ΜΑΤΣ ΠΙΚΕΤ Ζ. - ΛΟΤΙΕ Ζ. * ΛΕΙΝΤΕΝ 1995


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ
 Φιλικό ματς δύο παρτίδων έγινε στο Λέϊντεν της Ολλανδίας, από 8 έως 10 Δεκεμβρίου, 
 αφιερωμένο στον Αντρέ Φιλιντόρ. Ο Πίκετ επιβλήθηκε του  Γάλλου Λοτιέ με 2-0,
 αλλά ένα σύντομο ματς, δεν είναι αντικειμενικό!
 Φυσικά  όμως,  μετράει  η  νίκη!

ΛΕΙΝΤΕΝ "ΑΝ. ΦΙΛΙΝΤΟΡ" '95 1 2 Σ 1 Πίκετ Ζ. GM NLD 2625 1 1 2,0 2 Λοτιέ Ζ. GM FRA 2645 0 0 0,0 Πίκετ - Λοτιέ (Ινδική της Βασίλισσας) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 β6 4.α3 Αβ7 5.Ιγ3 δ5 6.Βγ2 γ5 7.γδ5 Ιδ5 8.δγ5 Αγ5 9.Αη5 ζ6 10.Αδ2 O-O 11.ε3 Ρθ8 12.Αγ4 Ιγ3 13.Αγ3 Βε7 14.θ4 Ιδ7 15.Πδ1 Πζδ8 16.θ5 Ιζ8 17.Πδ8 Πδ8 18.θ6 η6 19.O-O ε5 20.Πδ1 Πδ1 21.Βδ1 Βδ7 22.Ιδ2 Βζ5 23.Αα2 Αγ8 24.Βα4 α5 25.Βγ6 Αδ7 26.Βα8 Βθ5 27.Ιζ3 Βζ5 28.ε4 Βζ4 29.Αδ2 Βη4 30.Βδ8 1-0 Λοτιέ - Πίκετ (Σλαβική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 γ6 3.Ιγ3 δ5 4.Ιζ3 ε6 5.ε3 Ιβδ7 6.Αδ3 δγ4 7.Αγ4 β5 8.Αδ3 β4 9.Ιε4 Αε7 10.Ιζ6 Ιζ6 11.ε4 Αβ7 12.Βε2 Ιδ7 13.ε5 γ5 14.δγ5 O-O 15.O-O Ιγ5 16.Αγ4 Πγ8 17.Αζ4 Ια4 18.Πζδ1 Βα5 19.Πδ2 Πζδ8 20.Πδ8 Πδ8 21.Πγ1 θ6 22.θ3 Ιβ6 23.Αβ3 Ιδ5 24.Αδ2 Ββ6 25.Πγ2 α5 26.Βγ4 Αζ8 27.Βη4 Ιε7 28.Αε3 Ββ5 29.Πγ5 Βε2 30.Πα5 Ιζ5 31.Αβ6 Πγ8 32.Ρθ2 Πγ1 33.Αε3 Πα1 34.Ιδ4 Βζ1 35.Ιζ5 εζ5 36.Αζ7 Ρθ8 0-1