ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ '95


ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 1995


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ  Το  περσινό πρωτάθλημα ανδρών Ουγγαρίας, που έγινε τον Νοέμβριο  στη
Βουδαπέστη, χαρακτηρίστηκε από τον μικρό μέσο όρο ηλικίας των συμμετοχόντων. Η
παλιά φρουρά των Πόρτις, Ρίμπλι, Αντόριαν και Πίντερ, δεν έλαβε μέρος, όπως και
το "λογικό" φαβορί, η Γιούντιτ Πόλγκαρ! Το πρωτάθλημα κέρδισε ο 19χρονος Ζόλταν
Αλμασι, με σχετική άνεση, αφού το άλλο φαβορί, ο Γκιούλα Σαξ, τερμάτισε στη
τελευταία θέση! Δεύτερος ο 18χρονος Ζόλταν Γκουϊμέσι, που κυνήγησε μέχρι το
τέλος τον Αλμασι. Τρίτος ήταν ο Τίμπορ Τολνάϊ, που είχε το μικρότερο ΕΛΟ, αλλά
έπαιξε ικανοποιητικά. Οι υπόλοιποι είναι φυσικά εξαιρετικοί παίκτες, αλλά εδώ
ατύχησαν! Ενδιαφέρον στοιχείο είναι οτι από τις 20 νίκες,οι 14 ήταν των λευκών.

