ΚΑΣΠΑΡΟΒ ΕΝΑΝΤΙΟΝ DEEPBLUE
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1996

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑΚασπάροβ εναντίον Η/Υ...

Πόσες φορές στο παρελθόν διαβάσαμε για τους περίφημους "Φρανκεστάϊν" που κέρδιζαν γνωστούς GM;
Απλά κουνούσαμε το κεφάλι με νόημα. Τώρα όμως γράφτηκε ιστορία.
Πρώτη φορά έχασε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής από Η/Υ με κανονικό χρόνο σκέψης (2 ώρες γιά 40 κινήσεις και 1 ώρα γιά όλη την παρτίδα) και φυσικά η είδηση αυτή έκανε τον γύρο του κόσμου!
Βέβαια ο Γκάρι Κασπάροβ έσωσε τη τιμή των ανθρώπων, αφού τελικά επικράτησε με 4-2 και γι' αυτή του την "απασχόληση" εισέπραξε 400.000 δολάρια!
Το μάτς έγινε από 10 έως 18 Φεβρουαρίου στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών (Convention Centre) και ο Η/Υ με το όνομα "Deepblue" ανήκε στην IBM και ειδικότερα στο πρόγραμμα "Big Blue".
Ιδιαίτερα αφιερώματα έκανε συχνά το CNN, καθώς και πολλά άλλα κανάλια.

============================================== Αραγε μέχρι πότε θα "κρατάει" το
¦ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ'96 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ Σ ¦ ανθρώπινο  γένος  ενάντια  στους
¦============================================¦ "Φρανκεστάϊν"; Μάλλον τα "ψωμιά"
¦ ΚΑΣΠΑΡΟΒ ΓΚΑΡΙ ¦ 0 ¦ 1 ¦ = ¦ = ¦ 1 ¦ 1 ¦4,0¦ μας    είναι   μετρημένα.   Πολύ
¦============================================¦ σύντομα δυστυχώς, η ψυχρή λογική
¦ COMP DEEPBLUE  ¦ 1 ¦ 0 ¦ = ¦ = ¦ 0 ¦ 0 ¦2,0¦ θα  αντικαταστήσει την φαντασία.
==============================================
[1] Deepblue - Κασπάροβ (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.γ3 δ5 3.εδ5 Βδ5 4.δ4 Ιζ6 5.Ιζ3 Αη4 6.Αε2 ε6 7.θ3 Αθ5 8.O-O Ιγ6 9.Αε3 γδ4 10.γδ4 Αβ4 11.α3 Αα5 12.Ιγ3 Βδ6 13.Ιβ5 Βε7 14.Ιε5 Αε2 15.Βε2 O-O 16.Παγ1 Παγ8 17.Αη5 Αβ6 18.Αζ6 ηζ6 19.Ιγ4 Πζδ8 20.Ιβ6 αβ6 21.Πζδ1 ζ5 22.Βε3 Βζ6 23.δ5 Πδ5 24.Πδ5 εδ5 25.β3 Ρθ8 26.Ββ6 Πη8 27.Βγ5 δ4 28.Ιδ6 ζ4 29.Ιβ7 Ιε5 30.Βδ5 ζ3 31.η3 Ιδ3 32.Πγ7 Πε8 33.Ιδ6 Πε1 34.Ρθ2 Ιζ2 35.Ιζ7 Ρη7 36.Ιη5 Ρθ6 37.Πθ7 1-0

