ΠΑΡΝΟΥ 1996

ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΕΓΓΛΕΖΟΥ

Με αφορμή τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Εστονού ήρωα Πάουλ Κέρες (ναι, στη χώρα του θεωρείται εθνικός ήρωας!!), έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ένα ιδιαίτερα ισχυρό τουρνουά στην πόλη Παρνού της Εστονίας. Ο Πάουλ Κέρες (1916-1975) πρόσφερε πάρα πολλά στη χώρα και δικαίως η μορφή του έχει αποτυπωθεί στο εθνικό τους χαρτονόμισμα! Νικητής ήταν ο Αγγλος Νάϊτζελ Σόρτ, αφού στον τελευταίο γύρο επικράτησε του Γιάν Ελβεστ, που από πολλούς θεωρείται η φυσική συνέχεια του Κέρες. Ικανοποιητικά απέδωσε ο πάντα σταθερός Αλεξάντερ Χάλιφμαν, ενώ ο Ελβεστ έχασε μεγάλη ευκαιρία γιά να αρπάξει την πρώτη θέση. Ο Τσέχος Ζμπίγκνιου Χράτσεκ ήταν φοβερά επικίνδυνος γιά όλους, σε αντίθεση με τους Ολ και Σοκόλοβ που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στην ιστορία τους!
 ΑΑ ΠΑΡΝΟΥ GM '96  ΚΑΤ.17 2655  111 222 333 444 555 666  Β  ΑΠΟΔ  ΕΛΟ  
¦==============================================================================
¦01¦ Σόρτ Ν.    ¦ GM ENG 2665 ¦ *** = 1 = 1 1 0 1 = = = ¦6,5¦ 2775 ¦ +13,6 ¦
¦02¦ Χάλιφμαν Α.  ¦ GM RUS 2650 ¦ = 0 *** = = 1 = = = = 1 ¦5,5¦ 2691 ¦ + 5,7 ¦
¦03¦ Ελβεστ Γ.   ¦ GM EST 2660 ¦ = 0 = = *** = 1 = = = = ¦5,0¦ 2655 ¦ - 0,7 ¦
¦04¦ Χράτσεκ Ζ.  ¦ GM TCH 2650 ¦ 0 1 0 = = 0 *** 0 1 1 1 ¦5,0¦ 2655 ¦ + 0,7 ¦
¦05¦ Ολ Λ.     ¦ GM EST 2640 ¦ 0 = = = = = 1 0 *** = 0 ¦4,0¦ 2583 ¦ - 7,9 ¦
¦06¦ Σοκόλοβ Ι.  ¦ GM BNH 2665 ¦ = = = 0 = = 0 0 = 1 *** ¦4,0¦ 2583 ¦ -11,4 ¦
===============================================================================


Σόρτ - Ολ (Σκανδιναβική)
1.ε4 δ5 2.εδ5 Βδ5 3.Ιγ3 Βα5 4.Αε2 Ιζ6 5.Ιζ3 γ6 6.θ3 Αζ5 7.O-O Ιβδ7 8.δ4 ε6 9.Ιθ4 Αη6 10.Ιη6 θη6 11.Αζ4 Πδ8 12.α3 Ιβ6 13.Αε5 Ιβδ5 14.Ιδ5 εδ5 15.β4 Ββ6 16.γ4 δγ4 17.Αγ4 Αε7 18.Βγ2 Ρζ8 19.Παε1 Ιδ5 20.Πε2 Αζ6 21.Πζε1 Ρη8 22.Πε4 Πθ4 23.Αδ5 γδ5 24.Πθ4 Αθ4 25.Αγ7 Πγ8 26.Πε8 Πε8 27.Αβ6 αβ6 28.Ρζ1 Πα8 29.Ββ3 Πδ8 30.Ρε2 Αζ6 31.Ρδ3 Ρζ8 32.Βα4 1-0

Χάλιφμαν - Χράτσεκ (Ισπανική Παρτίδα)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 Ιζ6 5.O-O Ιε4 6.δ4 β5 7.Αβ3 δ5 8.δε5 Αε6 9.Ιβδ2 Ιγ5 10.γ3 δ4 11.Ιη5 δγ3 12.Ιε6 ζε6 13.βγ3 Βδ3 14.Αγ2 Βγ3 15.Ιβ3 Πδ8 16.Αδ2 Πδ2 17.Ιδ2 Ιε5 18.Ιβ3 Ιεδ7 19.Ιδ4 Αδ6 20.Πγ1 Ββ2 21.Αβ3 Ιβ3 22.αβ3 O-O 23.Πγ2 Βα3 24.Ιε6 Ββ3 25.Ιζ8 Ιζ8 26.Ββ1 Ββ1 27.Πβ1 Ιδ7 28.Πδ1 Ιγ5 29.Πδ5 Ιε4 30.Πγ6 1-0

