1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΛΙΤΣ ΣΚΕΣΚ / "ΤΟ ΣΑΧ" * ΕΦΕΤ 1996

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ


Με ικανοποιητική συμμετοχή (38) έγινε την Κυριακή 26.05 και ώρα 17.00', το 1ο τουρνουά μπλιτς από τη σειρά που συνδιοργανώνουν ο ΣΚΕΣΚ και το περιοδικό ΣΑΧ. Το τουρνουά έγινε σε δύο φάσεις, προκριματικά και τελικά, με σύστημα πουλ.


 ΑΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ Α'  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  Β   

                                        

 01 Αγκνος Δ.     * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0  

 02 Κοφίδης Α.    0 * 1 1 1 1 1 = 1 1 7,5 

 03 Δρακόπουλος Α.  0 0 * 1 0 1 1 1 1 1 6,0                

 04 Ρούτσης Ν.    0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 6,0  

 05 Παπαδημητρίου Γ. 0 0 1 0 * 0 1 1 1 1 5,0 

 06 Μακρής Κ.     0 0 0 0 1 * 0 1 1 1 4,0 

 07 Κουράντ Φ.    0 0 0 0 0 1 * 1 1 1 4,0 

 08 Θεοδωρίδης Γ.   0 = 0 0 0 0 0 * 1 1 2,5 

 09 Τζανής      0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1,0                

 10 Κέφαλος Η.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0,0 

 
ΑΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ Β' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Β 01 Μαστροκούκος Γ. * = 1 1 1 1 1 1 1 7,5 02 Καραγιάννης Α. = * 1 1 = 1 1 1 1 7,0 03 Ρηγάτος Π. 0 0 * 1 1 1 1 1 1 6,0 04 Καμινέλλης Ε. 0 0 0 * 1 1 1 1 1 5,0 05 Παρασκευαϊδης Β. 0 = 0 0 * 1 1 1 1 4,5 06 Καλούδης Ν. 0 0 0 0 0 * 1 1 1 3,0 07 Καντίρ 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2,0 08 Γκιάστα Ε. 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1,0 09 Κέφαλος Κ. 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0,0
ΑΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ Γ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Β 01 Καλέσης Ν. * 1 1 1 0 1 = 1 1 1 7,5 02 Αμέντολα Κ. 0 * 0 1 1 0 1 1 1 1 6,0 03 Πετράκη Μ. 0 1 * 0 1 1 1 0 1 1 6,0 04 Συμεωνίδης Ι. 0 0 1 * 0 = 1 1 1 1 5,5 05 Αντύπας Δ. 1 0 0 1 * 0 0 1 1 1 5,0 06 Πετροβίκης Δ. 0 1 0 = 1 * 0 = 1 1 5,0 07 Ιγνατιάδης Κ. = 0 0 0 1 1 * 0 1 1 4,5 08 Τσομής Δ. 0 0 1 0 0 = 1 * 1 1 4,5 09 Δημαβάμας 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1,0 10 Καλέσης Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0,0
ΑΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ Δ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Β 01 Μίχος Θ. * 1 1 0 = 1 1 1 1 6,5 02 Παπασταυρόπουλος Α 0 * = 1 1 1 1 1 1 6,5 03 Τζερμιαδιανός Αν. 0 = * 1 = 1 1 1 1 6,0 04 Φέστας Γ. 1 0 0 * 1 0 = 1 1 4,5 05 Βαλντέν Π. = 0 = 0 * = 1 1 1 4,5 06 Κυριαζής Δ. 0 0 0 1 = * 0 1 1 3,5 07 Βούρος Γ. 0 0 0 = 0 1 * 1 1 3,5 08 Ευθυμίου Γ. 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1,0 09 Μαυρογιάννης Π. 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0,0
Από τα προκριματικά, οι ΑΑ ΤΕΛΙΚΟ ΓΚΡΟΥΠ Α' 11 22 33 44 55 66 77 88 Β δύο πρώτοι προκρίθηκαν γιά το τελικό γκρούπ Α' 01 Αγκνος Δ. ** 10 1= 1= 11 11 11 11 12,0 (έπαθλα 20.000 δρχ. - 15. 02 Κοφίδης Α. 01 ** == 10 10 11 10 11 9,0 000 δρχ. - 10.000 δρχ.) 03 Καλέσης Ν. 0= == ** 10 10 1= 11 11 9,0 και οι δύο επόμενοι γιά 04 Μαστροκούκος Γ. 0= 01 01 ** 1= 1= 10 1= 8,0 το τελικό γκρούπ Β' (έπα- 05 Μίχος Θ. 00 01 01 0= ** 10 10 10 5,5 θλα 7.000 δρχ. - 5.000 06 Καραγιάννης Αθ. 00 00 0= 0= 01 ** 10 1= 4,5 δρχ. - 3.000 δρχ.). Ο Δη- 07 Αμέντολα κ. 00 01 00 01 01 01 ** 00 4,0 μήτρης Αγκνος ήταν ο 08 Παπα/πούλος Α. 00 00 00 0= 01 0= 11 ** 4,0 νικητής, με μεγάλη μάλι- στα διαφορά από τους Κοφίδη και Καλέση που ΑΑ ΤΕΛΙΚΟ ΓΚΡΟΥΠ Β' 11 22 33 44 55 66 77 88 Β ισοβάθμησαν στη δεύτερη θέση. Θα ακολουθήσουν 01 Τζερμιαδιανός Α. ** 10 =1 11 11 10 11 11 11,5 πέντε ακόμα τουρνουά, τα 02 Δρακόπουλος Α. 01 ** 00 11 11 01 01 11 9,0 οποία αποτελούν μέρος της 03 Φέστας Γ. =0 11 ** 00 10 10 11 11 8,5 πρώτης σειράς μπλίτς που 04 Ρηγάτος Π. 00 00 11 ** 10 01 10 11 7,0 διοργανώνουν ο ΣΚΕΣΚ και 05 Συμεωνίδης Ι. 00 00 01 01 ** 11 10 11 7,0 το περιοδικό "ΣΑΧ". Είναι 06 Καμινέλλης Ε. 01 10 01 10 00 ** 00 11 6,0 μία προσπάθεια που αξίζει 07 Πετράκη Μ. 00 10 00 01 01 11 ** 10 6,0 να βοηθηθεί, αφού και το 08 Ρούτσης Ν. 00 00 00 00 00 00 01 ** 1,0 παράβολο συμμετοχής(1.500 δρχ.)είναι ικανοποιητικό.