[2] Κασπάροβ - Deepblue (Καταλανική)
1.Ιζ3 δ5 2.δ4 ε6 3.η3 γ5 4.Αη2 Ιγ6 5.O-O Ιζ6 6.γ4 δγ4 7.Ιε5 Αδ7 8.Ια3 γδ4 9.Ιαγ4 Αγ5 10.Ββ3 O-O 11.Ββ7 Ιε5 12.Ιε5 Πβ8 13.Βζ3 Αδ6 14.Ιγ6 Αγ6 15.Βγ6 ε5 16.Πβ1 Πβ6 17.Βα4 Ββ8 18.Αη5 Αε7 19.β4 Αβ4 20.Αζ6 ηζ6 21.Βδ7 Βγ8 22.Βα7 Πβ8 23.Βα4 Αγ3 24.Πβ8 Ββ8 25.Αε4 Βγ7 26.Βα6 Ρη7 27.Βδ3 Πβ8 28.Αθ7 Πβ2 29.Αε4 Πα2 30.θ4 Βγ8 31.Βζ3 Πα1 32.Πα1 Αα1 33.Βθ5 Βθ8 34.Βη4 Ρζ8 35.Βγ8 Ρη7 36.Βη4 Ρζ8 37.Αδ5 Ρε7 38.Αγ6 Ρζ8 39.Αδ5 Ρε7 40.Βζ3 Αγ3 41.Αγ4 Βγ8 42.Βδ5 Βε6 43.Ββ5 Βδ7 44.Βγ5 Βδ6 45.Βα7 Βδ7 46.Βα8 Βγ7 47.Βα3 Βδ6 48.Βα2 ζ5 49.Αζ7 ε4 50.Αθ5 Βζ6 51.Βα3 Ρδ7 52.Βα7 Ρδ8 53.Ββ8 Ρδ7 54.Αε8 Ρε7 55.Αβ5 Αδ2 56.Βγ7 Ρζ8 57.Αγ4 Αγ3 58.Ρη2 Αε1 59.Ρζ1 Αγ3 60.ζ4 εζ3 61.εζ3 Αδ2 62.ζ4 Ρε8 63.Βγ8 Ρε7 64.Βγ5 Ρδ8 65.Αδ3 Αε3 66.Βζ5 Βγ6 67.Βζ8 Ργ7 68.Βε7 Ργ8 69.Αζ5 Ρβ8 70.Βδ8 Ρβ7 71.Βδ7 Βδ7 72.Αδ7 Ργ7 73.Αβ5 1-0

[3] Deepblue - Κασπάροβ (Σικελική Αμυνα)
1.ε4 γ5 2.γ3 δ5 3.εδ5 Βδ5 4.δ4 Ιζ6 5.Ιζ3 Αη4 6.Αε2 ε6 7.O-O Ιγ6 8.Αε3 γδ4 9.γδ4 Αβ4 10.α3 Αα5 11.Ιγ3 Βδ6 12.Ιε5 Αε2 13.Βε2 Αγ3 14.βγ3 Ιε5 15.Αζ4 Ιζ3 16.Βζ3 Βδ5 17.Βδ3 Πγ8 18.Πζγ1 Βγ4 19.Βγ4 Πγ4 20.Πγβ1 β6 21.Αβ8 Πα4 22.Πβ4 Πα5 23.Πγ4 O-O 24.Αδ6 Πα8 25.Πγ6 β5 26.Ρζ1 Πα4 27.Πβ1 α6 28.Ρε2 θ5 29.Ρδ3 Πδ8 30.Αε7 Πδ7 31.Αζ6 ηζ6 32.Πβ3 Ρη7 33.Ρε3 ε5 34.η3 εδ4 35.γδ4 Πε7 36.Ρζ3 Πδ7 37.Πδ3 Παδ4 38.Πδ4 Πδ4 39.Πα6 β4 1/2

[4]Κασπάροβ - Deepblue (Σλαβική Αμυνα)
1.Ιζ3 δ5 2.δ4 γ6 3.γ4 ε6 4.Ιβδ2 Ιζ6 5.ε3 Ιβδ7 6.Αδ3 Αδ6 7.ε4 δε4 8.Ιε4 Ιε4 9.Αε4 O-O 10.O-O θ6 11.Αγ2 ε5 12.Πε1 εδ4 13.Βδ4 Αγ5 14.Βγ3 α5 15.α3 Ιζ6 16.Αε3 Αε3 17.Πε3 Αη4 18.Ιε5 Πε8 19.Παε1 Αε6 20.ζ4 Βγ8 21.θ3 β5 22.ζ5 Αγ4 23.Ιγ4 βγ4 24.Πε8 Ιε8 25.Πε4 Ιζ6 26.Πγ4 Ιδ5 27.Βε5 Βδ7 28.Πη4 ζ6 29.Βδ4 Ρθ7 30.Πε4 Πδ8 31.Ρθ1 Βγ7 32.Βζ2 Ββ8 33.Αα4 γ5 34.Αγ6 γ4 35.Πγ4 Ιβ4 36.Αζ3 Ιδ3 37.Βθ4 Ββ2 38.Βη3 Βα3 39.Πγ7 Βζ8 40.Πα7 Ιε5 41.Πα5 Βζ7 42.Πε5 ζε5 43.Βε5 Πε8 44.Βζ4 Βζ6 45.Αθ5 Πζ8 46.Αη6 Ρθ8 47.Βγ7 Βδ4 48.Ρθ2 Πα8 49.Αθ5 Βζ6 50.Αη6 1/2

