ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ & ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΣΤ. ΓΡΙΒΑ


Το ΔΣ της ΕΣΟ ανακοίνωσε την απόφασή του γιά τις επιλογές σκακιστών - τριών, στα Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Νεανικά Πρωταθλήματα κάτω των 20, 18, 16, 14, 12 και 10, αγοριών και κοριτσιών. Η απόφαση, που έχει σκεπτικό την πιθανή τελική θέση των συμμετεχόντων, είναι ως εξής (ΑΔΑΠ = Αδάπανα γιά την ΕΣΟ) :