζ4 ε5 11.Ρθ1 εζ4 12.Αζ4 O-O 13.ε5 δε5 14.Αε5 Αε6 15.Πδ1 Ιδ7 16.Βη3 η6 17.Αγ7 Βγ8 18.Ιε4 ζ5 19.Ιζ2 Ιζ6 20.Αε5 γ5 21.γ4 Βγ6 22.Αε2 Παδ8 23.β3 Πδ1 24.Πδ1 Πδ8 25.Πδ8 Αδ8 26.Βθ4 Αζ7 27.Ιδ3 Αε7 28.θ3 Βε6 29.Βθ6 Αζ8 30.Βε3 Αδ6 31.Αζ3 Ιδ7 32.Αζ4 Βζ6 33.Αβ7 Αζ4 34.Ιζ4 Ρη7 35.Αγ8 Ιβ6 36.Αα6 η5 37.Ιδ3 Ιδ7 38.Αβ5 ζ4 39.Βε2 Ιζ8 40.Ιγ5 ζ3 1-0


Χύμπνερ - Ναν (Ισπανική Παρτίδα)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 Ιζ6 5.O-O Αε7 6.Πε1 β5 7.Αβ3 O-O 8.γ3 δ5 9.εδ5 Ιδ5 10.Ιε5 Ιε5 11.Πε5 γ6 12.Αδ5 γδ5 13.δ4 Αδ6 14.Πε3 Βθ4 15.θ3 ζ5 16.Βζ3 Αβ7 17.Ιδ2 η5 18.Βε2 ζ4 19.Ιζ3 Βθ5 20.Ιη5 Βη6 21.Πε6 Βη5 22.Πδ6 Παε8 23.Πε6 Ρζ7 24.Πε5 Πε5 25.δε5 Ρε6 26.Αδ2 Βε5 27.Βδ3 Βη7 28.Πε1 Ρδ7 29.ζ3 Πζ6 30.Βδ4 Βζ7 31.α4 βα4 32.Βα4 Ργ7 33.Ββ4 Ρδ8 34.Αζ4 1-0
Ελβεστ - Πόρτις (Ιταλική Παρτίδα)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αγ4 Αγ5 4.γ3 Ιζ6 5.β4 Αβ6 6.δ3 δ6 7.α4 α6 8.O-O O-O 9.α5 Αα7 10.Αη5 Ιε7 11.Αζ6 ηζ6 12.Ιθ4 Ιη6 13.Βθ5 Ρθ8 14.η3 Ιθ4 15.Βθ4 Βε7 16.Ια3 Πη8 17.Ιγ2 Πη6 18.Ιε3 Αε3 19.ζε3 Ρη7 20.Πζ5 Αζ5 21.εζ5 Πη5 22.Βε4 γ6 23.Βζ3 Ρθ8 24.ε4 Πδ8 25.Αβ3 Βδ7 26.Πζ1 δ5 27.εδ5 γδ5 28.Βζ2 Βγ6 29.Βγ5 Πηη8 30.Βγ6 βγ6 31.Αα4 Πγ8 32.Ρζ2 Ρη7 33.Ρε3 Ρζ8 0-1
Κάρποβ - Σεϊράβαν (Γκαμπί της Βασίλισσας)
1.δ4 δ5 2.γ4 δγ4 3.ε4 ε5 4.Ιζ3 Αβ4 5.Αδ2 Αδ2 6.Βδ2 εδ4 7.Βδ4 Βδ4 8.Ιδ4 Αδ7 9.Αγ4 Ιγ6 10.Ιγ6 Αγ6 11.Ιγ3 Πδ8 12.Ρε2 Ιζ6 13.ζ3 Ρε7 14.Πθδ1 α5 15.Παγ1 Πδ1 16.Πδ1 Πβ8 17.Ρε3 η6 18.Αβ3 Πα8 19.Πδ4 Ιδ7 20.Αδ5 Πα6 21.ζ4 ζ6 22.θ4 θ6 23.η3 Αδ5 24.Ιδ5 Ρδ8 25.Ιγ3 Πβ6 26.Πδ2 γ6 27.θ5 η5 28.Ρζ3 Ρε7 29.Ιε2 γ5 30.Ιγ3 Πδ6 31.Πδ5 Πδ5 32.Ιδ5 Ρε6 33.Ιε3 β5 34.Ιζ5 Ιβ6 35.Ιθ6 Ιγ4 36.Ιζ5 Ρζ7 37.β3 Ιδ2 38.Ρε3 Ιζ1 1-0
Κασπάροβ - Κορτσνόϊ (Αγγλική Παρτίδα)
1.γ4 Ιζ6 2.Ιγ3 γ5 3.Ιζ3 δ5 4.γδ5 Ιδ5 5.ε4 Ιβ4 6.Αβ5 Ι8γ6 7.δ4 γδ4 8.α3 δγ3 9.Βδ8 Ρδ8 10.αβ4 γβ2 11.Αβ2 ζ6 12.ε5 Αη4 13.Αγ6 βγ6 14.Ιδ4 ζε5 15.Ιγ6 Ργ7 16.Ιε5 Αθ5 17.O-O Αε8 18.Πζγ1 Ρβ7 19.Ιγ4 ε5 20.Αε5 θ5 21.Ια5 Ρβ6 22.Αγ7 Ρα6 23.Ιγ6 1-0