[5]Deepblue - Κασπάροβ (Σκωτική Παρτίδα)
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.Ιγ3 Ιγ6 4.δ4 εδ4 5.Ιδ4 Αβ4 6.Ιγ6 βγ6 7.Αδ3 δ5 8.εδ5 γδ5 9.O-O O-O 10.Αη5 γ6 11.Βζ3 Αε7 12.Παε1 Πε8 13.Ιε2 θ6 14.Αζ4 Αδ6 15.Ιδ4 Αη4 16.Βη3 Αζ4 17.Βζ4 Ββ6 18.γ4 Αδ7 19.γδ5 γδ5 20.Πε8 Πε8 21.Βδ2 Ιε4 22.Αε4 δε4 23.β3 Πδ8 24.Βγ3 ζ5 25.Πδ1 Αε6 26.Βε3 Αζ7 27.Βγ3 ζ4 28.Πδ2 Βζ6 29.η3 Πδ5 30.α3 Ρθ7 31.Ρη2 Βε5 32.ζ3 ε3 33.Πδ3 ε2 34.ηζ4 ε1Β 35.ζε5 Βγ3 36.Πγ3 Πδ4 37.β4 Αγ4 38.Ρζ2 η5 39.Πε3 Αε6 40.Πγ3 Αγ4 41.Πε3 Πδ2 42.Ρε1 Πδ3 43.Ρζ2 Ρη6 44.Πδ3 Αδ3 45.Ρε3 Αγ2 46.Ρδ4 Ρζ5 47.Ρδ5 θ5 0-1

[6]Κασπάροβ - Deepblue (Γκαμπί της Βασίλισσας)
1.Ιζ3 δ5 2.δ4 γ6 3.γ4 ε6 4.Ιβδ2 Ιζ6 5.ε3 γ5 6.β3 Ιγ6 7.Αβ2 γδ4 8.εδ4 Αε7 9.Πγ1 O-O 10.Αδ3 Αδ7 11.O-O Ιθ5 12.Πε1 Ιζ4 13.Αβ1 Αδ6 14.η3 Ιη6 15.Ιε5 Πγ8 16.Ιδ7 Βδ7 17.Ιζ3 Αβ4 18.Πε3 Πζδ8 19.θ4 Ιηε7 20.α3 Αα5 21.β4 Αγ7 22.γ5 Πε8 23.Βδ3 η6 24.Πε2 Ιζ5 25.Αγ3 θ5 26.β5 Ιγε7 27.Αδ2 Ρη7 28.α4 Πα8 29.α5 α6 30.β6 Αβ8 31.Αγ2 Ιγ6 32.Αα4 Πε7 33.Αγ3 Ιε5 34.δε5 Βα4 35.Ιδ4 Ιδ4 36.Βδ4 Βδ7 37.Αδ2 Πε8 38.Αη5 Πγ8 39.Αζ6 Ρθ7 40.γ6 βγ6 41.Βγ5 Ρθ6 42.Πβ2 Ββ7 43.Πβ4 1-0

ΝΙΚΗΤΗΣ Ο ΚΑΣΠΑΡΟΒ - ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΠΙΜΠΛΗ (ΑΝΑΔ. "ΤΑ ΝΕΑ" 20.02.1996)

"ΚΕΡΔΙΣΑ ένα πολύ σημαντικό ματς.
Πρόκειται ίσως γιά το πιό σημαντικό γεγονός στην καριέρα μου, που μπορώ να το συγκρίνω μόνο με τη νίκη μου έναντι του Κάρποβ, το 1985, η οποία μου έδωσε τον σκακιστικό τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.
".
Τα λόγια αυτά του Γκάρι Κασπάροβ απεικονίζουν την πραγματική διάσταση της νίκης του επί του Deep Blue, μιάς νίκης που προσδίδει νέα αίγλη στο ήδη φορτωμένο διακρίσεις άστρο του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Το τελικό 4-2, ιδίως όμως οι αδυναμίες που ο υπολογιστής δεν κατάφερε εντέλει να κρύψει απέναντι σε έναν τέτοιον αντίπαλο, υποχρεώνουν τους τεχνικούς της ΙΒΜ σε νέες ασκήσεις εργασιοθεραπείας.

