ΤΣΑΤΣΑΚ 1995


ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑΑπό 7 έως 18 Δεκεμβρίου έγινε στην πόλη Τσάτσακ της Γιουγκοσλαβίας, το ετήσιο τουρνουά που διοργανώνει και χορηγεί η τράπεζα "Stocar". Οι Γιουγκοσλάβοι είχαν καλέσει αρκετούς Ελληνες (Σκέμπρη, Μαστροκούκο, τον υποφαι- νόμενο κ.α.), αλλά τελικά λόγω των υποχρεώσεων που είχαν οι περισσότεροι, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο ΙΜ Αντρέας Τζερμιαδιανός. Ο Αντρέας ικανοποίησε με το παιχνίδι του, αλλά όχι με το αποτέλεσμά του. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ποτέ του δεν είχε παίξει τόσο ισχυρό τουρνουά και οτι είχε κερδισμένη θέση με τον τελικό νικητή Κίριλ Γκεοργκίεβ, που ήταν με διαφορά ο πιό ισχυρός παίκτης του τουρνουά. Στη δεύτερη θέση ισοβάθμησαν οι Νταμλιάνοβιτς και Παβάσοβιτς, που ήταν η έκπληξη των αγώνων. Πάντα σταθεροί οι Μαρίνκοβιτς και Πόποβιτς, ενώ ο Μάγκεμ έχασε αρκετό ΕΛΟ. Αρνητική έκπληξη ήταν ο Ιλιντσιτς, ενώ στην τελευταία θέση συναντάμε τον θρύλο του Γιουγκοσλαβικού σκακιού, Σβέτοζαρ Γκλίγκοριτς!

¦ΑΑ¦ STOCAR BANKA 1995 ¦ ΚΑT.10 2492 ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ¦ Β ¦ΑΠΟΔ¦ ΕΛΟ ¦
¦==+===================+=============+=========================+===+====+=====¦
¦01¦ Γκεοργκίεβ Κίρ.  ¦ GM BUL 2605 ¦ * = 1 = = = 1 1 1 = = 1 ¦8,0¦2667¦+ 7,2¦
¦02¦ Νταμλιάνοβιτς Μπ. ¦ GM YUG 2555 ¦ = * = = 1 = = = 0 = 1 1 ¦6,5¦2557¦+ 0,1¦
¦03¦ Παβάσοβιτς Ντ.  ¦ IM YUG 2450 ¦ 0 = * = = 1 = = 1 1 = = ¦6,5¦2557¦+16,6¦
¦04¦ Μαρίνκοβιτς Ι.  ¦ IM YUG 2465 ¦ = = = * = = 0 = 1 1 = = ¦6,0¦2528¦+ 9,3¦
¦05¦ Πόποβιτς Π.    ¦ GM YUG 2555 ¦ = 0 = = * = = = 1 = 1 = ¦6,0¦2528¦- 4,9¦
¦06¦ Μάγκεμ Χ.     ¦ GM ESP 2560 ¦ = = 0 = = * = 1 = = = = ¦5,5¦2492¦-10,6¦
¦07¦ Παούνοβιτς Ντ.  ¦ IM YUG 2460 ¦ 0 = = 1 = = * = 0 = 1 = ¦5,5¦2492¦+ 7,5¦
¦08¦ Βράτονιτς Σ.   ¦ IM YUG 2445 ¦ 0 = = = = 0 = * = = 1 = ¦5,0¦2456¦+ 2,2¦
¦09¦ Ιλιντσιτς Ζ.   ¦ GM YUG 2555 ¦ 0 1 0 0 0 = 1 = * 0 = 1 ¦4,5¦2427¦-19,9¦
¦10¦ Βελίτσκοβιτς Σ.  ¦ IM YUG 2400 ¦ = = 0 0 = = = = 1 * 0 = ¦4,5¦2427¦+ 4,4¦
¦11¦ Γκλίγκοριτς Σ.  ¦ GM YUG 2455 ¦ = 0 = = 0 = 0 0 = 1 * = ¦4,0¦2390¦- 9,2¦
¦12¦ Τζερμιαδιανός Ανδ.¦ IM GRC 2400 ¦ 0 0 = = = = = = 0 = = * ¦4,0¦2390¦- 0,6¦
===¦===================¦=============¦=========================¦===¦====¦=====-


Γκεοργκίεβ Κίρ. - Τζερμιαδιανός (Γκαμπί Μπένκο) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 γ5 3.δ5 β5 4.γβ5 α6 5.ζ3 αβ5 6.ε4 Βα5 7.Αδ2 β4 8.Ια3 δ6 9.Ιγ4 Βδ8 10.α4 ε6 11.δε6 Αε6 12.Ιε3 Αε7 13.Ιε2 O-O 14.Ιζ4 Ιγ6 15.Αδ3 Ιδ7 16.O-O Ιδε5 17.Αβ1 Αγ4 18.Ιγ4 Ιγ4 19.Αγ1 Αζ6 20.Βγ2 Αδ4 21.Ρθ1 Ι6ε5 22.Ιδ5 Ια3 23.Βδ1 Ιβ1 24.Πβ1 Ιγ6 25.β3 Ρθ8 26.Βδ3 Βα5 27.Αζ4 Πζδ8 28.Πζδ1 Παβ8 29.Πβγ1 Βα7 30.Αη5 ζ6 31.Αζ4 Ιε7 32.Ιε7 Βε7 33.Βγ4 Πβ7 34.Αη3 η6 35.θ3 Ρη7 36.Αθ2 Πβδ7 37.α5 Βζ7 38.Πδ4 γδ4 39.Ββ4 Πβ7 40.Βδ4 Πβ3 41.Αδ6 Πβ7 42.ε5 Πβδ7 43.ζ4 ζε5 44.ζε5 Ρη8 45.α6 Πε8 46.Πα1 Πα7 47.Βδ3 Βε6 48.Πβ1 Πεα8 49.Πβ6 Πζ7 50.Ρθ2 Βα2 51.Βε4 Πε8 52.Βγ6 Πε6 53.Βγ8 Ρη7 54.Βε6 1-0