Χράτσεκ - Ολ (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 Ιζ6 4.Ιγ3 γδ4 5.Ιδ4 α6 6.Αε3 ε6 7.η4 θ6 8.ζ4 Ιγ6 9.θ3 Βγ7 10.Βε2 Αδ7 11.O-O-O β5 12.Αη2 β413.Ιδ5 εδ5 14.εδ5 Ιδ4 15.Αδ4 Αε7 16.η5 Αβ5 17.Βε3 Πγ8 18.Πδ2 θη5 19.ζη5 Ιδ7 20.Αη7 Πη8 21.Πε1 Ιε5 22.Αε5 δε5 23.θ4 Αδ6 24.Αε4 α5 25.θ5 α4 26.η6 ζη6 27.Αη6 Ρδ8 28.Αζ5 Πα8 29.θ6 β3 30.α3 Βγ5 31.θ7 Πθ8 32.Βθ6 Ργ7 33.Ρβ1 Ρβ7 34.Πγ1 1-0

Χάλιφμαν - Σόρτ (Ινδική της Βασίλισσας)
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 β6 4.Ιγ3 Αβ7 5.α3 δ5 6.γδ5 Ιδ5 7.ε3 η6 8.Αβ5 γ6 9.Αδ3 Αη7 10.Ια4 Ιδ7 11.ε4 Ιε7 12.O-O O-O 13.Αη5 θ6 14.Αε3 Ρθ7 15.Πγ1 ζ5 16.εζ5 εζ5 17.Αζ4 Ιδ5 18.Αδ6 Πε8 19.Ιγ3 Βζ6 20.Αη3 Ιγ3 21.βγ3 γ5 22.Αβ5 Πε7 23.Ιε5 Ιε5 24.δε5 Βζ7 25.ζ4 α6 26.Αε2 Πδ7 27.Βε1 Βε6 28.Αζ3 Αζ3 29.Πζ3 Αζ8 30.Αζ2 Αε7 31.γ4 Παδ8 32.Πζγ3 η5 33.Αε3 ηζ4 34.Αζ4 Πδ4 35.Βζ1 Αη5 36.Αη5 θη5 37.Βε2 Ρη6 38.Πε3 Πδ2 39.Βζ3 η4 40.Βζ1 Π8δ4 41.η3 Πβ2 42.Πε2 Πε2 43.Βε2 Πε4 44.Βδ2 Βε5 45.Ρζ2 Πδ4 46.Βε2 Βε2 47.Ρε2 ζ4 48.ηζ4 Ρζ5 49.Πβ1 Πδ6 50.Πζ1 Πθ6 51.Πζ2 Πθ3 52.Ρζ1 Πβ3 53.Ρη2 α5 54.Πε2 α4 55.Πε5 Ρζ4 56.Πε6 Πα3 57.Πζ6 Ρε5 58.Πβ6 Πβ3 59.Πα6 α3 60.Πα5 Ρζ4 0-1

Χράτσεκ - Ελβεστ (Ισπανική Παρτίδα)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 Ιζ6 5.O-O Αε7 6.Πε1 β5 7.Αβ3 δ6 8.γ3 O-O 9.θ3 Ιδ7 10.δ4 Αζ6 11.α4 Αβ7 12.Ια3 Ιβ6 13.αβ5 αβ5 14.δ5 Ιε7 15.Ιθ2 Ιη6 16.Ιη4 Αε7 17.Ιε3 Αη5 18.Ιζ5 Αα6 19.Αη5 Βη5 20.Πε3 Βζ6 21.Πη3 Αγ8 22.Ιβ5 Πα1 23.Βα1 Αζ5 24.εζ5 Ιζ4 25.Βδ1 Βζ5 26.Ιγ7 Βδ7 27.Ια6 Ββ5 28.Ιγ7 Βδ7 29.Ια6 Ββ5 30.Ιγ7 Βε2 31.Πζ3 Πγ8 32.η3 Ιθ3 33.Ρη2 Βδ1 34.Αδ1 Ιζ2 35.Ρζ2 Πγ7 36.Αβ3 Πγ5 37.Ρε2 θ5 38.Ρδ2 Ρζ8 39.Αα2 Πα5 40.Αβ3 Ιδ5 0-1