Γεγονός, πάντως, παραμένει ότι στην πρώτη παρτίδα ο Κασπάροβ, πριν προλάβει να συντονιστεί με τον ιδιάζοντα πλην αναγκαίο κώδικα συμπεριφοράς απέναντι σ'έναν Η/Υ, σημείωσε ήττα ιστορικού χαρακτήρα.
Μία ήττα που οφειλόταν εν μέρει στον αλαζονικό τρόπο παιχνιδιού του, όπως είχαμε τότε γράψει και όπως και ο ίδιος χθες εμμέσως παραδέχθηκε:
"Μετά το 1ο παιχνίδι είπα, αρκετά. Δεν πρέπει να δημιουργείς αδυναμίες στη θέση. Μην παίζεις ανοιχτές θέσεις, όταν ο Η/Υ έχει τύχει να ακουμπήσει το βασιλιά σου".
Στα υπόλοιπα 5 παιχνίδια απέφυγα την ευθεία σύγκρουση. Οι θέσεις ήταν ανοιχτές, αλλά οι δυνατότητες της μηχανής να δημιουργήσει κάτι πραγματικά δυσάρεστο γιά το βασιλιά ή άλλα κομμάτια, ήταν περιορισμένες...
Ο υπολογιστής θα μπορούσε να έχει μία απίστευτη αξιολόγηση παίζοντας σε ανοιχτές θέσεις, ίσως 3.000 μονάδων ΕΛΟ (σ.σ.: Ο Κασπάροβ έχει φθάσει μέχρι 2.805), γίνεται όμως πολύ αδύνατο σε θέσεις που δεν μπορεί να διακρίνει ένα πλάνο
".
Στην πέμπτη παρτίδα ο Κασπάροβ είχε τα μαύρα και επέλεξε το σταθερό άνοιγμα "Πετρώφ". Παραδόξως, ο υπολογιστής αρνήθηκε να μπει στο άνοιγμα αυτό, μετατρέποντάς το σε σκωτική τεσσάρων ίππων, άνοιγμα που, όπως είπε ο Κασπάροβ, το έχει επιλέξει ο ίδιος μονάχα δύο φορές στη ζωή του.
Μετά την 23η κίνηση, σε θέση που τα μαύρα κατά τον Κασπάροβ ήταν καλύτερα, χωρίς όμως προοπτικές νίκης, πρότεινε ισοπαλία, που η ομάδα των υποστηρικτών του υπολογιστή δεν αποδέχθηκε.
Αμέσως μετά, προς έκπληξη όλων των κομπιούτερ, έπαιξε αρκετά αδύνατα και ο Κασπάροβ γρήγορα δημιούργησε κερδισμένη θέση.

Αποθέωση γιά τον Κασπάροβ υπήρξε, όμως, η 6η (τελευταία) παρτίδα. Η ομάδα της ΙΒΜ εγκατέλειψε σε μία θέση, όπου ο υπολογιστής δεν είχε καμία χρήσιμη κίνηση να παίξει και οι θεατές ανυπομονούσαν να δουν πόσο θεαματικός θα ήταν ο τρόπος που θα επέλεγε ο Κασπάροβ γιά να κερδίσει. "Νομίζω ότι η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους και υπολογιστές είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να μελετήσουν. Και μελέτησα πολύ ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παρτίδα", κατέληξε ο διάσημος Ρώσος σκακιστής.
Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΣΠΑΡΟΒ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ... Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΝΑΔ. "SPORTIME" 20.02.1996)


"Ο πιο μεγάλος ηττημένος στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ελπίδα... Ελπίδα γιά το αύριο, γιά ένα καλύτερο αύριο... Ελπίδα γιά νίκη κόντρα στο θάνατο... Μόνο που το αύριο δεν έρχεται και όταν έρθει δεν είναι καλύτερο... Και ο θάνατος πάντα κέρδισε τις κρίσιμες μάχες... Η ελπίδα έμεινε απλά ελπίδα. .. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει τη φύση... Τελεία και παύλα.".

