1ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΔ & ΣΑ 1996


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

===========================================================  Με μεγάλη επι-

¦ΑΑ¦ 1ο Π. ΑΣΣ ΕΔ&ΣΑ ¦ ΣΧΟΛΗ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ¦ Β ¦ χία έγινε στο χρο-

============================================================ νικό διάστημα 23

¦01¦ Μαρκόπουλος Θ. ¦ ΣΙ  ¦ * 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¦10,0¦ έως 25 Απριλίου,

¦02¦ Νικολόπουλος Κ. ¦ ΣΣΕ ¦ 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¦10,0¦ το 1ο πρωτάθλημα

¦03¦ Μπανίκας Β.   ¦ ΣΣΑΣ ¦ 1 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¦10,0¦ των Ανώτατων Στρα-

¦04¦ Κυρμιζόγλου Π. ¦ ΣΣΑΣ ¦ 0 0 0 * = 1 1 1 1 1 1 1 ¦ 7,5¦ τιωτικών Σχολών ΕΔ

¦05¦ Κόκκαλης Ε.   ¦ ΣΣΕ ¦ 0 0 0 = * 0 1 1 1 1 1 1 ¦ 6,5¦ & ΣΑ, στη σχολή

¦06¦ Γκουγκουλίδης Γ.¦ ΣΝΔ ¦ 0 0 0 0 1 * 1 1 = 1 1 1 ¦ 6,5¦ Ναυτικών Δοκίμων.

¦07¦ Κάμπρας Α.   ¦ ΣΑΕΑ ¦ 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 ¦ 5,0¦ Ψυχή της διοργάνω-

¦08¦ Ανδρεάδης Ε.  ¦ ΣΙ  ¦ 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 ¦ 4,0¦ σης ήταν ο ΔΔ και

¦09¦ Περτζινίδης Ν. ¦ ΣΝΔ ¦ 0 0 0 0 0 = 0 0 * = 1 1 ¦ 3,0¦ μέλος του ΔΣ της

¦10¦ Αδαμίδης Γ.   ¦ ΣΑΕΑ ¦ 0 0 0 0 0 0 0 0 = * 1 1 ¦ 2,5¦ ΕΣΟ,  Παναγιώτης

¦11¦ Ρίζος Σ.    ¦ ΣΑΝ ¦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 ¦ 1,0¦ Νικολόπουλος, που

¦12¦ Μπαρμπούζας Α. ¦ ΣΑΝ ¦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * ¦ 0,0¦ με  τους Δημήτρη

============================================================ Σακελλαράκη  και

Θανάση Μητραντζά, πέτυχε να παρουσιάσει ένα πραγματικά άρτιο τουρνουά. Νικητής

στα κριτήρια ήταν ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, που μαζί με τους ισόβαθμούς του Κ.

Νικολόπουλο και Β. Μπανίκα, έδειξαν σαφή ανωτερότητα έναντι των υπολοίπων.

Νικολόπουλος - Μπανίκας (Γαλλική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.γ3 δ5 3.ε5 Ιγ6 4.δ4 γδ4 5.γδ4 Ββ6 6.Ιγ3 ε6 7.Αβ5 Ιε7 8.Ιηε2 Αδ7 9.Αε3 Ιζ5 10.α3 α6 11.Αγ6 Αγ6 12.β4 Ιε3 13.ζε3 Αε7 14.Ιζ4 Αβ5 15.Ιβ5 Ββ5 16.Βε2 Βε2 17.Ρε2 O-O 18.Παγ1 Πζγ8 19.Ρδ2 η6 20.Ιδ3 β6 21.η3 θ5 22.θ4 Ρη7 23.Ιζ2 Πγ1 24.Πγ1 α5 25.β5 Αα3 26.Πγ6 Πβ8 27.ε4 Αβ2 28.Ρδ3 α4 29.Ιδ1 α3 30.Ιβ2 δε4 31.Ργ2 αβ2 32.Ρβ2 Πδ8 33.Ργ3 Πβ8 34.Ρδ2 η5 35.Ρε3 Ρη6 36.Ρε4 ηθ4 37.ηθ4 Πβ7 38.δ5 Πα7 39.δε6 Πα4 40.Ρδ5 ζε6 41.Πε6 Ρζ5 42.Πβ6 Πθ4 43.Πζ6 Ρη5 44.β6 Πβ4 45.Ργ6 θ4 46.β7 θ3 47.Πζ2 Ρη4 48.Ργ7 Πγ4 49.Ρδ6 Πδ4 50.Ργ5 Πδ1 51.β8Β Πγ1 52.Ρδ6 Πδ1 53.Ρε6 Ρη3 54.Πζ6 Πζ1 55.Βη8 Ρθ2 56.Πη61-0
Μαρκόπουλος - Ανδρεάδης (Γκαμπί του Βασιλιά)
1.ε4 ε5 2.ζ4 δ6 3.Ιζ3 Αη4 4.Αγ4 Ιζ6 5.δ3 Ιγ6 6.θ3 Αζ3 7.Βζ3 Ιδ4 8.Βζ2 Βδ7 9.γ3 Ιγ6 10.Αβ5 α6 11.Αα4 β5 12.Αγ2 δ5 13.ζε5 Ιε5 14.δ4 Ιγ4 15.ε5 Ιθ5 16.η4 Ιζ6 17.εζ6 Βε6 18.Βε2 Βε2 19.Ρε2 ηζ6 20.Αζ5 Αδ6 21.β3 Ιβ6 22.Αθ6 Αζ8 23.Αζ8 Ρζ8 24.Ιδ2 Ρη7 25.Ρζ2 Πθε8 26.Παε1 α5 27.Πε8 Πε8 28.Πε1 Πβ8 29.α3 α4 30.β4 Ιγ4 31.Ιγ4 βγ4 32.Πε7 γ5 33.δγ5 Πδ8 34.Πδ7 Πδ7 35.Αδ7 δ4 36.γδ4 γ3 37.Ρε2 γ2 38.Ρδ2 1-0