8ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ 1996


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ


------------------------  Στις 18 & 19 Μαϊου, έγινε στο Εκθεσιακό Κέντρο του

¦  Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (10)  ¦ Περιστερίου το 8ο Σχολικό Κύπελλο Αττικής, σε δύο

------------------------- φάσεις (προκριματικοί-τελικοί). Στα προκριματικά έλα-

¦1¦Παναγιωτακό/λος Γ.9,0¦ βαν μέρος περίπου 750 παιδιά και στα τελικά 245 (βλ.

¦2¦Μπίμπιζας Χ.   8,0¦ βαθμολογίες), με Ελβετικό σύστημα 7 γύρων (εκτός της

¦3¦Εχτεσαμνία Α.   7,0¦ Α' Δημοτικού). Τη διοργάνωση είχε αναλάβει η Σχολική

------------------------- Επιτροπή της ΕΣΟ, η οποία θέλει να ευχαριστήσει τον

¦1¦Ταγκαλάκη Ν.   5,0¦ δήμαρχο Περιστερίου κ.Δημητρακόπουλο Θ. και τους κ.κ.

------------------------- Κολιό Θ. και Σπατιώτη Μ. γιά την συμπαράστασή τους.

------------------------ ------------------------- -------------------------

¦  Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (22)  ¦ ¦  Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (29)  ¦ ¦  Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (27)  ¦

-------------------------------------------------------------------------------

¦1¦Νικολόπουλος Γ.  7,0¦ ¦1¦Κοκμάδης Δ.    6,0¦ ¦1¦Γλιγλινός Δ.    6,0¦

¦2¦Αλεβίζος Κ.    5,5¦ ¦2¦Παναγιωτόπουλος Α. 6,0¦ ¦2¦Ευσταθόπουλος Π.  5,0¦

¦3¦Ρινόπουλος Β.   5,0¦ ¦3¦Καλλίτσης Ν.    5,0¦ ¦3¦Στρουγγάρη Ε.   4,5¦

------------------------- -------------------------- --------------------------

¦1¦Σκλάβου Σ.    1,5¦ ¦1¦Παπαδοπούλου Β.  5,0¦ ¦1¦Μάκκα Ε.      6,5¦

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦  Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (28)  ¦ ¦  ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (41)  ¦ ¦  Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (22)  ¦

-------------------------------------------------------------------------------

¦1¦Κοκκινάκης Μ.   6,0¦ ¦1¦Αϊβατζίδης Α.   6,5¦ ¦1¦Τσάνας Α.     6,0¦

¦2¦Γαλάνης Π.    5,5¦ ¦2¦Κοντομήτρος Κ.   5,5¦ ¦2¦Αγγουρίδης Α.   6,0¦

¦3¦Φλυτζάνης Χ.   5,0¦ ¦3¦Χαραλαμπίδης Α.  5,5¦ ¦3¦Αλλαγιάννης Ι.   5,0¦

------------------------- -------------------------- --------------------------

¦1¦Παυλογιάννη Δ.  5,0¦ ¦1¦Στείρη Α.     5,0¦ ¦1¦Μανωλαράκη Υ.   5,0¦

-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

¦  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (21)  ¦ ¦  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (21)  ¦ ¦   ΛΥΚΕΙΩΝ (24)   ¦

------------------------------------------------------------------------------

¦1¦Βλάχος Χ.     5,5¦ ¦1¦Διβάρης Κ.     6,5¦ ¦1¦Πετράκης Η.    5,5¦

¦2¦Κελαϊδίτης Ν.   5,0¦ ¦2¦Χριστοδούλου Χ.  5,0¦ ¦2¦Στεργίου Ε.    5,5¦

¦3¦Μουζάκης Γ.    5,0¦ ¦3¦Νικολόπουλος Γ.  5,0¦ ¦3¦Κουτσάμπελας Χ.  5,0¦

-------------------------------------------------------------------------------

¦1¦Σπερδόκλη Ε.   5,0¦ ¦1¦Παναγιωτοπούλου Λ. 3,5¦ ¦1¦Χαρανά Α.     4,0¦

-------------------------------------------------------------------------------