Η έκφραση αυτής της άποψης ανήκει σε έναν άγνωστο στο ευρύ κοινό, αλλά διάσημο στον κύκλο των κοινωνιολόγων, τον Μακγιούαν.
Και η συνέχειά της είναι εντυπωσιακή. "Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει άλλος ηττημένος που έχει τόσο πολλούς οπαδούς, όπως η ελπίδα. Και αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα σ' αυτόν τον μάταιο κόσμο.".

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΚΑΡΙ ΚΑΣΠΑΡΟΒ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΙΒΜ, ΣΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΗΤΑΝ ΔΙΧΩΣ ΑΛΛΟ ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ Η ΕΛΠΙΔΑ ΖΕΙ.

Η ανθρώπινη ιδιοφυϊα, η ευστροφία λύγισαν τον ορθολογισμό και την τελειότητα του μηχανήματος.
Το μηχάνημα δεν ήταν ένας απλός υπολογιστής, βλέπετε. Ηταν ένα σύστημα από 32 ηλεκτρονικούς υπολογιστές της ΙΒΜ συνδεδεμένους μεταξύ τους. Η δυνατότητα αυτού του μηχανήματος ήταν να "σκέφτεται" πενήντα εκατομμύρια κινήσεις σε τρία λεπτά!
Κι όμως, αυτή η ανθρώπινη μηχανή, ο Κασπάροβ, τη νίκησε σε τρία παιχνίδια, της πήρε δύο ισοπαλίες και έχασε μόνο στον πρώτο αγώνα της σειράς.
Κι αυτό ήταν το κλειδί... "Χάνοντας είδα όλες τις δυνατότητες του κομπιούτερ" είπε ο Κασπάροφ. "Η τουλάχιστον νομίζω πως τις διέκρινα. Πήρα ένα ρίσκο και μετά χρησιμοποίησα όλους τους τρόπους γιά να γυρίσω την κατάσταση. Υποθέτω πως το πέτυχα".

Μάλιστα... Ο Κασπάροβ, χωρίς να το παραδέχεται ανοιχτά, έμαθε χάνοντας...
Επαιξε με τακτική, άφησε το κομπιούτερ να ανοίξει τα χαρτιά του. Και μετά επιτέθηκε.
Αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου και του μηχανήματος. Ο άνθρωπος έχει συναίσθημα, έχει ευαισθησία, ξέρει να κάνει πίσω, να χάνει και να περιμένει, να θυσιάσει κάτι σήμερα γιά να το κερδίσει αύριο.
ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ... ΑΡΙΣΤΑ ΙΣΩΣ, ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ. Ο,ΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΘΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ, ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΡΚΕΤΟ;

Ο Κασπάροβ, ευτυχώς, απέδειξε πως όχι δεν φθάνει.
Το μηχάνημα έχει μόνο ένα φανερό πλεονέκτημα απέναντι στον άνθρωπο. Είναι πιο αξιόπιστο...
Ο,τι το προγραμματίσεις να κάνει θα το κάνει αγγόγγυστα. Εκτός και αν χαλάσει. Ο άνθρωπος εξαρτάται από το κέφι του. Από το αν ξύπνησε καλά, αν έχει πονοκέφαλο, αν...

Ομως, επαναλαμβάνω, ο Κασπάροβ απέδειξε πως σε έναν κόσμο που το κομπιούτερ καταλαμβάνει όλο και περισσότερες ανθρώπινες θέσεις εργασίας, υπάρχει ελπίδα.
Γιά τη νίκη του αυτή, η ανθρώπινη ιδιοφυϊα που ακούει στο όνομα Κασπάροβ πήρε 400.000 λίρες Αγγλίας, δηλαδή περίπου 160 εκατομμύρια δραχμές... Δεν είναι εκπληκτικό;
Ο άνθρωπος που έβγαλε νοκ άουτ το υπερσύγχρονο σύστημα μίας απ' τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου, εσπράττει όσα ένας μέτριος μπασκετμπολίστας που έρχεται απ' τις Ηνωμένες Πολιτείες γιά τους Αμπελόκηπους..

Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Τζόρτζ Μπέστ για έναν ποδοσφαιριστή στην Αγγλία, που είχε στοιχίσει ένα σωρό λεφτά και όταν σούταρε με το δεξί πόδι, είχε δικαιολογία πως ήταν το... κακό.
"Με τόσα λεφτά που παίρνει δεν διακιολογείται να έχει κακό πόδι... Εκτός κι αν είναι ο Μαραντόνα".

Ο ΚΑΣΠΑΡΟΒ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ Σ' ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΕΙ... ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΝΟΥ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΠΑΡΟΒ, ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ!

Οι Εφιάλτες και οι Κερκόπορτες είναι ανθρώπινα δημιουργήματα, έτσι κι αλλιώς...
Και η ανθρωπότητα άλλωστε κινδυνεύει πάντα να αυτοκαταστραφεί... Πολύ πριν την τελειώσει κάποιος κομήτης ή κάποιοι εισβολείς από άλλον πλανήτη... Δυστυχώς!
Είπαμε όμως: η ελπίδα πεθαίνει τελευταία... Ευτυχώς! Χάρη στον Κασπάροβ, λοιπόν, ελπίζουμε ακόμη.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ (ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΔ)
(ΑΝΑΔ. "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" 22.02.1996)


Χάρηκα ειλικρινά με το αποτέλεσμα της μονομαχίας.
Ο άνθρωπος νίκησε τη μηχανή. Η μονομαχία εδίδετο στο ανώτατο επίπεδο. Το της νόησης, της σκέψης. Το ανθρώπινο μυαλό με το μηχανικό μυαλό. Ο Κασπάροβ με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή Deep Blue (Βαθύ Κυανύν, το όνομά του).
Αντικείμενο του ανταγωνισμού η ικανότητα παραγωγής σκέψεων και λογισμών - υπολογισμών. Πεδίο μάχης, το σκάκι. Ο άνθρωπος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Γκάρι Κασπάροβ, νίκησε τον κομπιούτερα, που είχε προγραμματισθεί από τον Κινέζο Φένγκ Χατζούν Χου να κάνει μέχρι και 3 εκατομμύρια επιλογές θέσεων το δευτερόλεπτο.
Ωραία στιγμή, όταν ο προγραμματιστής Φ.Χ. Χου παρητήθη γιά λογαριασμό του computer, αποδεχθείς την ήττα. Ανθρωποκεντρικός και αιώνια ρομαντικός εγώ, βλέπω τη σχέση ανθρώπου και μηχανής σήμερα με φόβο. Με φοβίζει το γεγονός ότι ο άνθρωπος εξαρτάται τόσο πολύ από τη μηχανή σήμερα.
Το πρόβλημα αυτής της σχέσης είναι πανάρχαιο. Είναι το θέμα του Προμηθέα (του Πυρφόρου, του Δεσμώτου, του Λυόμενου) της ελληνικής μυθολογίας.
Ο άνθρωπος στους κύκλους της ιστορίας (ο "ήφαιστος" του χαλκού ή του σιδήρου, ο Αρχιμήδης των κατόπτρων ή των μοχλών, ο αλχημιστής του Μεσαίωνα, ο άνθρωπος της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης με τον ατμό ή της δεύτερης,με τη μηχανή εσωτερικής καύσεως, ή της τρίτης με τον ηλεκτρισμό και την πυρηνική φυσική ακόμη) φέρεται νικητής στη σχέση του με τη "μηχανή". Τώρα, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση των "μικροτσίπ" και των "λεωφόρων της επικοινωνίας", δοκιμάζει τις αντοχές του.
Μου δίνει την εντύπωση πως ξεπερνάει τα όριά του. Και φθάνει στην αυτοαναίρεσή του. Η αυτόματη παραγωγή σκέψης είναι ο μεγάλος "Φρανκεσταϊνικός" σταθμός.
Η τραβάμε εγκαίρως το χειρόφρενο ή γίνεται το Saltus ad abyssum (άλμα στην άβυσσο).