8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ - ΧΑΝΙΑ 1996

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ


  Με μεγάλη επιτυχία έγινε στα Νεώρια Χανίων (Παλιό Λιμάνι) την Κυριακή 26

Μαϊου 1996, το 8ο Πανελλήνιο Σχολικό Κύπελλο. Συνολικά συμμετείχαν 321 μαθητές

και μαθήτριες απ' όλη την Ελλάδα, σ' αυτή τη κορυφαία μαθητική εκδήλωση.

  Στην  τελετή λήξης και απονομές επάθλων που ακολούθησαν παραυρέθηκαν

ο  Μητροπολίτης  Κυδωνίας  και Κισσάμου Ειρηναίος,  ο  Δήμαρχος  Χανίων

κ. Γ. Τζανακάκης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γ. Κουλιεράκης και Ε. Χαριτάκης

καθώς  και  εκπρόσωποι  από  το Πεδίο  Βολής  και  Ναυστάθμου  Κρήτης.

Την  ευθύνη  όλης  της  διοργάνωσης  είχε  ο  διευθυντής  αγώνων  κ.

Αθ. Κουβάτσος σε συνεργασία με την Επιτροπή Σχολικού Σκακιού της ΕΣΟ.

  Η Επιτροπή θα ήθελε να απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν

------------------------ (μαθητές, γονείς, παράγοντες, διαιτητές αλλά και

¦  Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (23)  ¦ απλούς φίλους του σκακιού) ώστε και φέτος να γίνει

------------------------- πραγματικότητα η κορυφαία αυτή μαθητική εκδήλωση της

¦1¦Μπίμπιζας Χ.   6,0¦ ΕΣΟ,που κινητοποιεί περίπου 1500 μαθητές & μαθήτριες!

¦2¦Σταυριανάκης Ι.  6,0¦ Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις Παπαδοπούλου Β.

¦3¦Κόρδας Α.     5,0¦ (Γ' Δημοτικού) και Αδοντάκη Χ. (Δ' Δημοτικού), οι

------------------------- οποίες κέρδισαν την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη

¦1¦Μπέκιου Ε.    5,0¦ των τάξεών τους. Πρέπει να αναφέρω ότι εντυπωσιάστηκα

------------------------- από τη διοργάνωση, αφού είχαν προβλευθεί όλες οι

----------------------------------------------------------------------------

¦  Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (39)  ¦ ¦  Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (38)  ¦ ¦  Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (41)  ¦

-------------------------------------------------------------------------------

¦1¦Σανδαλάκης Α.   7,0¦ ¦1¦Κοκμάδης Δ.    6,0¦ ¦1¦Πατσουράκης Α.   6,0¦

¦2¦Αλεβίζος Κ.    6,0¦ ¦2¦Παναγιωτόπουλος Α. 6,0¦ ¦2¦Ταγκαλάκης Κ.   5,0¦

¦3¦Νικολόπουλος Γ.  5,0¦ ¦3¦Θεοδωράκης Ι.   5,0¦ ¦3¦Αρβανίτης Ι.    5,0¦

-------------------------------------------------------------------------------

¦1¦Γάμπα Α.     5,0¦ ¦1¦Παπαδοπούλου Β.  6,0¦ ¦1¦Αδοντάκη Χ.    7,0¦

-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

¦  Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (36)  ¦ ¦  ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (39)  ¦ ¦  Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (24)  ¦

-------------------------------------------------------------------------------

¦1¦Χριστοδουλάκης Χ. 6,0¦ ¦1¦Μιχαηλίδης Α.   6,0¦ ¦1¦Μανίγοδιτς Μπ.   6,0¦

¦2¦Κοκκινάκης Ε.   5,5¦ ¦2¦Γαβανούδης Α.   5,5¦ ¦2¦Τσάνας Α.     5,5¦

¦3¦Ψούνη Η.     5,5¦ ¦3¦Παπαδάκης Μ.    5,5¦ ¦3¦Αγγουρίδης Α.   5,5¦

-------------------------------------------------------------------------------

¦1¦Παυλογιάννη Δ.  6,0¦ ¦1¦Καρτέρη Δ.     5,0¦ ¦1¦Νικολοπούλου Δ.  5,5¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (29)  ¦ ¦  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (25)  ¦ ¦   ΛΥΚΕΙΩΝ (27)   ¦

-------------------------------------------------------------------------------

¦1¦Δανέσης Ο.    6,0¦ ¦1¦Καπνίσης Σ.    7,0¦ ¦1¦Δοκιμάκης Σ.    6,0¦

¦2¦Τούλιας Β.    5,5¦ ¦2¦Χριστοδούλου Χ.  5,0¦ ¦2¦Στεργίου Ε.    5,5¦

¦3¦Χαχάμπης Ν.    5,5¦ ¦3¦Λαιμός Ν.     4,5¦ ¦3¦Πετράκης Η.    5,5¦

------------------------- -------------------------- --------------------------

¦1¦Τούμπελη Ζ.    5,0¦ ¦1¦Φανουράκη Ν.    6,0¦ ¦1¦Κουβάτσου Μ.    4,0¦

-------------------------------------------------------------------------------

μικρολεπτομέρειες, που ήταν αναγκαίες γιά μία επιτυχημένη εκδήλωση. Η παρουσία

μου σαν διαιτητής στα Νεώρια, αλλά και η παρακολούθηση της προετοιμασίας του,

μου έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβω αρκετά πράγματα που χρειάζονται βελτίωση,

ώστε του χρόνου να προσπαθήσουμε όλοι μαζί γιά μία ακόμα καλύτερη διοργάνωση.