ΜΠΑΡΑΖ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1995 ΑΘΗΝΑ 1996


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ


Η Μαρία Κουβάτσου είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδας νεανίδων 1995. Στο ματς
μπαράζ που έγινε στα γραφεία της ΕΣΟ από 8 έως 11 Απριλίου, η σκακίστρια του ΑΟ
"Κύδων" Χανίων, επιβλήθηκε με άνεση της Ελένης Χατζηνικόλα, με την οποία είχε
============================================== είχε  ισοβαθμήσει στην πρώτη
¦ ΜΠΑΡΑΖ Π. ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1995 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ Σ ¦ θέση. Οι δύο νεαρές μας σκακί-
============================================== στριες ικανοποίησαν με την από-
¦1¦ Κουβάτσου Μ.  ¦ 2185 ¦ 1 ¦ 1 ¦ = ¦ = ¦3,0¦ δοσή τους, αλλά ευχαριστημένη
=============================================== έμεινε μόνο η Κουβάτσου, αφού
¦2¦ Χατζηνικόλα Ε. ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ = ¦ = ¦1,0¦ η δεύτερη θέση είναι πικρή!
===============================================
[1] Χατζηνικόλα Ε. - Κουβάτσου Μ. (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 ε6 3.δ3 Ιγ6 4.η3 η6 5.Αη2 Αη7 6.O-O δ6 7.γ3 ε5 8.Ιθ4 Αε6 9.Βε1 Ιηε7 10.ζ4 Βδ7 11.Αε3 O-O 12.Ιδ2 Παε8 13.Ιδζ3 εζ4 14.ηζ4 Αθ3 15.Πζ2 Αη2 16.Πη2 ζ5 17.Ρθ1 Ιδ8 18.Βη1 Ιε6 19.εζ5 Ιζ5 20.Ιζ5 Πζ5 21.Ιθ4 Πθ5 22.Βζ2 Αζ6 23.Ιζ3 Ιη7 24.Ιη5 Ιζ5 25.Ιε4 Αδ8 26.Αδ2 Πθ3 27.Βζ1 Πθ5 28.Βζ3 Ρζ8 29.Παη1 Βγ6 30.Αε1 δ5 31.Ιη5 Πε3 32.Βη4 Αη5 33.ζη5 δ4 34.Πζ1 Βε6 35.Αη3 Ρη8 36.Βζ4 Βγ6 37.γδ4 Ιη3 0-1 (1.59 - 1.56)

[2] Κουβάτσου Μ. - Χατζηνικόλα Ε. (Γαλλική Αμυνα)
1.ε4 ε6 2.δ4 δ5 3.εδ5 εδ5 4.γ4 Ιζ6 5.Ιγ3 Αε7 6.Αδ3 O-O 7.Ιηε2 γ6 8.O-O Ιβδ7 9.γδ5 Ιδ5 10.Ιδ5 γδ5 11.Αζ4 Αη5 12.Πγ1 Πε8 13.Βδ2 Αζ4 14.Βζ4 Ιζ8 15.Πγ7 ζ6 16.Πγ3 Ιε6 17.Βθ4 Ιη5 18.Ιη3 ζ5 19.Βζ4 Ιε4 20.Αε4 δε4 21.Πδ1 Ββ6 22.Πγ7 θ6 23.θ4 Πδ8 24.Βε5 Βη6 25.Πδγ1 Αε6 26.Ιθ5 Αζ7 27.Ιζ4 Ββ6 28.Πζ7 1-0 (1.40 - 1.59)

[3] Χατζηνικόλα Ε. - Κουβάτσου Μ. (Ρωσική Αμυνα)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.Ιε5 δ6 4.Ιζ3 Ιε4 5.Ιγ3 Ιγ3 6.δγ3 Αε7 7.Αδ3 Αη4 8.θ3 Αθ5 9.Αε3 Ιγ6 10.Βδ2 Βδ7 11.O-O-O O-O-O 12.Πθε1 Ιε5 13.Ιε5 δε5 14.Αε2 Βδ2 15.Πδ2 Αε2 16.Πεε2 Πδ2 1/2 (0.33-0.25)

[4] Κουβάτσου Μ. - Χατζηνικόλα Ε. (Ινδική του Βασιλιά)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 δ6 3.Ιγ3 Ιβδ7 4.ε4 ε5 5.Ιζ3 η6 6.Αε2 Αη7 7.O-O O-O 8.Αε3 θ6 9.δε5 δε5 10.θ3 γ6 11.Βγ2 Βε7 12.Πζδ1 α5 13.Ια4 Πε8 14.γ5 Ιζ8 15.Ιβ6 Πα7 16.Ιδ2 Ιε6 17.Ιδγ4 Ιδ4 18.Ιγ8 1/2 (0.20 - 0.20)