=============================================================================== ΑΑ ΠΡ.ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 1995 ΚΑT.11 2522 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Β ΑΠΟΔ ΕΛΟ =============================================================================== 01 Αλμασι Ζ. GM HUN 2645 * = = = 1 1 = 1 = 1 6,5 2688 + 5,0 02 Γκουϊμέσι Ζ. IM HUN 2525 = * 1 1 = = 0 = 1 = 5,5 2602 + 9,6 03 Τολνάϊ Τ. GM HUN 2455 = 0 * 1 = = = 1 = = 5,0 2565 +13,6 04 Φογκαράσι Τ. IM HUN 2515 = 0 0 * = 1 1 = = 1 5,0 2565 + 5,9 05 Χόρβατ Γ. GM HUN 2515 0 = = = * = 1 0 1 = 4,5 2522 + 0,9 06 Χόρβατ Τσ. GM HUN 2530 0 = = 0 = * = 1 1 = 4,5 2522 - 0,9 07 Καλλάϊ Γκ. IM HUN 2490 = 1 = 0 0 = * = = = 4,0 2479 - 0,9 08 Σάμπολσι Γ. IM HUN 2475 0 = 0 = 1 0 = * = 1 4,0 2479 + 1,0 09 Βάργκα Ζ. GM HUN 2525 = 0 = = 0 0 = = * 1 3,5 2442 -10,4 10 Σαξ Γκ. GM HUN 2550 0 = = 0 = = = 0 0 * 2,5 2356 -23,6 =========================================================================
Αλμασι - Σαξ (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 ε6 6.ζ4 α6 7.Βζ3 Ββ6 8.Ιβ3 Βγ7 9.η4 β5 10.η5 Ιζδ7 11.Αε3 Αβ7 12.O-O-O β4 13.Ιε2 Ιγ6 14.Ιεδ4 Ιδ4 15.Αδ4 ε5 16.Αε3 εζ4 17.Αζ4 Ιε5 18.Αε5 δε5 19.Αθ3 Αδ6 20.Αζ5 O-O 21.θ4 η6 22.Αθ3 α5 23.Ρβ1 α4 24.Ιδ2 Αγ5 25.θ5 Βε7 26.Βη4 Παδ8 27.θη6 ζη6 28.Ιζ3 Αδ4 29.Ιδ4 Πδ4 30.Πδ4 εδ4 31.Αζ1 θ5 32.ηθ6 Βε4 33.Αγ4 Ρθ8 34.Βε4 Αε4 35.Πθ4 Πε8 36.Ργ1 Ρθ7 37.Ρδ2 η5 38.Πε4 1-0 Χόρβατ Τσ. - Σάμπολσι (Αγγλική Παρτίδα) 1.γ4 ζ5 2.η3 Ιζ6 3.Αη2 η6 4.Ιγ3 Αη7 5.ε3 γ6 6.Ιηε2 ε5 7.O-O O-O 8.β3 δ5 9.Αα3 Πζ7 10.γδ5 γδ5 11.Πγ1 Ιγ6 12.Ια4 Αζ8 13.Αβ2 Βε8 14.Ιγ5 β6 15.Ιδ3 Αδ6 16.Πγ6 Βγ6 17.Ιε5 Αε5 18.Αε5 Αβ7 19.Βα1 Ιε4 20.δ3 Ιγ5 21.Ιζ4 Πδ8 22.Πγ1 η5 23.Ιθ5 Βη6 24.Ιζ6 Ρζ8 25.Βδ4 Πε7 26.Ιδ5 Αδ5 27.Αδ5 Ιδ3 28.Αδ6 1-0 Σάμπολσι - Αλμασι (Ινδική της Βασίλισσας) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 β6 4.α3 Αα6 5.Βγ2 Αβ7 6.Ιγ3 γ5 7.ε4 γδ4 8.Ιδ4 Ιγ6 9.Ιγ6 Αγ6 10.Αε2 Ββ8 11.ζ4 Αγ5 12.Βδ3 ε5 13.ζ5 Αδ4 14.Ιδ5 Αδ5 15.γδ5 Βγ7 16.Πβ1 Πγ8 17.Αδ2 Βγ2 18.Πγ118. ... Βγ1 19.Αγ1 Πγ1 20.Αδ1 Ρε7 21.θ3 Πθγ8 22.η4 Π8γ4 23.δ6 Ρζ8 24.Ρζ1 Αβ2 25.Ρη2 Π1γ3 26.Ββ1 Αα3 27.Ββ5 Πβ4 28.Βε5 Πβ2 29.Ρζ1 Πγ8 30.η5 Πδ2 31.Βε7 Ρη8 32.ηζ6 Πδ1 33.Ρε2 Πθ1 34.Βδ7 Πθ2 35.Ρζ3 Πγ3 36.Ρζ4 Αγ1 37.Ρε5 Πγ5 0-1 Γκουϊμέσι - Τολνάϊ (Ινδική της Βασίλισσας) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 β6 4.η3 Αβ7 5.Αη2 γ6 6.O-O δ5 7.β3 Ιβδ7 8.Αβ2 Αε7 9.Ιβδ2 O-O 10.Βγ2 δγ4 11.Ιγ4 γ5 12.Πζδ1 Βγ7 13.δγ5 Αγ5 14.Ιη5 θ6 15.Ιε4 Ιε4 16.Αε4 Πζδ8 17.Παγ1 Αε4 18.Βε4 Ιζ6 19.Αζ6 ηζ6 20.Ρη2 Παγ8 21.Βη4 Ρθ7 22.Βζ3 Πδ1 23.Πδ1 Πδ8 24.Πγ1 Βε7 25.Πγ2 Πδ4 26.Ιβ2 ζ5 27.Ιδ3 Πε4 28.Ιγ5 βγ5 29.Βγ3 Βδ6 30.Βγ5 Βδ1 31.Πγ1 Βε2 32.Βζ8 Πη4 33.Βζ7 Πη7 34.Βζ6 Πδ7 35.Πγ4 Πη7 36.α3 α5 37.Βγ3 Βδ1 38.Πδ4 Ββ1 39.Βε3 Πε7 40.Πθ4 1-0 Φογκαράσι - Καλλάϊ (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 α6 6.ζ4 ε6 7.Βζ3 Ββ6 8.Ιβ3 Βγ7 9.Αδ3 Ιγ6 10.η4 β5 11.η5 Ιδ7 12.Αδ2 Αβ7 13.O-O-O Ιγ5 14.Ρβ1 O-O-O 15.Πθζ1 θ6 16.Βθ3 Ρβ8 17.η6 ζη6 18.Ιγ5 δγ5 19.Βε6 Ιδ4 20.Βη6 γ4 21.Αε2 β4 22.Αε3 Πδ6 23.Βε8 Πδ8 24.Βε5 Αγ5 25.Ιδ5 Βε5 26.ζε5 Ιε6 27.Αγ4 Αδ5 28.εδ5 Αε3 29.δε6 Πδ1 30.Πδ1 Αζ4 31.Πδ7 Αε5 32.ε7 Αζ6 33.Αζ7 1-0